Staten forsøker å hindre at far får prøvet fedrekvotesaken sin i Lagmannsretten

Saken ble sendt til retten for sent. Med dette argumentet prøver Regjeringsadvokaten å forhindre at Gulating lagmannsrett skal ta stilling til striden om fedrekvotefellen.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe ønsker rettslig avklaring av den tvilen som har oppstått om hvordan loven skal tolkes.
  • Solveig Ruud

Gunnar O. Hæreid har saksøkt Nav for å ha tatt fra ham 67 dager med lønnet fedrekvote. Men nå forsøker Regjeringsadvokaten å unngå rettssak ved å argumentere med at saken ble sendt til retten for sent.

– Jeg skulle tro det var i Navs interesse å få en prinsipiell avklaring av det som gjelder veldig mange familier, særlig når Sivilombudet så klart har sagt at Nav ikke har lov til å gjøre det de har gjort, sier Hæreid.

Les hele saken med abonnement