Dette er Lysbakken-saken

Derfor valgte Audun Lysbakken å gå av som statsråd.

 • Barne— og likestillingsdepartementet bevilget i fjor høst 500.000 kroner til selvforsvarskurs for jenter over statsbudsjettet for 2011.
 • Departementet sier at de på grunn av terrorangrepene 22. juli og valgkamparbeid ikke fikk tid til å sette midler til selvforsvarskurs ut på anbud, og bestemte seg for å gi pengene som direkte tilskudd i stedet.
 • Det var bare Jenteforsvaret, som på søkertidspunktet var en undergruppe av SVs ungdomsorganisajon SU, og «Seksuell helse og trakassering», som drives av LLH Trondheim, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune, som var kjent med tildelingen. Kun disse to mottok støtte.
 • Jenteforsvaret fikk utbetalt 154.000 kroner før jul, mens «Seksuell helse og trakassering» ble tildelt 346.375 kroner.
 • I ettertid har det kommet frem at embetsverket frarådet politisk ledelse om å droppe anbudsrunde og gi penger til Jenteforsvaret. Embetsverket mente at det kunne reises spørsmål knyttet til innvilgning av penger til en organisasjon som er en del av SU.
  Dokumentasjon viser at tidligere SU-leder og nåværende statssekretær i departementet Kirsti Bergstø trosset rådene fra sin egen fagavdeling, og kort tid etter ble pengene overført Jenteforsvaret.
 • En rekke politikere kaller pengeutdelingen for politisk kameraderi, og Transparency International Norge uttalte at saken minner om politisk korrupsjon.
 • Venstre-politikeren Mikkel Dobloug valgte å anmelde Barne— og likestillingsminister Audun Lysbakken for korrupsjon i slutten av februar.
 • Da saken ble kjent, la Lysbakken seg flat. Han erkjenner regelbrudd, men skylder på dårlig tid, sviktende rutiner og dårlig skjønn.
  Han sa i tillegg at han ikke kjente til tildelingen til Jenteforsvaret, men at han som statsråd har det fulle ansvaret.
 • Departementet hentet inn ekstern hjelp for å fremskaffe alle dokumenter i saken, og i slutten av februar slo Lysbakken fast at alle dokumenter var lagt frem.
 • To dager senere skrev imidlertid Dagbladet om en epost fra statssekretær Henriette Westhrin til daværende SU-leder Mali Steiro Tronsmoen. I eposten lover Westhrin å se på mulighetene for å få i gang jenteforsvarskurs.
 • En enstemmig kontroll— og konstitusjonskomité på Stortinget valgte å innkalle Lysbakken til høring. De har i to omganger sendt ham brev, og bedt ham redegjøre for saken.
  På en pressekonferanse 5. mars la Lysbakken frem 11 eposter og tre tekstmeldinger. I en av tekstmeldingene, som var fra statssekretær Kirsti Bergstø, kommer det frem at Lysbakken ble orientert om at SU var blant søkerne til pengene. Han sier at han ikke husker denne meldingen.
 • Gjennomgangen av e-postene har vist at det er for dårlig praksis i departementet når det gjelder journalføring og utlysning, og at departementet kan ha vurdert habiliteten feil med tanke på tildelingen av pengene til stilftelsen Reform.
 • Samtidig kunngjorde Lysbakken at han trekker seg fra regjeringen. Det samme gjør statssekretærene Kirsti Bergstø og Henriette Westhrin.
 • Han sa samtidig at han står til disposisjon dersom SVs landsmøte ønsker ham som leder for partiet.
Audun Lysbakken trekker seg som statsråd.