Nav nedprioriterte å lete etter ulovlige utenlandsopphold før 2010 og manglet metoder

Nav-skandalen kan strekke seg tilbake til 1994. Uansett tyder mye på at flere er dømt for å ha tatt med slike ytelser til utlandet de siste årene enn tidligere. Nye svar fra Nav forklarer hvorfor.

Nav tok i bruk nye metoder for å avsløre det de mente var trygdemisbruk i 2012.

Hvorvidt trygdeskandalen strekker seg tilbake til 1994, er så langt et åpent spørsmål. Mange har blant annet spurt om noen er dømt i sammenlignbare saker før den nye trygdeforordningen kom på plass i 2012.

Setteriksadvokaten oppgir 78 fellende dommer som antas å være berørt at feil lovanvendelse i den såkalte trygdeskandalen. Den omhandler tiden etter 1. juli 2012, da EUs nye trygdeforordning ble en del av norsk lov.

Les hele saken med abonnement