Kabinettsspørsmål for nybegynnere

Åtte spørsmål du kanskje ikke tør å stille.

Statsminister

Heller ikke fredag ble det noen løsning på Regjeringens budsjettkrise.

Mandag kan statsministeren Erna Solberg bli tvunget til å stille det første kabinettsspørsmålet fra Stortingets talerstol på 15 år.

Hva betyr det egentlig?

Aller først: Det heter altså kabinettsspørsmål med to s-er. Nesten alle skriver det feil. Men slik er det. Det er kabinettets spørsmål, der kabinett er et annet ord for regjering. Det er ikke spørsmålet om et skap.

1. Hva er kabinettsspørsmål?

Enkelt forklart: kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering kan bruke overfor Stortinget for å få vedtatt en sak det ikke er flertall for.

Når en regjering stiller kabinettsspørsmål, sier den at dersom vi ikke får flertall for vårt forslag, så vil vi gå av.

2. Hvorfor er kabinettspørsmål aktuelt nå?

Høyre/Frp-regjeringen er en såkalt mindretallsregjering. Det vil si at de må ha støtte fra noen av de andre stortingspartiene for å få flertall for sitt forslag til statsbudsjett.

Venstre og KrF, som er Regjeringens støttepartier, har imidlertid trukket seg fra budsjettforhandlingene. Det vil si at Regjeringen pr. nå ikke har flertall for neste års statsbudsjett. Statsministeren kan derfor stille kabinettsspørsmål for likevel å presse frem et flertall for budsjettet.

Trine Skei Grande var ordknapp da hun forlot Stortinget fredag kveld.

3. Når kan Solberg stille kabinettsspørsmål?

Fristen for å fremme budsjettforslag går ut mandag morgen klokken 08.30. Halvannen time senere starter finansdebatten i Stortinget.

Etterhvert som fristen nærmer seg, øker muligheten for at Solberg vil stille kabinettsspørsmål under finansdebatten.

4. Hva skjer hvis kabinettspørsmålet stilles?

Kabinettsspørsmål knytter seg til temaer, det kan være lovforslag eller budsjett. Kabinettsspørsmål kan stilles i forkant av debatten mandag, eller mot slutten. Statsministeren vil da opplyse om at Regjeringen «vil trekke de nødvendige konsekvenser», eller noe lignende, om den ikke får flertall for sitt forslag.

Kristelig Folkepartis Knut Arild Hareide må finne ut

5. Hva betyr det at man stemmer subsidiært?

Det er Stortingets president som organiserer voteringene. Mandag kan Olemic Thommessen (H) si at man først stemmer over alle enkeltsaker, og så til slutt over Regjeringens forslag. Det betyr at stortingsmedlemmene kan stemme for sine egne saker i første runde, men stemme annerledes i den andre, om de måtte ønske å redde Regjeringen, sier valgforsker Frank Aarebrot.

6. Betyr kabinettsspørsmål at Regjeringen må gå uansett, eller kan den fremdeles reddes?

Regjeringen kan reddes. Kabinettsspørsmål er bare en trussel om å gå av.

Det er blitt stilt kabinettsspørsmål 22 ganger siden 1945, men bare to ganger har en norsk regjeringen gått av etter kabinettsspørsmål (Willoch-regjeringen i 1986 og Bondevik-regjeringen i 2000).

  • Regjeringspartiene Høyre og Frp har tilbudt Venstre og KrF en ny pakke på totalt mer enn 6 milliarder kroner.

Summen skal gå til kontantstøtte, utdanning, forskning, forsvar og satsing på jernbane.

7. Hva kan Venstre og KrF gjøre på mandag hvis de ikke vil felle regjeringen?

De kan stemme på egne forslag i første voteringsrunde, og for Regjeringens forslag i andre (subsidiære) runde.

8. Kan Venstre og KrF fortsatt få endringer i budsjettet?

Ettersom budsjettsystemet er tilgjengelig digitalt kan det legges inn nye data (forslag) helt frem til finansdebatten starter mandag, faktisk også underveis i debatten. Samtidig har opposisjonen rett til å få kjennskap til endringer i forslagene. Gjøres det endringer kan dette kringkastes fra talerstolen. I siste liten-forslag er imidlertid upopulære på Stortinget, og kan oppfattes som om det er panikk i Regjeringen, ifølge Aarebrot.