Politikk

Frps stortingsgruppe vil ha Hagen i Nobelkomiteen. Men det kan bli mer bråk i Stortinget.

Frps stortingsgruppe innstiller Carl I. Hagen til Nobelkomiteen. Stortingspresidenten vil nå finne ut om det er klokt å velge en som er vararepresentant til Stortinget.

Frps tidligere leder Carl I. Hagen sitter i Oslo bystyre og var på bystyremøte i Rådhuset da stortingsgruppen diskuterte hvem som skal sitte i Nobelkomiteen.
 • Eirik Husøy
  Journalist
 • Halvor Hegtun
  Kommentator
 • Wasim K. Riaz
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

– Jeg er glad for vedtaket som ble fattet i ettermiddag, men jeg har også merket meg at Jonas Gahr Støre har tenkt å ta det opp med Stortingets presidentskap og parlamentariske ledere. Derfor avstår jeg fra ytterligere kommentarer til endelig behandling i Stortinget er klar, sa Hagen til Aftenposten da det ble klart at han er Frps kandidat til Nobelkomiteen.

Hagen var selv på møte i Oslo bystyre.

– Frykter du at du likevel ikke får plassen?

– Som sagt så vil jeg ikke kommentere dette ytterligere før vedtaket i Stortinget er klart.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi

Ved 16.30-tiden onsdag ble det klart at Fremskrittspartiets stortingsgruppe innstiller på at Hagen blir partiets representant til Nobelkomiteen.

– Stortingsgruppen vår mener at Carl I. Hagen er godt egnet til å sitte i Nobelkomiteen. Han har lang erfaring, han har et veldig sterkt ønske om å bekle det vervet, så vi mener at han er en veldig godt egnet kandidat, sier Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Hans Andreas Limi.

– Jeg forutsetter at de andre partiene respekterer at vi har gjort vårt valg.

Innkaller til møte med stortingsledere

Det er Stortinget som til slutt avgjør hvem som skal sitte i komiteen etter innstilling fra Stortingets valgkomité.

Stortingspresident Olemic Thomessen innkaller de parlamentariske lederne til et møte over helgen.

Der skal de drøfte de prinsipielle spørsmålene som reiser seg, etter at Frps stortingsgruppe har foreslått Carl I. Hagen som medlem av Nobelkomiteen.

Hagen er i stortingsperioden 2017 til 2021 Frps andre vararepresentant for Oslo Frp. Så lenge Siv Jensen er statsråd, er han første vararepresentant.

Bryter med tradisjoner

I utgangspunktet er det et anliggende for de enkelte partier hvem de vil foreslå til verv.

– Den ordningen er ikke nedfelt skriftlig, men basert på enighet mellom partiene på Stortinget. Det er tradisjon for ikke å velge sittende stortingsrepresentanter til Nobelkomiteen, og det har vi også unngått i mer enn 40 år, sier Thommessen.

– Unngått helt?

– Det kan ha vært noen få unntak der noen er blitt utnevnt helt i slutten av sin periode da de ikke søkte gjenvalg til Stortinget, sier han.

– Ingenting med Hagen som person å gjøre

Thommesen har bestemt seg for å ta saken opp i Stortingets valgutvalg, som han selv leder.

– Gjør du det fordi Ap-leder Støre har bedt om det?

– Nei, jeg gjør det på eget initiativ. Det blir et møte i valgkomiteens arbeidsutvalg. Det består av de parlamentariske lederne.

– Og dette møtet kommer fort?

– Jeg vil tro det blir tidlig i neste uke. Det møtet vil stake ut den videre veien. Det er de prinsipielle spørsmålene knyttet til representasjon vi må drøfte. Det har ingenting med Hagen som person å gjøre.

– Så hva blir avklart på dette møtet?

– Det blir en runde der vi diskuterer spørsmålet om det er klokt å velge sittende stortingsrepresentanter eller vararepresentanter til Nobelkomiteen.

– Blir det spetakkel rundt dette?

– Ingen kommentar.

 • Les Harald Stanghelles kommentar om Nobel-dragkampen.

Opposisjonen reagerer

Tidligere torsdag gjorde FrPs valgkomité det klart at de ønsker at Hagen erstatter Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen. Det utløste reaksjoner fra opposisjonen.

