LO-krav før regjeringens koronabeslutning: Avviser nedstengning og vil ha lønnsstøtte

– Nå trenger vi først og fremst ordninger som holder folk i jobb. Vi har bedt regjeringen forberede en lønnsstøtteordning som kan rulles ut for å holde hjulene i gang, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.v.) vil ikke gjeninnføre støtteordninger som gjør at bedriftene velger å stenge ned. Her sammen med statsminister Jonas Gahr Støre i november.

Klokken 19.00 presenterer regjeringen de nye koronatiltakene. På forhånd har LO, NHO og Virke vært i tett dialog med Statsministerens kontor, Næringsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet for å finne treffsikre tiltak som det er mest mulig enighet om.

LOs viktigste krav er å unngå ny nedstengning og at staten yter lønnsstøtte til arbeidstagere som står i fare for å bli permittert.

– Vi er nå i en helt annen situasjon enn da Norge stengte ned sist. Folk har fått vaksine, og vi har en helt annen kunnskap enn da koronaviruset var nytt. Da er det ikke riktig å stenge ned samfunnet før det er ytterst nødvendig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO vil altså heller at staten skal betale folk for å jobbe i stedet for å kompensere for at folk er permitterte.

Enkelt forklart betyr lønnsstøtte at bedriftene får støtte for å ha folk i arbeid i stedet for å betale de permitterte dagpenger.

Vil helst ikke permittere

Rådene som kom fra regjeringen i forrige uke, har ført til avlyste julebord og mindre byliv. Det koster for bedriftene.

Flere i restaurant- og utelivsbransjen i Oslo er redde for å måtte stenge dørene. Restauranten Dattera til Hagen tapte flere hundre tusen i omsetning bare i helgen som var.

– Ingen er tjent med flere permitteringer. Men det er ingen som kan bære den kostnaden som ser ut til å komme. Hvis ikke de kommer med noe som hjelper nå, er det helt galskap, sier medeier Håkon Pettersen.

Dattera til Hagen måtte stenge dørene i mange uker i 2020.

Han og flere aktører i bransjen mener lønnskompensasjon er det viktigste tiltaket som må på plass. De ønsker hundre prosent kompensasjon. I tillegg vil de ha kompensasjon for å dekke faste utgifter.

– Det kan ikke være enda et spleiselag. Næringen er presset etter nesten 2 år i pandemi. Vi har ikke råd til å presses inn i dette spleiselaget en gang til, sier Pettersen.

Tallet eksploderte

I 2020 eksploderte antallet permitterte som følge av nedstengningen. Nå mener LO at det aller viktigste er at ansatte ikke holdes borte fra jobben. Derfor bør det innføres hurtigtesting, vaksinering og smittevern på arbeidsplassene.

LO sier også nei til å gjeninnføre støtteordninger som gjør at bedriftene velger å stenge ned.

– Vi må holde hjulene i gang slik at folk har en arbeidsplass å gå til. Støtte må gis til aktivitet gjennom lønnsstøtteordninger, ikke til permittering og dekning av faste kostnader, sier LO-lederen.

LO foreslår i stedet at regjeringen bør innføre tiltak som:

  • Ikke forby handel, tjenesteyting eller aktiviteter, men gi pålegg og råd om smitteverntiltak som gjør det mulig å opprettholde aktiviteten.
  • Ikke fraråde de vaksinerte og friske å handle, spise ute og reise innenlands. Skap trygghet for dette gjennom hurtigtester, vaksinering, karantene og koronapass.

Alternativ til kompensasjonsordning

Ifølge et LO-notat er lønnsstøtte et alternativ til å gjenetablere kompensasjonsordningen for faste utgifter:

«Siden denne ga støtte til faste utgifter på samme nivå som omsetningsnedgangen, ga den incentiver til å stenge ned og permittere de ansatte. En lønnsstøtteordning gir motsatte incentiver, nemlig til å holde aktiviteten oppe og beholde de ansatte», heter det.

Det foreslås i tillegg å innføre en støtte til kompetansetiltak i bedrifter som mottar lønnsstøtte.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke støtter LO.

– Lønnskostnadene er den største utgiften virksomhetene har, og første nyttårsdag må mange ansatte hentes tilbake. Har ikke virksomhetene råd til det, vil mange arbeidsplasser gå tapt.

– Vi kan ikke sette samfunnet på pause hver gang det er smitte. Vi trenger en lønnsstøtteordning som kan bidra til at folk kan stå i jobb, også ved mindre aktivitet, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Vil ha både og

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik, Almlid er enig med LO i at det er viktig at regjeringen innfører tiltak som gjør det mulig å unngå nedstenging, som vaksinepass og økt tempo på vaksineringen.

Men NHO krever samtidig at det innføres både lønnskompensasjon og driftskompensasjon. I tillegg til at staten tar mer av ansvaret ved permisjon og sykefravær.

Almlid mener det handler om å lage løsninger som redder arbeidsplasser og bedrifter både kort og lang sikt.

– Alt handler om å redde arbeidsplasser. Ordningene må skrues sammen sånn at bedriftene kan unngå å permittere ansatte nå før jul og får trygghet for at kostnader blir dekket når inntektene forsvinner. De må også ta høyde for det generelt høye sykefraværet vi ser nå knyttet til koronasituasjonen, sier han.