Politikk

Dette er de største budsjettsakene

Her er de viktigste budsjettsakene fra den blå Regjeringen.

 • Lars Molteberg Glomnes
 • Robert Gjerde
  Journalist

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ble lagt frem av finansminister Siv Jensen klokken 10.00 onsdag.

 • Hvis du er interessert i budsjettet, kan du også lese denne: 12 blå budsjettgrep som har betydning for lommeboken.
  Siv Jensen tegner et bilde av et Norge som kommer til å ha det litt trangere fremover.

Startet finanstalen med advarsel

Hun innledet finanstalen i Stortinget med å slå fast at oljen ikke lenger vil være den samme vekstmotoren den har vært i norsk økonomi de siste 50 årene.

– Da er det viktigste vi gjør å stimulere til vekst i privat konkurranseutsatt næringsliv, sa finansministeren.

Det betyr omfattende skatteomlegging, for å få større investeringer og vekst i næringslivet og etablering av flere arbeidsplasser. Dessuten vil «tidenes satsing på samferdsel» stimulere til ytterligere økonomisk vekst, mener Jensen.

– Vi er klar på at den økte bruken av oljepenger også skal føre til lavere skatter og avgifter, sa Jensen.

Oljepengebruken går opp

For å finansiere kuttene i skattene må finansministeren få hjelp av oljefondet. Totalt henter Jensen ut 24 milliarder ekstra oljekroner, sammenlignet med budsjettet for 2015.

Det betyr at Høyre og Frp foreslår å bruke totalt 194 milliarder oljekroner, eller 2,8 prosent av oljefondet. Aldri har hun brukt mer oljepenger.

Ap: — Jensen sender regningen til neste generasjon

Arbeiderpartiet mener regjeringens statsbudsjett sender regningen for dagens vanskelige økonomiske situasjon til neste generasjon.

– Selv i vanskelige tider med økende arbeidsledighet gir regjeringen skattekutt til dem som har mest fra før. I tillegg setter den rekord i oljepengebruk, sier Aps finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen til NTB.

– Regjeringen overlater en voksende regning til kommende generasjoner, konkluderer hun.

Arbeiderpartiet mener budsjettet viser at regjeringen og finansministeren mangler evne til å prioritere.

– Gjennom vinteren, våren og sommeren har vi vært vitne til en passiv og unnvikende regjering. Tiltakene har vært få, og de har kommet for sent. Det har vi vært kritiske til. Budsjettet som legges fram i dag, viser at vi hadde rett, mener Marthinsen.

Store skattekutt

I budsjettet for 2016 foreslås nye skatte— og avgiftslettelser på til sammen 9,1 milliarder kroner påløpt og 3,1 milliarder kroner bokført.

Lavere inntektsskatt for personer og selskap står for mesteparten av lettelsene.

Det blir dyrere å ha det gøy

Et annet grep Regjeringen vil gjøre, for å hente inn penger, er å øke momsen på en del aktiviteter og tjenester.

Hotellovernattinger, fotballbilletter, fergebilletter, kinobilletter, fornøyelsesparker, tog- og bussturer og NRK-lisensen blir dyrere når Siv Jensen vil foreslå å øke momsen fra åtte til ti prosent.

Også flybilletter ligger an til å bli dyrere.

Det blir kamp om flyktningmilliarder

Regjeringen vil bruke nærmere to milliarder bistandskroner til å dekke inn økte utgifter som følge av flyktningkrisen. Dermed går mindre av bistandsbudsjettet til tradisjonell, langsiktig bistand til fattige land.

I statsbudsjettet er det satt av 1,9 milliarder gå til å dekke kostnadene til mottak av flyktninger det første året de er i Norge. Det utgjør 0,63 prosent av det totale bistandsbudsjettet.

Bistandsbudsjettet utgjør 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI), totalt 33,6 milliarder kroner.

Det er første gang Høyre- og Frp-regjeringen legger fram forslag om å låse bistanden til 1 prosent. Dermed slipper regjeringen omkamp med støttepartiene Venstre og KrF om bistandsmålet.

 • Her kan du lese Aftenposten bruksanvisning for å vite litt mer om hvordan statsbudsjettet faktisk fungerer.
  Nærmere 5 milliarder går til humanitær hjelp. Av dette er 1,5 milliarder øremerket flyktninger i Irak, Syria og nabolandene.

