Høyre-profil vil ha strengere innvandringspolitikk etter koronakrisen

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund mener trangere budsjetter vil gjøre det nødvendig å stramme til innvandringspolitikken og kutte i den statlige forvaltningen.

Høyres Stefan Heggelund mener Norge må kutte i offentlige utgifter og ta imot færre innvandrere.

– Jeg mener vi skal gå til valg på en strammere innvandringspolitikk enn vi har i dag.

Det sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund til Aftenposten.

I Høyre går debatten om hvilken politikk partiet skal gå til valg på i 2021. Det var ventet strammere budsjetter de neste årene allerede før koronapandemien traff Norge.

Programkomiteens leder, Linda Hofstad Helleland, sa nylig til Aftenposten at Høyre ikke vil ha rom til å «strø om seg med store skatteletter eller større offentlige utgifter» i det nye programmet.

Heggelund, som representerer Oslo Høyre på Stortinget, mener partiet må ta flere grep som følge av dette.

– Vi må gå til valg med konkrete forslag om å bruke mindre penger slik at vi kan bevare velferdsstaten for fremtidens generasjoner. Koronaen har tydeliggjort dette i n-te potens.

Derfor vil han blant annet stramme inn Høyres innvandringspolitikk:

– Integreringstiltak, som bosetting og så videre, koster mye penger. I fjor brukte vi over 9 milliarder kroner på integreringstiltak for flyktninger og familieinnvandrere. Til sammen var integreringsbudsjettet på over 11 milliarder kroner. Så kan man spørre seg om hvor godt man lykkes.

Les også

Høyres programkomité-leder: Nå må Høyre sette arbeidsplasser foran miljøet

Vil kutte antall kvoteflyktninger

Heggelund viser til at i perioden 2014–2018 var det fem europeiske land som tok imot flere asylsøkere og kvoteflyktninger enn Norge pr. innbygger. Utvider man perioden til 2009–2018, er det bare to land.

– Det er ingen grunn til at vi skal ligge på topp tre eller topp seks på den listen, med de utfordringene vi fortsatt har.

Heggelund foreslår to grep: å stramme inn reglene for familieinnvandring og å kutte antall kvoteflyktninger. Han viser til at rundt 5000 fikk asyl i Norge i fjor, mens det kom 11.700 familieinnvandrere.

– Det er for få land som bidrar for kvoteflyktninger. Jeg mener vi kan betale andre land over bistandsbudsjettet for å ta imot kvoteflyktninger, og i tillegg gi den enkelte flyktningen penger. Da hjelper vi flere flyktninger, og vi hjelper FN, samtidig som vi belaster budsjettet mindre.

I år skal Norge ta imot 3000 kvoteflyktninger, samme antall som i fjor. Heggelund vil tilbake til 2013-nivå, det vil si ca. 1000.

Vil kvesse ostehøvelen

Heggelund mener partiet også må kvesse ostehøvelen som Ap-leder Jonas Gahr Støre vil begrave. Det er snakk om avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen). Reformen som regjeringen innførte i 2015, kutter årlig 0,5–0,8 prosent i driftsbudsjettene til statlige virksomheter. Heggelund vil øke satsen til 1,2.

– Det er helt utenkelig at Støre eller noen andre vil få budsjettene til å gå opp uten ABE-reformen. Det er derfor også Ap budsjetterer med den i sine alternative budsjetter, selv om de sier de er mot den.

– Vi har en årlig innsparing på ca. 1,7 milliarder kroner på grunn av ABE-reformen. Offentlig sektor må fremdeles effektiviseres, og vi må gjøre mer. Derfor mener jeg vi bør doble ABE-reformen. Og har vi en tidsbegrensning på reformen til 2030, vet ledere i offentlig forvaltning hva de har å planlegge etter.

– I tillegg mener jeg at regjeringen må kunne vise til hva som effektiviseres, slik at man ser de konkrete effektiviseringsresultatene fra de ulike etatene, legger han til.

– Kritikere av reformen mener regjeringen skyver ansvaret for å gjøre politiske prioriteringer over på de statlige virksomhetene, fremfor å gjøre det selv. Hva sier du til det?

– Jeg ser den, men mener det ikke er en kritikk av ABE-reformen. Etater og direktorater har ansvar for å drive så effektivt som mulig. Når jeg sier at jeg ser poenget, er det fordi jeg er enig i at politikere også må komme med konkrete kuttforslag.