Sylvi Listhaug: Vil ha dobbel og firedobbel straff for kriminalitet på Holmlia og andre belastede områder

– Det nytter ikke med kos, klapp og klem på gjengkriminelle, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

– Vi ønsker å føre en tøffere politikk enn de andre partiene, sier Frps innvandringstalsmann Jon Engen-Helgheim og første nestleder Sylvi Listhaug.

I en tidligere versjon av denne artikkelen uttalte professor Bård Anders Andreassen ved Juridisk fakultet (UiO) seg som om Frp foreslo «dobbeltstraff» i juridisk forstand. Det de snakker om er straffeskjerpelse, ikke en dobbeltstraff eller gjentagende straffeutmåling, i juridisk forstand. Saken er derfor oppdatert.


Frp vil ha dobbel straffelengde for kriminalitet begått i bestemte områder. Er den kriminelle i tillegg medlem av en gjeng, vil Frp at vedkommende skal få firedobbel straff.

– Vi er inspirert av at Danmark har innført dette. Det har bidratt til bedre forhold i belastede områder. Vi mener vi bør gjøre det samme her, sier Sylvi Listhaug.

Hun leder Frps innvandrings- og integreringsutvalg, som legger frem sin første rapport på helgens landsmøte.

Her er forslagene:

  • Skjerpet straffesone med dobbelt straff etter dansk modell i særlig utsatte boligområder eller i sentrumsområder som har høy dokumentert kriminalitetshyppighet.
  • Oslo sentrum bør defineres som en skjerpet straffesone, trolig sammen med en rekke andre områder i hovedstaden.
  • Dobbel straff for handlinger utført av medlemmer i gjenger.
  • Fire-dobbel straff for gjengmedlemmer som begår kriminelle handlinger i definerte straffesoner.
  • Etablere flere plasser i ungdomsfengsel. Etablere forsterkede lukkede barnevernsinstitusjoner. Opprette hurtigdomstol for rask behandling av gjengkriminelle.
  • Nulltoleranse, høye bøter og fengsel for utagerende oppførsel mot politiet.

De ønsker også å fotfølge hardbarkede kriminelle etter mønster av Malmö-politiet.

– Politiet er i hælene på dem for ikke å gi dem arbeidsro, sier Listhaug.

På spørsmål om hvordan de belastede områdene skal defineres, svarer Listhaug:

– De må utredes og defineres ut fra omfanget av kriminalitet, SSBs kriminalstatistikk og hva slags kriminalitet som begås. Typiske handlinger som Frp vil gi dobbel straff, er trusler, hærverk (bilbrann), tagging, vold, bæring av kniv og andre våpen, ran, tyveri, narkotikaomsetning, sier hun.

– Hvordan skal dere definere gjengmedlemmer?

– Det er politiets oppgave. Politiet må sannsynliggjøre overfor domstolen at vedkommende er gjengmedlem, sier innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim.

– Det er på høy tid å få mer grep om det som skjer i Oslo Øst. Det er en skremmende utvikling. Vi må slutte med bortforklaringer. Mange har utfordringer, ja, men alle må likevel følge samfunnets lover og regler, legger Listhaug til.

Les også

LES OGSÅ: Dette er en getto, mener danske myndigheter. Nå skal den bort.

Har hatt justisministeren siden 2013

Utvalget har vært på studietur til København og Malmö for å lære av kampen mot tung gjengkriminalitet. Malmö hadde nesten dobbelt så mange drap pr. innbygger som New York i 2018, ifølge rapporten.

– Det dreier seg om å være føre var, og ikke havne i samme problemene som våre naboland sliter med, sier Engen-Helgheim.

– Frp har hatt justisministeren siden 2013. Har ikke dere et stort ansvar for at det er blitt slik?

– Utviklingen har gått i gal retning over tid og før vi kom i regjering. Vi har styrket politiet kraftig og gjort mye for å rette opp. Det er behov for skarpere virkemidler enn det er politisk flertall for, sier Helgheim.

– Tror dere at Høyre, KrF og Venstre aksepterer dobbel straff?

– Vi ønsker å føre en tøffere politikk enn de andre partiene. Vi synes ikke Granavolden-erklæringen går langt nok. Vi vil gi politiet flere virkemidler. Vi er nødt til å ta kraftigere grep for å stoppe dette, sier Listhaug.

Advarer mot klassejustis og diskriminering

Professor Bård Anders Andreassen ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, uttalte seg i en tidligere versjon av saken som om Frp foreslo «dobbeltstraff» i juridisk forstand.

Han presiserer:

– Frp er upresise i bruken av begrepet. Det de snakker om er straffeskjerpelse, ikke en dobbeltstraff eller gjentagende straffeutmåling, i juridisk forstand.

– Det er problematisk ut fra likhet for loven-prinsippet. Dette er et kompleks problem som ikke løses med bare straff. Denne kriminalteten må bekjempes gjennom ulike tiltak som skolegang, utdanning, forebygging og arbeid blant annet.

Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, sier at det ligger innenfor statenes suverenitet å bestemme hvordan straffesystemet skal innrettes.

– Et samlet storting er enig om at vi ikke straffer for å ta hevn. Straff skal avskrekke fra og forebygge straffbare handlinger, sier hun.

– Dobbel straff kan høres ut som en god idé. Det blir verre hvis det bare bor en klasse mennesker eller grupper med minoritetskjennetegn, som pinsevenner, eller bare muslimer i disse områdene. Da vil skjerpelsen i realiteten ramme på en måte som diskriminerer enkelte grupper. Det er også et spørsmål om det virker. Det er ikke noen forskning som tilsier det, sier hun også.

Frp avfeier problemstillingene

Kierulf mener det er et problem hvis all kriminalitet skal gi dobbel straff i enkelte bydeler.

– Hvis fyllekjøring i Holmenkollåsen bare gir bøter, mens fyllekjøring på Grønland gir fengsel for ellers fredelige folk som ikke har råd til å bo noe annet sted, så blir det klassebetinget og kan også virke diskriminerende, sier Kierulf.

– Det er svært lite sannsynlig at dette skal gjelde lovbrudd som trygdesvindel og den type ting. Der er kriminalitet som ran, vold, hærverk og den slags som det er ment å slå ned på, sier Helgheim.

Listhaug avfeier innvendingene fra fagfolkene.

– Det sier den gjengen om alt. Vi velger å se på det faktum at Danmark har innført det og at innbyggerne ser positivt på det. Lokalbefolkningen skal føle seg trygge, sier hun.

– Det er ikke lik straff for like handlinger i dag, heller. Jusprofessorene tar ikke hensyn til at vi allerede har skjerpende og formildende omstendigheter. Hvis du råkjører forbi en skole, kan du få strengere straff enn om du kjører forbi en bensinstasjon, sier Helgheim.

Han legger til:

– De drar alltid frem en eller annen konvensjon, og så viser det seg hver gang at de har feil likevel, avslutter han.