I tillegg økes nødhjelpsbudsjettet med 1 milliard, mens 10 millioner er avsatt til kampen mot menneskehandel. Derimot kuttes informasjonsstøtten til organisasjoner i Norge med 50 millioner.

Hevder storsatsing på kommuneøkonomi

 • Regjeringen legger opp til en reell vekst på 7,3 milliarder kroner i kommunenes samlede inntekter i 2016.
 • 4,7 milliarder kommer som frie inntekter. 4,2 milliarder går til kommunene og 500 millioner til fylkeskommunene.
 • Innenfor rammene av de frie inntektene er 200 millioner satt av til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 400 millioner til flere barnehager og mer fleksibelt opptak og 200 millioner til opprustning av fylkesveier.
 • Regjeringen foreslår også å øke rammetilskuddet til særskilte tiltak som styrket lærlingtilskudd, mer naturfag i skolen og for å sikre full likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.
 • Penger settes av til 1.200 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens og 2.500 flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger.
 • Regjeringen foreslår å gi 20 millioner kroner til omstillingsarbeid på Vestlandet.
  Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener budsjettet vil ha en sentraliserende effekt, som vil gå på bekostning av distriktene.

– Regjeringens sentraliseringsiver fortsetter med uforminsket styrke. Regjeringen kutter systematisk i ordninger som er viktig for å skape arbeidsplasser utenfor de store byene, sier Vedum til NTB.

Han mener regjeringen heller burde ha kommet med mer målrettede tiltak enn generelle skatteletter for å skape nye arbeidsplasser.

– Skattekuttene som kommer i dette statsbudsjettet er unødvendig dyre og lite målrettede for å skape nye arbeidsplasser. Oljeprisfallet og den økende arbeidsledigheten krever målrettede tiltak, mener han.

Helsebudsjettet er rekordstort

Helseminister Bent Høie (H) får 2,8 milliarder ekstra å rutte med neste år.

Det er det største HOD-budsjettet noen sinne, men fremdeles er det ikke så mye som Høie lovet i valgkampen.

Da var løftet 12 milliarder over fire år. Før dagens budsjett lå han bakpå med 1,5 milliarder. Dette inkluderer 250 millioner kroner til fritt behandlingsvalg. I følge Sykepleieforbundet ligger HOD nå 1,75 milliarder bak for å holde løftet.

Pasienter vil merke Regjeringen foreslår at egenandelstakene ikke endres. Det betyr at de med store helseutgifter og som oppnår frikort, får en reell nedgang i utgiftene til egenandeler.

I tilllegg blir det Regjeringen bevilge 72 millioner kroner til et tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV) til kvinner opp til 26 år. Tilbudet skal gis gjennom et opphentingsprogram i 2016 og 2017. Det betyr at jenter som var for gamle til å få vaksinen på det offentliges regning da den ble innført nå får vaksinen gratis.

Hvorfor bruker vi bare dråper av Oljefondet? Dette er tanken bak Norges sparegris.

Lover milliarder til samferdsel

Regjeringen foreslår å bruke 22,8 milliarder til ulike kollektivtiltak i 2016, går det fram av forslaget til statsbudsjett.

– Vi trenger et kollektivtilbud som er forutsigbart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

For 2016 foreslår regjeringen å bruke mer enn 21 milliarder kroner til jernbanen. Av dette er om lag 18 milliarder kroner foreslått til drift og vedlikehold av eksisterende og ny jernbaneinfrastruktur, samt investeringer i ny. 3,2 milliarder er foreslått til statlig kjøp av persontransport med tog.

På veibudsjettet blir det foreslått 89,5 milliarder kroner til kollektivtrafikktiltak.

Regjeringen foreslår også 1,1, milliarder kroner i belønningsordninger for bedre kollektivtransport i byområdene, samt å bruke 3,2 millioner kroner for et felles elektronisk billettsystem og en nasjonal reiseplanlegger.

– Vi må gjøre det mer attraktivt for folk i storbyene å sykle, gå og bruke kollektivtransport til hverdagsreisene, sier Solvik-Olsen.

