Politikk

Lysbakken liker «Sosialist-Trines» heldagsskole

Ja til gratis barnehage. Ja til gratis SFO. Ja til heldagsskole. Trine Skei Grandes «ja» til det SV tidligere har stått alene om, faller i god jord hos Audun Lysbakken.

-Nå har jeg kommet i tvil, sier Venstre-lederen om sin motstand mot heldagsskolen.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

— Underlig og merkelig økonomisk prioritering, mener KrF om Venstre-lederens helomvending i synet på heldagsskolen. Men SV-lederen jubler.

— Her ser vi Sosialist-Trine, det er en positiv utvikling, humrer en overrasket Audun Lysbakken.

Venstre-leder Trine Skei Grande foretok en helomvending da hun i sin landsmøtetale i Tromsø fredag signaliserte at hun på sikt går inn for gratis barnehage og gratis SFO som del av en heldagsskole.

Les også :

Les også

Test: Er du en ekte Venstre-velger?

I tvil om eget syn

— I hele mitt politiske liv har jeg vært mot heldagsskolen, sa hun og begrunnet det med at barn skulle få lov til å være barn og ha et uorganisert liv, og fordi foreldrene skulle få valgfrihet når det gjelder hvordan de organiserer sin hverdag.

— Nå har jeg kommet i tvil, sa hun og proklamerte at hun var for en lengre skoledag med en bedre inkludert og gratis SFO, mer fysisk aktivitet, med mer lek for de minste og mer læring for de eldste.

— Jeg er også åpen for å se på lekser med fordomsfrie øyne, sa hun, samtidig som hun bedyret at det ikke var noe "sosialistisk heldagsskole" hun sto og snakket varmt om.

Venstre-lederen begrunnet sin nyorientering på området med at norsk skole reproduserer ulikhet og at barn som trenger det mest ikke benyttet seg av barnehage, SFO og leksehjelp – og dermed øker forskjellene.

SV: Positivt å få alliansepartner

— Trine Skei Grande sa at dette ikke var noe sosialistisk prosjekt, og så ramset hun opp alle delene i SVs heldagsskole, sier Lysbakken som synes det er «fantastisk positivt» hvis SV nå får en alliansepartner i V.

— Det er et eksempel på at det SV har startet, har engasjert andre som følger etter, sier han.

Men han synes det er stor avstand mellom det hun nå sier og det Venstre gjør i praksis og minner om at Venstre latterliggjorde SVs forslag om mat i skolen og har vært med på å ta bort frukten i skolen.

Sultne barn

— Barna vil bli veldig sultne i Skei Grandes heldagsskole, sier han. Lysbakken bemerker også at Skei Grande som nå tar til orde for gratis barnehage har vært mot makspris.

Selv om han er glad for Venstre-lederens nyorientering, mener han troverdigheten hennes svekkes ved at hun samarbeider med høyrepartiene. Han sier han er overbevist om at Høyre og Frp vil gå imot en slik politikk av både økonomiske og ideologiske årsaker.

— Jeg er overbevist om at heldagsskolen og billigere barnehage blir gjennomført, og at det kommer til å være venstresiden som kommer til å gjøre det, sier han.

Må ta debatten

Skei Grande har ikke noe klart svar på om hun også går inn for gratis skolemat i løpet av den lange skoledagen hun nå tar til orde for.

— Det er en del av debatten, sier hun.

Når hun skal forklare forskjellen på sin heldagsskole og SVs, sier hun at «dette ikke handler om et omsorgstilbud, men et tilbud vi vil fylle med tiltak».

På spørsmål om ikke dette er litt urettferdig mot SV, sier hun at hun ikke har noen problemer med å gi SV "cred" for det partiet har foreslått.

— Men jeg tror kanskje vi har ulike tilnærminger. Jeg liker heller ikke ordet heldagsskole, sier hun.

Har ikke endelige svar

Skei Grande presiserer at det hun gjør, er å invitere til debatt i eget parti. Hun vet forslagene vil koste.

Bare gratis barnehage koster ifølge henne 6,9 milliarder eller 1,3 milliarder pr. kull. Hun vil starte med de eldste barnehagebarna.

— Vi er ikke ferdigdiskutert. Vi skal være et parti som ikke har ferdige konklusjoner før vi starter debatten. Men dette vil ta tid, og vil kreve ulike innfasingsperioder.

KrF: En underlig politisk vending

Det er lite støtte for Venstre-lederens snuoperasjon hos sentrumskamerat KrF. På forrige landsmøte tok hun til orde for å avvikle kontantstøtten og nå taler hun KrF midt imot også i skolepolitikken.

— En underlig politisk vending og en merkelig økonomisk prioritering, sier KrFs skolepolitiske talsmann, Anders Tyvand.

— En politiker som går inn for heldagsskole og for å svekke foreldrenes valgfrihet, minner mer om en SV-politiker enn om en politiker som kaller seg borgerlig, sier han.

Han forstår ikke helt at Skei Grande vil bruke milliardbeløp på gratis barnehage fordi noen ikke benytter seg av tilbudet. Han mener man kan nå dem som trenger et slikt tilbud ved å bygge videre på ordningen med gratis kjernetid. Og han mener det er feil medisin at tro at man løser problemene i skolen med heldagsskole. Tyvand mener økt etterutdanning av lærere og færre elever pr. lærer er bedre virkemidler.

Les også

  1. Derfor holder Venstre ut med Frp

  2. Syv grafer som viser hvor små Venstre faktisk er

  3. Bredt opprør i Venstre mot søndagsåpne butikker

Les mer om

  1. Politikk
  2. Kommunevalg 2015