Prisen på kommunale skatter, avgifter og tjenester i storbyene varierer mye. I noen tilfeller må du betale over dobbelt så mye for samme tjeneste, fra en by til en annen. Disse ni grafene viser forskjellene:

Den største forskjellen er soleklart eiendomsskatten

Innbyggerne i Kristiansand og Bergen må betale nærmere 6000 kroner årlig i eiendomsskatt for en enebolig på 120 kvadratmeter, mens Oslo-folk slipper unna hele eiendomsskatten.

Hva er du mest og minst fornøyd med i din kommune? Si din mening i sosiale medier under hashtaggen #bykampen.

Trondheim dyrest på hjemmehjelp, Oslo dyrest på sykehjemsplass

Kommunene opererer med timepriser og makspriser pr. måned for hjemmehjelp. I grafen har vi sammenlignet storbyene på månedsprisen for personer med inntekt mellom 180.000 og 270.000 kroner i året (mellom 2 og 3 G i folketrygden).

Oslo har det klart høyeste maksimalbeløpet for egenbetaling av sykehjemsplass. Prisene varierer mye mellom storbyene, selv om egenbetalingen følger det såkalte selvkostprinsippet, altså at egenbetalingen ikke kan utgjøre mer enn kostnaden ved å produsere tjenesten. Egenbetalingen er behovsprøvd, noe som gjør at det i realiteten er svært få som betaler makspris. For 2015 var det ingen som betalte maks egenandel i Oslo, mens det i 2014 var kun én person. Bergen har den klart laveste maksimumsgrensen — nøyaktig halvparten av hva innbyggerne i hovedstaden kan risikere å måtte punge ut med.

Du reiser billigst i Trondheim

Trondheim er billigst, både når du skal passere en bom i privatbil, og når du reiser kollektivt med månedskort.

Mindre prisforskjeller på SFO

400 kroner skiller Bergen og Stavanger, som henholdsvis billigste og dyreste storby på egenbetaling for skolefritidsordning.

Oslofolk betaler mest for å få søppelbøtten tømt

Bor du i Oslo må du ut med 1700 kroner mer enn innbyggerne i Kristiansand betaler i avfallsgebyr.

Stavanger billigst på vann og avløp

Det er mindre prisforskjeller på vann— og avløpsgebyr mellom byene. Folk i Stavanger slipper billigst unna, de betaler nær 1500 kroner mindre enn bergenserne i året.

Relativt sett er det store forskjeller mellom byene når det gjelder det årlige feiegebyret, men ingen av storbyene har spesielt høy feieavgift.

Savner du en sammenligning av byggegebyr? Dette gebyret beregnes ulikt mellom kommuner, og lar seg vanskelig sammenligne. Aftenposten har tidligere påvist store forskjeller i byggegebyr mellom kommuner.