Rødt om Sivilombudets kritikk av Nav: Veldig alvorlig

Folk kan ha gått glipp av ytelser fordi Nav har tolket loven feil. Rødt vil ha svar fra statsråden om når man får full oversikt.

Nav har frist til 18. august med å svare Sivilombudet.
  • Solveig Ruud

Sivilombudet mener Nav har vært for strenge med å gjøre om vedtak når folk ber om en ny vurdering av saken sin.

– En konsekvens av feilen kan være at folk har gått glipp av ytelser de har hatt krav på, eller fått mindre enn de hadde krav på.

Det sa sivilombud Hanne Harlem til Aftenposten i går. Ombudet har kommet med en egen uttalelse om saken.

Rødt ønsker full oversikt over saken

– Arbeidsministeren må snarest svare på når vi kan forvente en full oversikt over omfanget av saken.

Det sier Rødts medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Seher Aydar.

Nav kan endre et vedtak hvis det i ettertid viser seg at det lider av feil eller mangler. En paragraf (35) i forvaltningsloven gir denne muligheten. Slike saker kan omgjøres selv om fristen for å klage er gått ut.

Sivilombudet mener Nav har tolket loven uriktig og for strengt. Det mener ombudet har skjedd fra juli 2017 til januar 2022.

Nav: Vil gå grundig gjennom uttalelsen

– Vi tar kritikken fra Sivilombudet på største alvor. Vi vil nå gå grundig gjennom uttalelsen for å se hvordan denne skal følges opp og hvilke konsekvenser den vil ha for vår saksbehandling.

Det opplyser ytelsesdirektør Eve Vangsnes Bergli i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav).

Det kom en ny instruks fra departementet om omgjøring av vedtak 30. mai 2017. Sivilombudet mener instruksen ikke er fulgt og at Navs terskel for å gjøre om saker har vært for høy.

Nav svarer ikke nå på detaljspørsmål

Aftenposten har spurt Nav om etaten er enig i kritikken, samt bl.a. følgende spørsmål:

  • Hvor mange kan ha fått nei til å omgjøre saken sin fordi loven er blitt praktisert for strengt?
  • Hva Nav gjør for å rette opp feilen?
  • Vil Nav informere dem som er rammet, slik at de får en mulighet til å be om ny vurdering av omgjøringsspørsmålet?

Nav svarer så langt ikke på slike spørsmål.

– Vi vil svare Sivilombudet innen fristen, som er satt til 31. august, svarer Bergli.

Seher Aydar fra Rødt mener kontroll- og konstitusjonskomiteen bør stille konkrete spørsmål til statsråden om saken.

Mulig sak for Kontrollkomiteen

Seher Aydar opplyser at Rødt vil ta initiativ til at statsråden må svare for Stortingets kontrollkomité stiller spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen om saken.

– Leverer statsråden like mangelfulle svar til komiteen som departementet hennes hittil har gitt til Sivilombudet, mener jeg at komiteen må vurdere å opprette kontrollsak og kalle inn statsråden, Nav-direktøren med flere til høring, sier hun.

Kontrollkomiteen har ti medlemmer. Hvis fire av medlemmene ønsker det, kan komiteen gå inn for å opprette sak.

– Denne saken må det ryddes ordentlig opp i. Det er veldig alvorlig at etaten tilsidesetter klar instruks fra departementet, for å nok en gang behandle trengende mennesker strengere enn det er grunnlag for, sier Aydar.

Uklart omfang av saken

Sivilombudet har opplyst at Navs praksis spesielt kan ha rammet saker om uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

Ombudet har hverken fått svar fra departementet eller Nav om hvor mange saker det handler om.