Politikk

Skatteetaten: Sa aldri at Ropstad skulle slippe skatt

Dersom Statsministerens kontor hadde gitt riktige opplysninger til Skatteetaten, ville de fått et helt annet svar på spørsmålet om Kjell Ingolf Ropstad skulle skatte av statsrådboligen.

– Etter dialogen med Skatteetaten satt SMK igjen med inntrykket av at det uavhengig av utgifter ikke ville være skatteplikt på pendlerbolig, sa statsminister Erna Solberg (H) på fredagens pressekonferanse. Nå oppklarer Skatteetaten saken.
  • Vegard Venli
    Journalist
  • Sigrid Gausen
    Journalist

I oktober 2020 sendte Statsministerens kontor (SMK) en henvendelse til Skatteetaten. De ville ha klarhet i om Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skulle betale skatt for fordelen av statsrådsboligen sin.

I henvendelsen beskrev SMK en politiker med kone, to barn og folkeregistrert adresse hos sine foreldre. De skrev også: «Han betaler husleie til foreldrene».

Men som Aftenposten kunne avsløre i går: Ropstad betalte aldri en krone til sine foreldre. Ropstad sa at planen var at han mot slutten av året skulle etterbetale noen av foreldrenes boligutgifter. Det gjorde han likevel ikke, da han fikk beskjed fra SMK om at det var irrelevant for hans skattesituasjon om han hadde utgifter hjemme eller ikke.

Både KrF-lederen og SMK har pekt på Skatteetaten når de har forklart hvorfor fordelen av Ropstads statsrådsbolig aldri ble innberettet til skattemyndighetene på vanlig måte. De tolket også Skatteetatens svar slik at Ropstad ikke trengte å ha boutgifter hjemme for å slippe skatt.

– Basert på denne dialogen, oppfattet Statsministerens kontor at fri pendlerbolig for statsråd Ropstad ikke ville være skattepliktig selv om han ikke hadde hatt utgifter til bolig på sin registrerte adresse, sa kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til Aftenposten fredag.

Nå bekrefter Skatteetaten at opplysningen de fikk om husleie var avgjørende for svaret SMK fikk. En opplysning som det nå er kjent at ikke stemte for Ropstads del.

Her kan du lese hele brevet fra Skatteetaten til SMK. Nedenfor ser du utdrag fra brevet, der SMK har slått fast at Ropstad «betaler husleie» til sine foreldre.

Les hele saken med abonnement

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.