Regjeringen angripes for tafatt satsing på grønn omstilling

Regjeringen foreslår å bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke i kjølvannet av koronakrisen. Smuler, mener miljøbevegelsen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil gi 3,6 milliarder til grønn omstilling. Altfor lite, mener miljøbevegelsen.

Pengene er en del av en større tiltakspakke som blir offentliggjort senere fredag, skriver NRK.

I alt skal 3,6 milliarder brukes til ekstra tiltak for å støtte næringslivet og samtidig få ned klimagassutslippene i Norge.

2 milliarder kroner går til Enova under et eget mandat.

– Dette vil særlig rette seg inn mot industrien og klimateknologi der, og så peker vi ut noen områder der vi mener det er særlig potensial. Det handler blant annet om leverandørindustrien og maritim næring, men nøyaktig hvilke prosjekter som får støtte, får ekspertene bestemme, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Temaer som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart kan være aktuelle, sier han.

Smuler og prat

Men klima- og miljøorganisasjonene er langt fra fornøyde med nyheten fra Rotevatn.

Greenpeace-leder Frode Pleym mener klimakrisen blir avspist med smuler.

– Til sammenligning har den foreslåtte krisepakken til oljeindustrien en ramme på 100 milliarder kroner, sier han.

Enkelttiltakene som foreslås er bra, men summene er altfor lave, mener han.

– I løpet av koronakrisen har regjeringens krisepakker gjort det enda mer skattevennlig å produsere olje, i tillegg til å gi milliardlån til klimaskadelige flyreiser. Tiltakene som ble lagt fram, vil ikke balansere ut dette, sier Pleym.

– Lite ambisiøst

Lite midler og ingen konkrete satsinger, er Bellonas dom.

– Bevilgningen til Enova fyller ikke engang hullet etter utbetalingen Equinor fikk til ett eneste pilotprosjekt på havvind, sier fagsjef Christian Eriksen.

Han savner blant annet bevilgninger til satsingen på karbonfangst- og lagring.

Naturvernforbundet mener pakken er for lite ambisiøs og savner blant annet utvikling av mer miljøvennlig transport. Miljøstiftelsen Zero er positive til den foreslåtte økte bevilgningen til Enova, men savner de store grepene for omstilling av økonomien.

Forskning og utvikling

Regjeringen vil også gi 1 milliard kroner over tre år til en såkalt grønn konkurranseplattform. Denne skal være et samarbeid mellom tre andre statlige virksomheter, rettet inn mot forskning og utvikling. Det første året får Forskningsrådet 192 millioner kroner, Innovasjon Norge 102,5 millioner kroner og Siva 38,5 millioner kroner.

600 millioner kroner går til andre tiltak.

Abelia, landsforeningen for teknologi- og kunnskapsbedrifter, gleder seg over nyheten.

– Det er veldig positivt at regjeringen gjør en tydelig kobling mellom det grønne skiftet, teknologi og forskning, sier administrerende direktør Øystein E. Søreide.

Virke kritisk

Virke på sin side er sterkt kritisk til at det satses tungt på grønn omstilling i industrien, men ikke i handels- og tjenestenæringen.

– Det er her åtte av ti jobber, og sektoren har et kjempepotensial for å skape en mer sirkulær og bærekraftig økonomi i Norge. Hvis dette stemmer, så er det sneversynt og gammeldags av regjeringen, sier direktør Ivar Horneland Kristensen.

Å gjøre transporten grønn gjennom å satse på ladeinfrastruktur er et eksempel på et tiltak som ville hatt stor effekt, ifølge Kristensen.