Lysbakken: Hurdal-plattformen ikke i nærheten av forandringen vi lovet

– Jeg kunne ikke signert denne plattformen. Den er altfor langt unna oss, sier SV-leder Audun Lysbakken.

  • Thomas Spence
– For mye grått og for lite rødt og grønt, sier SV-leder Audun Lysbakken om Hurdal-plattformen. Bak SVs kommunikasjonssjef Siri Gjørtz.

SV-leder Audun Lysbakken balanserer nøye i kommentarene til Støre-regjeringens politiske plattform:

På den ene siden markerte han SV i den nye rollen som et uavhengig opposisjonsparti i et storting med rødgrønt flertall. På den andre siden understreket han at SV imøteser mulighetene til å bidra til ny rødgrønn kurs.

– Vi kjenner igjen noen hovedtrekk som var viktige grunner til at SV gikk i opposisjon. I denne plattformen er det for mye grått og for lite rødt og grønt, sier han.

Ifølge Lysbakken vil SV bidra til en «mer kraftfull politikk for rettferdig fordeling og for mer miljø hvis regjeringen kommer til oss for å forhandle».

– Det er opp til regjeringen selv hva den vil være: En slalåmkjørende sentrumsregjering eller del av et rødgrønt samarbeide sammen med oss, sier Lysbakken.

Han unngikk å svare konkret hva SV vil gjøre hvis Støre-regjeringen ikke innfrir SVs krav.

– Er SV likevel dømt til å stemme for Ap-Sp-regjeringens budsjett for ikke å gjeninnsette Erna Solberg som statsminister?

– Nei. Men vi vil gjerne stemme igjennom et budsjett hvor vi forhandler frem bedre løsninger. Så det er vel motsatt: Hvis denne regjeringen skal ha støtte fra sine egne velgere, så må de komme til oss. For alternativet er å gå til høyresiden, sier han.

– Derfor dro vi fra Hurdal

Lysbakken mener plattform har gjort det klart for alle hvorfor SV ikke kunne gå inn i denne regjeringen.

– Ap og Sp er ikke villige til å gå langt nok når det gjelder omfordeling av makt og rikdom. Og heller ikke i spørsmål om natur, klima og olje, sier han.

– Hvordan ville SV-medlemmene reagert hvis du hadde stått mellom Ap- og Sp-lederen og presentert denne plattformen?

– Det ville ikke vært mulig å gå i regjering på dette grunnlaget. Vi ville ikke vært i nærheten av å levere den forandringen vi har lovet.

– Jeg er veldig trygg på at vi kan gjøre en bedre jobb for de som har stemt på oss her i Stortinget i stedet for i regjeringen.

– Ble formuleringene om olje og gass verre etter at SV forlot sonderingene i Hurdal?

– Det tør jeg ikke si på sparket. Jeg vil si at hovedtrekkene i dette var kjent for oss. Det var derfor vi dro fra Hurdal, sier Lysbakken.

Plattformen lover at «De som tjener mindre enn 750 000 i året skal betale mindre i skatt, mens de som tjener over skal betale mer. 8 av 10 vil få lavere inntektsskatt med Arbeiderpartiet.»

– Bedre enn Erna Solberg

Ap og Sp varsler også tiltak som sikrer at «de rikeste bidrar med en rettferdig andel til fellesskapet gjennom formuesskatten.» Det skal blant annet skje ved at aksjerabatten reduseres fra 50 til 20 prosent. Det betyr at aksjer og næringseiendom med mere verdsettes og skattlegges for 80 prosent av verdien.

– Ap-Sp varsler skatteendringer som vil redusere ulikheten?

– Dette er en skattepolitikk som er bedre enn Erna Solbergs. Men det burde ikke være en målestokk for venstresiden. For hvis vi skal få forskjellene ned, så treng det kraftigere lut.

– Forbedringen kan skje på to måter: For det første må beskatningen av de rikeste i Norge skjerpes og inntektene til de som har minst må økes.

For det andre: Så må regjeringen må hente inn igjen mye mer av Høyres skattekutt. For å kunne finansiere velferdsreformer, for eksempel SFO og tannhelsereformen, sier Lysbakken.

Begrunnelsen er at Støre-regjeringen samtidig har skrevet to konkrete løfter inn i plattformen:

«Holde det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter uendret.»

«Føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk overfor næringslivet og holde selskapsskatten på 22 prosent gjennom hele stortingsperioden.

Politisk sprengstoff

Men det er én setning om olje og gass som inneholder mer politisk sprengstoff enn noen annen: Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder.

Den viser at Ap-Sp og SV er på kollisjonskurs i et av tidens store spørsmål. Ap og Sp vil at petroleumsindustrien skal utvikles og ikke avvikles. De vil beholde med store inntekter og arbeidsplasser og «legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel.»

SV vil ta sterkere grep og har foreslått letestans. De finner støtte i klimapanelets rapport og FNs generalsekretær António Guterres uttalelse om at land bør «stoppe all ny leting og produksjon av fossilt brensel og overføre subsidier for fossilt brensel til fornybar energi.»

– Hvis vi skal løse klimakrisen og utvikle norsk industri, må vi redusere oljeavhengigheten. Det kommer ingen endring i oljepolitikken. Det er vi uenig i, konkluderer Lysbakken.