Aps leder Jonas Gahr Støre mener at en som er vararepresentant til Stortinget ikke bør sitte i Nobelkomiteen. I et brev til de parlamentariske lederne på Stortinget viser Støre til 40 års bred politisk enighet om at stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen. Han ber samtlige partier sier nei til Hagen som nytt medlem.

– Jeg registrerer at det er stor interesse for dette valget med bakgrunn i at Hagen også er vararepresentant til Stortinget. Det er naturlig at Hagen ikke vil møte i Nobelkomiteen dersom han er møtende stortingsrepresentant, sier Limi.

Carl I. Hagen var selv på bystyremøte i Oslo rådhus mens stortingsgruppen diskuterte hans kandidatur.

Fremskrittspartiets gruppemøte i ettermiddag.

Skei Grande: – Må forholde seg til kjørereglene

Det kan oppstå en veldig uvanlig situasjon på Stortinget – med delt innstilling fra valgkomiteen og kampvotering mellom ulike kandidater i salen. Tradisjonen er at partiene velger sine medlemmer til Nobelkomiteen og at Stortinget enstemmig slutter seg til disse valgene.

– Partier kan bestemme hva de vil. Men vi har også noen prinsipper knyttet til uavhengighet som ikke er blitt mindre viktige de siste årene, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Så dette betyr at Venstre vil stemme imot Hagen?

– Vårt utgangspunkt er at partiene forholder seg til kjørereglene.

– Både de skrevne og de uskrevne kjørereglene som har utviklet seg i Stortinget gjennom lange tider? Så hva kommer da til å skje?

– Jeg håper at vi i valgkomiteen kan gi beskjed til Frp om hvilke rammer de må holde seg innenfor.

– Blir det spetakkel?

– Litt støy blir det alltid når man prøver å tøye grensene.

PRIO: – Uavhengigheten viktig

Direktør Henrik Urdal ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO) sier følgende om striden:

– Det er Stortingets suverene rett å vurdere kvalifikasjonene til kandidatene, så jeg har ikke noe behov for å vurdere Hagens kvalifikasjoner, men det viktige her er Nobelkomiteens uavhengighet til Stortinget. Så lenge han er vara til Stortinget, så kan det stilles spørsmål om uavhengigheten.

– Hvorfor er den uavhengigheten så viktige?

– Det er viktig fordi komiteen ikke skal kunne beskyldes for å skjele til norske interesser. Det er en utbredt oppfatning internasjonalt at komiteen har politiske bindinger. På 70-tallet gikk man bort fra å kalle det Stortingets nobelkomité og gjorde det veldig klart at komiteen skal være uavhengig. Sist gang dette ble en stor sak var da prisen ble tildelt Liu Xiaobo i 2010.

– Komiteen har i år suverent understreket at den er uavhengig ved å tildele prisen til ICAN som et ganske klart spark til regjeringens holdning til atomvåpen, sier Urdal til Aftenposten.

Ulike konklusjoner

Stortingets administrasjon har på oppdrag fra lederen av Frps valgkomité Ulf Leirstein utredet spørsmålet om hvorvidt en vararepresentant til Stortinget kan velges til Nobelkomiteen. Konklusjonen er at stortingsrepresentanter ikke kan velges til komiteen.

«Det har således vært bred enighet – og nå nærmere 40 års praksis – for at stortingsrepresentanter ikke velges som medlemmer av Nobelkomiteen, men at stortingsrepresentanter som har meddelt at de ikke tar gjenvalg kan bli oppnevnt som medlemmer», skriver Stortingets konstitusjonelle avdeling.

Deretter utredes og konkluderes det slik i spørsmålet om vararepresentantene:

«Samlet sett har vi kommet til at det ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter når det gjelder valgbarhet til Nobelkomiteen dersom det legges avgjørende vekt på komiteens uavhengighet og ønsket om å markere et tydelig skille mellom komiteen og norske myndigheter», konkluderer Brit Brenno, assisterende direktør i Stortinget.

Frp skriver at de har hentet innspill fra flere instanser på om verv som vararepresentant er til hinder for å velges til Nobelkomiteen. «Konklusjonen er at det ikke foreligger formelle hinder for dette», skriver Frp i sin pressemelding.

Les mer om

 1. Nobels Fredspris
 2. Carl I. Hagen
 3. Stortinget