Politikk

Sp vil kjøpe mer kuler og krutt for å bremse virkning av koronaepidemien

MOELV (Aftenposten): Småbedrifter lider under at Forsvaret er en lite trofast kunde. Nå ber Sp Forsvaret om å bruke penger for å hjelpe småbedrifter over koronakneiken.

Senterpartiet vil kjøpe kuler og krutt til Forsvaret for å få fart på norsk industri. CHSnor A/S på Moelv er en bedrift som ønsker seg flere forsvarsoppdrag. Fra venstre daglig leder Kent Ibsen, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, tidligere forsvarssjef Harald Sunde og styreleder Rune C. Vamråk.
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Olav Olsen
  Fotograf

– Vi trenger forutsigbarhet, sukker styreleder Rune C. Vamråk i CHSnor på Moelv.

Han guider oss inn i den store industrihallen. Her er det god smitteavstand mellom dem som fortsatt er på jobb.

CHSnor er en ganske typisk norsk bedrift som har Forsvaret som viktig kunde.

I 2017 avsluttet bedriften en kjempekontrakt med Forsvaret om å bygge om 144 stormpanservogner. Siden har omsetningen dalt. Bedriften er eksperter på å skru sammen ting. De monterer alt fra pansrede kjøretøy til pumper som henter fisk ut fra fangstredskapet snurpenot.

Det sivile markedet stuper som følge av koronaen. En større kontrakt for brøyteutstyr til flyplasser ble nylig kansellert. Da virkningene av epidemien slo inn over mjøsbygdene, permitterte bedriften ti årsverk, det vil si halve arbeidsstokken.

Nå håper den og andre av de 21 bedriftene i Totalforsvarsgruppen i Hedmark og Oppland at Forsvaret skal fremskynde vedlikehold og nyanskaffelser som kan gi oppdrag.

 • Les også: NHO barometer: Flere frykter oppsigelser – færre frykter konkurs

Må bli en langsiktig kunde

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde jobber for denne sammenslutningen av forsvarsbedrifter i Innlandet. Disse lever av en kombinasjon av sivil og militær produksjon. Sunde sier det er et problem at Forsvaret er en kunde som i liten grad representerer langsiktighet.

– De får en stor ordre, og så er det stille lenge, sier han.

Derfor må de ha sivile oppdrag innimellom. Når disse nå tørker inn, er det fare for at viktig industrikompetanse går tapt.

Den tidligere forsvarssjefen mener at i denne situasjonen må en tenke langsiktig og styrke Forsvarets samarbeid med industrien. På kort sikt gjelder det å lete frem prosjekter som kan fremskyndes. På lengre sikt må Forsvaret bli en bedre partner for de norske bedriftene og bruke muligheter til å gi de norske selskapene ordrer.

– Dette vil styrke bedrifter over hele landet, sier han.

Sunde mener jevnere aktivitet også vil styrke forsvarsevnen fordi unik kompetanse over hele landet dermed blir tatt vare på.

Moelv er i nabolaget til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han mener det nå er viktig at regjeringen går i dialog med forsvarssektoren og ser på hvilke prosjekter som kan fremskyndes, og som kan gi økt aktivitet i Norge.

– Det er mye Forsvaret trenger som nå kan kjøpes inn tidligere, mener Sp-lederen og viser til at forsvarssektoren er unik fordi den har så store muligheter til å plassere oppdrag.

Lover å lete

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) la fredag frem en ny langtidsplan for Forsvaret der investeringene skal økes. Mye av dette kommer flere år frem i tid.

– Hva med å lete frem det som kan settes i verk nå?

– Jeg har gitt forsvarssjefen og departementet et oppdrag om å finne ut hvordan vi kan aktivisere næringslivet. Det går på vedlikehold av materiell og bygninger. Det går også på å forsere innkjøp, sier Bakke-Jensen til Aftenposten.

Han vil ikke svare konkret på når dette kan komme, men viser til at Forsvaret er gode på planlegging.

Styreleder Rune C. Vamråk og daglig leder Kent Ibsen ved CHSnor på Moelv i en av de ambulansene de nå bygger om for Forsvaret.

Utålmodige bedrifter

Men på Moelv er man utålmodig. Vedum peker på at Forsvaret skal bruke 20 milliarder kroner på materiellinvesteringer og bygg og anlegg bare i 2020.

Sp-lederen vil gjerne hjelpe forsvarsministeren til å finne frem til konkrete prosjekter:

 • Oppgradering eller anskaffelser av ulikt materiell, som for eksempel lastebiler og stridsvogner.
 • Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) kan bygge opp en tørrmatreserve eller kjøpe inn nye reservedeler som uansett må anskaffes.
 • Forsvarsbyggs investeringsportefølje må en se over. Det samme gjelder gjenkjøpsavtaler.

Nytt stort prosjekt

Det er ingen tvil om hva man ønsker seg på Moelv. Daglig leder i CHSnor Kent Ibsens drøm er et større materiellprosjekt som Forsvaret må ha og ikke minst vedlikeholdskontrakter som gjør at oppdraget ikke bare skaper en ordretopp, men gir langsiktighet.

Nå har bedriften en ordre om å oppgradere 18 ambulanser og 9 førstehjelpsstasjoner for Hæren, en ordre på 50 millioner kroner som de halte i land sammen med den lokale partneren Raufoss Engineering. De skal levere nye seteløsninger og gi vognene forbedret radio- og sambandskapasitet.

Oppdraget vant bedriftene i konkurranse med internasjonale og nasjonale leverandører. Kjærkommen jobb, men mye av jobben skal Forsvaret gjøre selv. Bedriften ønsker seg mer.

Sunde understreker at denne og andre jobber viser at dette er et industrimiljø som har unik kompetanse på alt fra sandblåsing til komplisert elektronikk.

De store partnerne

Men det er et problem at dersom Forsvaret inngår større kontrakter, skal disse som hovedregel ut på anbud.

Mange havner hos utenlandske leverandører fordi det er de store internasjonale selskapene som kan levere en del av de mest avanserte våpensystemene. Sunde peker også på at de internasjonale kontraktene som er inngått, gir gode muligheter for norske småbedrifter.

Når Norge inngår en kontrakt med for eksempel en tysk våpenprodusent, må denne inngå i gjenkjøpsavtaler i Norge som tilsvarer samme verdi. Ofte er dette avtaler som løper over ti år.

Sunde viser til at det er mer enn 30 slike avtaler der utenlandske selskaper har forpliktet seg til gjenkjøp i Norge. Han oppfordret Forsvaret til å gå igjennom disse og se om det også der er ting som kan forseres.

– Jeg synes Forsvaret skal se til helsevesenet og den dugnaden de gjorde, og sette alt inn på å gjøre det samme. Prosjektene finnes, sier den tidligere forsvarssjefen.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Forsvaret
 3. Koronaviruset
 4. Bedrift