Politikk

Skei Grande har mistet troen på snarlig bensin-løsning

– Det er mest sannsynlig at det ikke blir noen enighet før budsjettet legges frem, sier Venstre-leder Trine Skei Grande om høstens heteste politiske tema: drivstoffavgifter.

Venstrelederen tror forhandlingene om bensin- og dieselavgiftene vil fortsette etter at budsjettet er lagt frem.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Dragkampen om årets statsbudsjett kan bli vanskeligere enn Høyre, Frp, Venstre og KrF trodde for noen uker siden.

Det skyldes at de fire partiene ikke klarer det de hadde som målsetting: å bli enige om de viktigste delene i det som kalles et grønt skatteskift bør budsjettet legges frem 6. oktober.

Har trodd på enighet i flere omganger

En optimistisk Siv Jensen trodde i vinter at de fire partienes finanspolitiske talspersoner skulle bli enige før den forberedende budsjettkonferansen i mars. Det ble de ikke.

Deretter trodde de at partiene - etterhvert representert ved partilederne i KrF og Venstre, samt finansministeren og statsministeren - skulle bli enige før Regjeringens siste budsjettkonferanse i slutten av august.

Det ble de heller ikke.

Og forut for den hadde «kamphanene» Siv Jensen og Trine Skei Grande til og med dratt på felles klima- og avgiftstur til Canada.

Uten enighet - vanskeligere forhandlinger utover høsten

Men likevel signaliserte kilder i både Høyre og Frp at de trodde det skulle bli mulig å komme frem til en enighet før budsjettet ble lagt frem.

Hvis ikke, så de for seg en svært vanskelig budsjetthøst. Nå kan det se ut som om det blir resultatet.

Les også

 1. Høyre-kilde: Folk kan akseptere 50-øre mer i drivstoffavgift

 2. Venstre-topp: Dårlig klimabudsjett vil sette samarbeid med Høyre og Frp «i spill»

Skei Grande: Vanskeligere enn forutsatt

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun ikke lenger tror på noen enighet.

– Det er mest sannsynlig at det ikke blir noen enighet før budsjettet legges frem, sier hun og legger til at det er en erkjennelse av at «det å bli enige om et kikkhull i budsjettet, noen få ting, uten at vi ser helheten, er vanskeligere enn forutsatt.»

– Blir det da en mer krevende budsjetthøst?

– Det avhenger av om Regjeringen klarer å gjøre jobben, sier hun og påpeker at «jobben» er å iverksette innholdet i en merknad de fire partiene ble enige om i fjor høst.

For Venstre er økte avgifter på bensin- og diesel en naturlig del av løsningen på «den jobben», uten at det spesifikt er nevnt. Det de fire forpliktet seg til i fjor høst, sies i denne merknaden:

«Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 2017 fremme forslag om et grønt skatteskift som en del av oppfølgingen av innstillingen fra grønn skattekommisjon. Et slikt skift skal innebære en økning av avgifter på utslipp av CO₂ motsvart av en sektorvis reduksjon av andre skatter og avgifter. Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.»

Motstand i Frp

Få dager etter Regjeringens siste budsjettkonferanse, avholdt Frp et landsstyremøte der partiets fylkesledere fortalte Frp-leder og finansminister Siv Jensen hvor deres smertegrense lå.

Kampen mot avgifter på bensin- og diesel har vært en av Frps hjertesaker.
Les også

Frp-grasrota: Vi bør ikke gå med på å øke avgiftene

Før møtet uttalte tillitsvalgte i Frp, på flere nivåer, at de ikke ønsket noen økte avgifter på hverken bensin eller diesel og skulle de eventuelt gå med på det, måtte regnestykket gå under null: da måtte man gi mer i lettelser på andre bilavgifter enn man økte avgiftene på drivstoff.

Les mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. CO2
 3. Klimautslipp
 4. Trine Skei Grande
 5. Siv Jensen
 6. Bensin
 7. Drivstoff