 • 1,1 milliard ekstra til tunnelsikring. Pengebruken øker ifølge samferdselsministeren fra 1,4 til 2,5 milliarder neste år, melder NRK. 1,72 mrd. til fornying, 700 mill til vedlikehold og 90 mill til mindre utbedringer.
 • Riksveinettet skal vedlikeholdes for 3,26 milliarder kroner i 2016. Det skal være 275 millioner mer enn det som er nødvendig for at etterslepet ikke skal øke, ifølge Solvik-Olsen.
 • Regjeringen vil bruke 1822,6 millioner til fornying av veinettet neste år.
 • 130 millioner settes av til opprustning av fylkesveiene i Troms, ifølge NRK. Fylkesråd Ivar Prestbakmo (Sp) mener imidlertid at dette ikke er noen økning, bare en videreføring av årets pengebruk.
 • 180 millioner mer til flom— og skredsikring.
 • 150 millioner til vedlikehold av jernbanestrekningen mellom Bergen og Voss.
 • 350 millioner til Dovrebanen, og godsterminal på Støren.
 • 544 millioner er satt av til innføring av nytt signalsystem på jernbanen.
 • Nye togsett skal trafikkere Gjøvikbanen. Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal de være i drift innen slutten av 2017 og starten av 2018. Ifølge statsråden vil de nye togsettene totalt koste to milliarder. 65 millioner er satt av til oppgradering av strømforsyningen på den nordre delen av strekningen.
 • 17,3 millioner er satt av til havneutbedringer i Båtsfjord, og 4,3 millioner er satt av til Mehamn. Frem til 2018 vil arbeidet i Båtsfjord koste 150 millioner. De neste to årene skal Regjeringen bruke 70 millioner på en ny molo i Mehamn.
  Denne reportasjen forteller om hvordan strømmen av friske oljepenger fra borehullene kan bli for liten neste år. For første gang kan en finansminister måtte ta gamle penger ut av Oljefondet for å få nok.

Arbeidsliv og forskning

Regjeringen vil bruke 4 milliarder kroner på tiltak for å øke sysselsettingen. Tiltakene er spesielt rettet mot områder som er rammet av lavere vekst.

 • Totalpakke på 250 millioner til tiltak for å bekjempe ledighet blant unge.
 • Spesifikke tiltak rettet mot arbeidsledige ingeniører.
 • 170 millioner ekstra til marin forskning.
 • Én milliard til digitalisering av offentlige tjenester. 150 millioner skal brukes til å gjøre NAV mer digitalt. Brønnøysunnregistrene får drøyt 200 millioner. Folkeregisteret får 100 millioner og det settes av 25 millioner til nettapotek.
 • Det samlede sparebeløpet i Boligsparing for ungdom (BSU) økes fra 200 000 kroner til 300 000 kroner.
  Denne videoen forklarer hvordan politikerne setter sammen et budsjett.

Forsvarsøkning

— Vi har aldri sett en så stor økning av forsvarsbudsjettet.

Det sier Nils Holme, en av landets ledende tallknusere og mangeårig sjef for Forsvarets forskningsinstitutt til Aftenposten.

-Regjeringen har rett når de sier at Forsvaret får en økning i budsjettet på snaut ti prosent. Det er svært bra, og viser at den har tatt inn over seg Norges nye sikkerhetspolitiske situasjon.

— Dette er faktisk politisk dramatisk, noe lignende som dette har vi aldri sett, sier Holme til Aftenposten.

Kultur

 • Som avslørt av NRK, vil Regjeringen foreslå å kutte den såkalte knutepunkt-ordningen, slik at 14 av 16 festivaler mister støtten. Blant dem er Øyafestivalen. Disse festivalene vil fra 2017 måtte konkurrere på lik linje med andre festivaler, hvis Regjeringen får det som de vil.
 • NRK-lisensen øker med 25 kroner til drøyt 2.780 kroner neste år, etter det TV 2 erfarer. Økningen er langt mindre enn de 70 kronene NRK har bedt om. I år utgjør kringkastingsavgiften 2.756,16 kroner. Avgiften deles i to terminer med forfall 31. januar og 31. juli.
 • Kulturminister Thorhild Widvey vil innføre nullmoms på digitale medier fra og med 1. januar 2016.I følge Widvey har hun hatt god dialog med EUs overvåkingsorgan(ESA) og mener det ikke vil bli noe problem å fågodkjentsøknaden om innføringen. Randi Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, kaller dette en seier for journalistikken

Har du hørt Aftenpostens populære podkast? Hør politisk redaktør Trine Eilertsen, kommentator Thomas Boe Hornburg og økonomiredaktør Ola Storeng om statsbudsjettet i Itunes eller her:

Les også

 1. Denne uken står det store skatteslaget

 2. Siv Jensen må kanskje slå hull på sparegrisen

 3. Kommentar: Stakkars Siv. Flaksen forsvant. | Ola Storeng

Les mer om

 1. Politikk