Venstre-forslag til bompengekutt: La bypakkene være, men dropp veiutbygginger for over 50 milliarder kroner

Samtidig gir sentrale politikere i KrF og Venstre uttrykk for at de ikke ser noen fordeler av å gi etter for Frps bompengekrav.

 Stortingsrepresentant Guri Melby vil ikke gå med på å nedskalere bypakker for å kutte i bompenger.

Venstres Guri Melby likte dårlig å lese i dagens Aftenposten at Høyre håper slankere bypakker kan bidra til bompengeenighet med Frp.

Melby er Oslo-representant på Stortinget, gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Oslo og medlem av Venstres sentralstyre.

Hun foreslår en helt annen løsning på bompengestriden med Frp, en rekke større veiprosjekter – utenfor bompengefinansieringen i bypakkene – som ifølge Venstre kan kuttes, nedskaleres eller utsettes:

  • E18 Retvedt-Vinterbro
  • E18 Vestkorridoren
  • E39 Hordfast
  • E39 Møreaksen
  • E6 Ulsberg-Melhus

Det totale bompengebehovet for disse veiprosjektene var 53,55 milliarder kroner i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP), som ble lagt frem av daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i april 2017.

– Det finnes definitivt penger å spare om man er opptatt av det, sier Melby.

– Bypakkene skal jo gjerne oppnå en rekke miljømål også. De skal ikke kuttes, fastslår hun.

– Frp kan starte nå

Melby viser til at Frp sitter med samferdselsministeren og fremholder at partiet når som helst kan ta initiativ til å bremse veiutbyggingen og dermed spare bilistene for bompenger.

Venstre-profilen viser til at bypakkene ikke bare har som formål å finansiere samferdselsinvesteringer i og rundt byene, men også skal regulere biltrafikken og bekjempe svevestøv i byene.

– Hvorfor ikke bare la Frp gå? Dere gikk jo til valg på en blågrønn regjering uten dem.

– Venstre gikk også til valg på en politikk om å nå klimamålene våre, målet om nullvekst i personbiltrafikken og ikke minst ren luft i byene. Det viktigste for oss er at vi får til det, uansett hvilke partier som sitter i regjering.

Står på sitt

En rekke andre politikere i de to regjeringspartiene KrF og Venstre sier også klart fra om at de ikke har noe å tjene på å gi etter for bompengekravene som Frps landsstyre samlet seg om onsdag denne uken.

Ingen av dem vil åpent innrømme at de kan se en fordel av ikke å fire.

Men står de steilt på sitt, og Frp velger å forlate regjeringen, får KrF og Venstre den regjeringen de primært ønsket seg og gikk til valg på i 2017: en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.

Les også

Høyre håper slankere bypakker kan bidra til bompenge-enighet

Drømmeregjering

– Hvis sluttresultatet blir at Frp går ut, blir det en Høyre/sentrum-regjering. Det var det vi gikk til valg på i 2017, sier Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant for KrF.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Han ser ingen grunn til at KrF skal gi etter for noe som helst. Han tror imidlertid ikke Frp velger å forlate regjeringen likevel.

KrFU-leder Martine Tønnessen uttalte til NRK tidligere i dag at resultatet kan bli en «drømmeregjering» om Frp skulle velge å gå ut av regjeringen fordi de ikke får innfridd sine bompengekrav.

Hun mener imidlertid at en flertallsregjering med den plattformen som er forhandlet frem, fortsatt er det beste alternativet.

Les også

Hva er en bypakke? Og hva er «nullvekstmålet»? Vi forklarer Frp-kravene.

Frps valg om de forlater regjeringen

En av dem som sier at Venstre ikke har noen fordeler av å gi etter for Frps krav, er lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth.

– Vi er for å kutte klimagassutslipp. Så vi har ingen fordeler av det, sier han og signaliserer at å få ned utslipp er viktigere enn å beholde en firepartiregjering.

– Vil det være synd om Frp skulle gå ut av regjeringen?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det er Frps valg, sier Kjenseth.

Kan strippe bypakker for veiprosjekter med «høy sigarføring»

Kjenseths partikollega Carl-Erik Grimstad sier han reagerer på at det er «skapt en situasjon der det er snakk om forhandlinger». Han viser til Solberg-regjeringens politiske plattform:

– Granavolden-plattformen er forhandlet, sier han.

Han avviser likevel ikke at man kan få ned bompengene, også i bypakkene, men har en annen løsning enn den mange i Frp har i tankene.

– Når det gjelder standard på veier og så videre, har det vært høy sigarføring på mange av tiltakene.

– Er du åpen for å strippe bypakker for veiprosjekter, men ikke andre ting?

– Jeg kan ikke være så konkret på det. Men det dreier seg særlig om vei, sier han og slår fast at «gang-, sykkel og kollektivsatsingen må ligge der».

– Det er hele logikken i bymiljøavtalene. Nullvekstmålet som ligger til grunn for dette, nemlig at all vekst skal tas på gang-, sykkel og kollektiv, det er et prinsipp som er helt ufravikelig, sier stortingsrepresentant Grimstad.

KrF vil stå på sitt

KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, har overfor TV 2 sagt at «enkelte bypakker har fått et volum og en størrelse som gjør at vi trenger å ta dem noe ned».

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Samtidig fastslår han at regjeringens politiske plattform, Granavolden-erklæringen, ligger fast.

– Vi kommer ikke til å gi etter på noe når det gjelder plattformen. Vi har andre saker vi er opptatt av få gjennomslag for. Å gi fortrinnsrett for lettelser i bompenger, er ikke noe vi kan gjøre uten at vi ser prioriteringene i en helhet, sier Grøvan.