Politikk

Stortinget vedtar verneplikt for kvinner 14. juni

Norske kvinner får verneplikt på lik linje med menn. Vedtaket kommer allerede 14. juni, og kan bli satt ut i livet fra 2015.

I 2015 kan Norge bli et av de første landene i verden som innfører kjønnsnøytral verneplikt.På bildet er Leya Ghebremedht (t.h.) og Pia Maria Mostad (23), som avtjener sin førstegangstjeneste i Garden.
 • Marie Melgård
 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Arbeiderpartiets landsmøte sa søndag formiddag enstemmig ja til å gjøre verneplikten kjønnsnøytral. Nå sier alle de tre rødgrønne partiene på Stortinget at vedtaket om kjønnsnøytal verneplikt skal på plass før sommerferien.

Det at norske kvinner kan få verneplikt på lik linje med menn fra 2015.

— 14. juni kommer Stortinget til å vedta prinsippet om kjønnsnøytral verneplikt. Alle de rødgrønne partiene er for. Det er flertall i forsvarskomiteen, og vi vil nå ta initiativ til dette, sier Laila Gustavsen (Ap), medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, til Aftenposten.

Tar ballen

Hun har vært en av de fremste forkjemperne for vedtaket Arbeiderpartiet gjorde denne helgen.

- Den rødgrønne stortingsfraksjonen har vært for hele veien. Vi er klare til å ta denne ballen nå og lage prinsippvedtaket 14. juni, sier Gustavsen.

Forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen støtter tanken om at Stortinget skal gjøre et prinsippvedtak om ja til kjønnsnøytral verneplikt når kompetansemeldingen skal behandles 14. juni.

— Ja,jeg mener det vil være naturlig, sier Strøm-Erichsen til Aftenposten.

Alle de tre rødgrønne partiene har i vår sagt ja til verneplikt for kvinner på sine landsmøter. Også Venstre har gjort samme vedtak.

— Dette landsmøtet kommer til å bli husket som historisk for det modige vedtaket om kjønnsnøytralverneplikt, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin avslutningstale søndag ettermiddag.

Les også

- Vi var for dette lenge før andre begynte å mene noe om dette

Frustrasjon over Regjeringen

SV og Senterpartiets representanter i Utenriks— og forsvarskomiteen bekrefter at de ønsker at Stortinget skal gjøre vedtak om kjønnsnøytral verneplikt når stortingsmeldingen "Kompetanse for en ny tid" skal behandles 14. juni.

— Jeg tror det har vært frustrasjon i alle de tre partiene over at Regjeringen ikke kom med noen konklusjon da de la frem kompetansemeldingen. Det skal bli godt å få dette vedtaket på plass, sier SVs utenriks- og forsvarspolitiske talsperson Snorre Valen.

Endre vernepliktsloven

Sps Lars Peder Brekk kaller vedtaket fra Arbeiderpartiets landsmøte "svært gledelig".

— Nå er det flertall på Stortinget. Når vi allerede har en sak som omtaler kjønnsnøytral verneplikt til behandling, ser jeg ingen grunner til at man ikke skal gjøre et vedtak for dette nå, sier Brekk.

Når vedtaket fra Stortinget er på plass, må Regjeringen begynne arbeidet for å få på plass de nødvendige lovendringene.

- Historisk vedtak

— Vi må gjøre endringer i vernepliktsloven, og se på regelverket når vi får et enda større grunnlag hente inn soldater til førstegangstjeneste. Vi må ha et system som oppleves som rettferdig, det betyr at førstegangstjenesten må være meritterende og attraktiv - det er den i dag - tror ikke det blir mindre i fremtiden, sier Strøm-Erichsen.

Forsvarsministeren ønsker ikke å kommentere når den ferdige loven kan tre i kraft.

Men etter det Aftenposten forstår, er et sannsynlig tidspunkt for innføring av kjønnsnøytral verneplikt 2015.

Ifølge SVs Snorre Valen tar man sikte på at lovforslaget fra Regjeringen skal foreligge før jul.

— Vi behøver ikke gjøre en grunnlovsendring, men vi må gjøre en endring i vernepliktsloven. Et slikt arbeid vil ta noe tid, sier Forsvarsministeren.

Hun kaller vedtaket historisk.

Les også

 1. Høyrekvinner kjemper for kjønnsnøytral verneplikt

 2. Senterpartiet går for kjønnsnøytral verneplikt

 3. - Å innføre kjønnsnøytral verneplikt blir en skinnmanøver

 4. Verneplikt for jenter kan bli vedtatt i år

 5. 2000 kvinner takket ja til tjeneste i Forsvaret - bare halvparten møtte til førstegangstjenesten

 6. - Skal menn ta like mye ansvar i hjemmet, må kvinner ta ansvar i Forsvaret

 7. Bent Høie: - Blir mer byråkrati å kalle inn umotiverte jenter

 8. Norske kvinner vil ikke ha verneplikt

 9. - Huitfeldt blander sammen verneplikt og førstegangstjeneste

 10. Huitfeldt: - Vi trenger ikke flere soldater

 11. - Reaksjonært fra Arbeiderpartiets programkomité

 12. Her er sakene som splitter Ap

 13. Arbeiderpartiets problemsaker

 14. Arbeiderpartiet går imot verneplikt for jenter

Les mer om

 1. Politikk