Umulig å søke om sosialhjelp digitalt i flere store kommuner

Folk oppfordres til å bruke digitale verktøy i dagens koronatider. Men i mange av landets største kommuner er det umulig å søke om sosialhjelp digitalt.

I Oslo kan man søke om sosialhjelp digitalt. Der har det likevel vært køer utenfor enkelte sosialkontorer av andre årsaker.
  • Solveig Ruud

Nav melder om et stort antall henvendelser om dagen, og kommer med oppfordringer om at folk ikke bør oppsøke Nav-kontorene.

– Vi oppfordrer alle til å bruke nav.no som informasjonskanal. Der ligger det informasjon om de ulike ytelsene, og om hvordan man søker om dem, opplyser Nav-direktør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Men Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at det i mange kommuner er umulig å søke om sosialhjelp digitalt. Hun er i kontakt med folk som har mistet arbeidsavklaringspengene (AAP) sine og må søke om sosialhjelp.

Ifølge KS jobbes det på høygir for å få i stand en digital løsning for alle landets kommuner. Da unngår man at folk oppsøker Nav-kontoret og eventuell smitte via papir.

I flere kommuner kan man via nav.no søke om sosialhjelp. Men mange vil også få til svar at det ikke går.

– Kan være utfordrende

Mange som klikker seg inn på nav.no, kommer til kort hvis de skal søke om sosialhjelp digitalt. De får i stedet en melding om at «kommunen dessverre ikke kan ta imot digitale søknader ...»

– Da kan det kan være utfordrende for mange å lete seg frem til et skjema på kommunens hjemmeside, sier Thoresen og påpeker at man deretter trenger tilgang til printer.

Når skjemaet er printet og fylt ut, må man enten gå til Nav med det eller sende det i posten. Og Nav forsøker å unngå at mange oppsøker kontorene deres i disse smittetider. Etaten er dessuten under strekt press på grunn av alt koronaviruset fører med seg av sykmeldte og permitterte.

Thoresens hjemkommune Drammen er blant kommunene som ikke tilbyr digital søknad. Kommunen har ca. 100.000 innbyggere etter å ha blitt slått sammen med Nedre Eiker og Svelvik.

Gjelder flere av landets mest folkerike kommuner

Nav-kontorene har to eiere, staten og kommunene. Og i den kommunale delen kan tjenester variere fra kommune til kommune.

En sjekk Aftenposten har foretatt, viser at man ikke kan søke om sosialhjelp digitalt i f.eks. Tromsø (ca. 77.000 innbyggere), Asker (ca. 95.000) og Sandefjord (ca. 64.000).

– Pr. nå er det vanskelig å si noe konkret om når vi er oppe og går. Nå hadde det vært enklere om vi ikke hadde hatt en søknad på papir, opplyser Gunn-Annie Kileng, fungerende Nav-leder i Tromsø. Hun opplyser at det er en anbudsprosess på gang og et håp om å komme i mål før sommeren.

Sandefjord lover en løsning fra 24. mars.

«Frem til da finner du søknadsskjema og veiledning i hvilken dokumentasjon du må legge ved i 1. etasje på Nav. Der finnes det også en låst postkasse hvor du kan levere ferdig utfylt søknad med vedlegg», opplyses det på kommunens hjemmeside.

I Kristiansand (110.000) er man i ferd med å etablere en reserveløsning. Det testes også ut i Nordre Follo (ca. 58.000).

Forklarer det med sammenslåing

Flere av dem er, som Drammen, slått sammen med andre kommuner fra 1. januar 2020. Lederen av Nav Drammen oppgir kommunereformen som årsak til at kommunen ikke har fått på plass den digitale løsningen Digisos.

– Vi har ennå ikke fått denne løsningen på grunn av kommunesammenslåing. Det er estimert at vi vil få det i løpet av høsten. Innbyggerne kan ta ut et skjema fra Drammen kommune, men må levere det pr. papir, opplyser Nav-leder Katrine Christiansen.

Asker ble slått sammen med Røyken og Hurum fra årsskiftet. Også der brukes det papir.

– Det er ikke mulig å søke digitalt i dag. Asker ble en ny kommune i 2020, og vi har ikke rukket å få på plass en digital løsning ennå. Planen er å få det på plass i løpet av 2020, men nå skjer det jo mye, sier kommunikasjonssjef Jon Bakkerud. Han opplyser at det skal være lagt ut søknadsskjemaer på egnede steder.

Jobber med reserveløsninger

I Nordre Follo kommune, som består at tidligere Ski og Oppegård kommuner, har det heller ikke vært mulig å sende inn digital søknad. Men kommunen opplyser at det skal testes ut en løsning allerede torsdag i denne uken. Går det bra, vil problemet snart være løst i denne kommunen.

Sammenslåtte Kristiansand kommune er heller ikke oppe og går på Navs nettsted, men har de siste dagene laget en midlertidig digital løsning på kommunens egen hjemmeside.

– Det har vi gjort for at folk skal nå oss best mulig nå under denne krisen, opplyser Nav-leder Heidi Døsvik.

Tross advarsler oppsøkes Nav i Oslo blant annet av folk med språkproblemer.

Kø utenfor Nav-kontorer i Oslo

I Oslo kan man søke om sosialhjelp digitalt. Men der har det de siste dagene likevel vært endel folk utenfor enkelte Nav-kontorer.

– Ja, det stemmer at det er kø utenfor noen av Nav-kontorene i Oslo. Mest om formiddagen, og så avtar det litt utover dagen. De fleste som møter, gjør det fordi de må få registrert oppholdstillatelse for å kunne registrere seg som arbeidssøker digitalt og søke dagpenger. Andre må ha hjelp fordi de ikke er digitale, eller fordi de har språkproblemer. I tillegg er det mange som møter opp for å søke sosialhjelp, opplyser Sonja Skinnarland, direktør i Nav Oslo.

– Hva gjør dere for å unngå slike køer, som jo vil utgjøre en smittefelle?

– Køene er organisert, og brukerne blir bedt om å holde god avstand fra hverandre, sier hun.

Kaotiske køer i starten av uken

Hun opplyser at man slipper ca. fem personer inn i publikumsmottaket om gangen.

– Endel av dem som bare skal registrere oppholdstillatelsen, får levert nødvendig dokumentasjon og kan registrere seg på nett en time senere. Dette reduserer også smittefare ved at alle da ikke trenger å gå inn i publikumsmottaket samtidig, sier hun.

Hun sier at Nav-kontorene meldte om «litt kaotiske» køer i begynnelsen av uken, men at det nå er blitt mer struktur og ro.

– Det viser at folk bruker Navs digitale kanaler, og det er vi glad for, sier hun. Hun understreker at det i Oslo er god og effektiv digital hjelp å få.