Frp-profil erkjenner at han har levert fiktive reiseregninger til Stortinget for 450.000 kroner

Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari, som er siktet for grovt bedrageri, har sagt seg villig til å la straffesaken behandles som en tilståelsesdom. Samtidig mottar den fraværende Frp-politikeren fremdeles full stortingslønn.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Mazyar Keshvari fotografert i april 2015.

Mazyar Keshvari har vært under politietterforskning siden Aftenposten i oktober i fjor avdekket at Frp-politikeren systematisk hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget og urettmessig fått utbetalt offentlige midler.

Aftenposten avdekket den gang at han hadde levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner gjennom en toårsperiode. I sommer ble politiets etterforskning avsluttet, og saken ble oversendt statsadvokaten.

Møter i retten i oktober

Nå er det klart at Keshvari samtykker til at saken går som en såkalt tilståelsesdom og at summen er betydelig høyere enn tidligere antatt.

En tilståelsesdom er en forenklet rettsbehandling der det ikke blir utarbeidet en tiltalebeslutning, men der dommen blir avsagt på grunnlag av en uforbeholden tilståelse.

Saken er berammet i Nedre Romerike tingrett 18. oktober klokken 12.00.

Strafferamme på seks års fengsel

Keshvari er siktet for grovt bedrageri, noe som kan gi opp til seks års fengsel.

– Siktelsen bygger på hans forklaring, opplyser forsvarer John Christian Elden, som bekrefter at hans klient erkjenner å ha ført fiktive reiseregninger for cirka 450.000 kroner i perioden 2014 til 2018.

Dette er betraktelig mer enn tidligere kjent: I januar ga Keshvaris daværende forsvarer Bjørn Stordrange uttrykk for at det Keshvari hadde fått urettmessig utbetalt, i hvert fall ikke var mer enn de 290.000 kronene som Aftenposten hadde omtalt.

– Det nye i saken nå er at beløpet er større enn tidligere antatt, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til NTB.

Får fremdeles full stortingslønn

Keshvari har betalt tilbake pengene til Stortinget

Keshvari har stort sett vært sykmeldt fra vervet som stortingsrepresentant siden Aftenpostens avsløring i fjor, og Carl I. Hagen har møtt som vararepresentant. Stortingets presidentskap har bestemt at Keshvari skal få full godtgjørelse så lenge han har sykdomsfravær. Det samme gjelder Hagen.

Keshvari har stort sett vært sykmeldt siden Aftenpostens avsløringer. Det har muliggjort et comeback på Stortinget for hans vararepresentant Carl I. Hagen, men fører også til at Stortinget må betale stortingslønn til både Keshvari og Hagen.

«Hagen er innvilget å beholde godtgjørelsen så lenge Keshvari er sykmeldt», skrev seksjonsleder Jorunn Nilsen ved Stortingets administrasjon i en e-post til Aftenposten i august.

Dette innebærer at Stortinget nå betaler full stortingsgodtgjørelse til både Keshvari og Hagen, noe som utgjør 987.997 kroner i årslønn for hver av dem.

«Grunnloven er slik at han er pålagt utføre sitt arbeid, og det er det selvsagt også naturlig at også mottar sin lønn. Stortinget driver ikke med slavearbeid. Men han må selvsagt tilbakebetale det som er mottatt for mye i reisepenger», skrev Keshvaris forsvarer Elden i en SMS i august.

I praksis er det nå Hagen som utfører Keshvaris politiske arbeidsoppgaver. Skiltet på Keshvaris kontordør på Stortinget er skrudd ned, og nå er det Hagens navn som står på døren.

Det er uklart når Keshvari eventuelt vil komme tilbake i nasjonalforsamlingen. Limi har tidligere gjort det klart at Keshvari kan søke om permisjon inntil straffesaken er avklart.

Ap-politiker etterforskes for fiktive reiseregninger

Samtidig som behandlingen av straffesaken mot Keshvari går mot slutten, er politiet i gang med å etterforske Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal.

Aftenposten avslørte i april at Ap-politikeren hadde levert en rekke fiktive reiseregninger til Stortinget, og på denne måten fått utbetalt offentlige midler hun ikke har hatt krav på. Oslo-politiet har opplyst at de har som mål at etterforskningen skal være fullført «i løpet av høsten eller vinteren».

Les også

Kilder: Ap-politiker som leverte fiktive reiseregninger til Stortinget, måtte slutte i lederjobb på grunn av økonomisk utroskap

Også Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Her er hun sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre i hjembyen Haugesund i juli 2017.

Liadal har ikke ønsket å svare på spørsmål om saken etter at Aftenposten avslørte de fiktive reiseregningene i april, utover å erkjenne at hun har gjort feil.

Les også

Politiet om anmeldelsen av Aps stortingsrepresentant: – Kan dreie seg om dokumentforfalskning og bedrageri

Også Liadal har lovet å betale tilbake penger til Stortinget, men hverken hun eller Stortingets administrasjon ville i august si noe om hvorvidt dette er blitt gjort.

Referater fra Stortinget og bilder i sosiale medier viser samtidig at Liadal fortsetter sitt aktive virke som folkevalgt.