Foreslår å rive Høyblokka og andre skadede regjeringsbygg

En rapport levert til statsråd Rigmor Aasrud (Ap) torsdag, anbefaler at skadede bygg i Regjeringskvartalet rives.

For omtrent én måned siden sa fornyingsminister Rigmor Aasrud at hun håpet på en avklaring for hvordan det nye regjeringskvartalet skal bli.

Torsdag formiddag la konsulenter fra de tre firmaene Metier, Opak og LPO arkitekter frem fem alternativer, og en anbefaling.

Direktør Svein Olaussen i Meteo som la frem forslagene sier at sannsynligvis vil det ta 9-10 år før det nye kvartalet er ferdig.

Det som er det store spørsmålet er om høyblokka skal bli bevart, det anbefalte ikke han.

Han viste blant annet til at det ville koste 400 millioner kroner mer å bevare høyblokka kontra et nybygg og at det ikke vil bli så lett å ivareta sikkerheten. Kostnadene er sett i et perspektiv frem til 2064.

Vil bevare kunst

Hele regjeringskvartalet anbefales å flyttes øst for Akersgata. Forslaget går også ut på at kvartales utvides til Hammersborg, og at man må kjøpe eiendom mellom Grubbegata og Møllergata.

Y-blokka, Høyblokka, R4 og S-blokka anbefales å bli revet, men kunsten skal bevares.

Utrederne regner med at å skjære ut kunsten og bruke den i et nybygg vil koste mellom to og fem millioner kroner.

Også G-blokka, R5, R6 og T5 skal bevares.

Dette er noen av anbefalingene:

 • Ikke samfunnsøkonomisk å bevare høyblokka
 • Alle departementene utenom Forsvarsdepartementet skal samles.
 • Ring 1 skal ikke flyttes.
 • Akersgata kan bli åpnet igjen.
 • Anbefaler at de fleste kontorene skal være i åpent landsskap.
 • Høyblokka, S-blokka og R4-bygget skal erstattes av nybygg
 • Kunsten skal bevares.
 • En sikkerhetssone på 20 meter til Akersgata slik at den kan holdes åpen
 • Hammersborg torg bygges igjen, og Høyesterettsplass stenges.
 • Det skal være et parkområde fra Høyesterett og nordover.
  Rigmor Aasrud åpnet pressekonferansen med å kalle fremleggelsen for en milepæl og viste til at det er viktig at Regjeringen har «gode beslutningsgrunnlag når en skal gjøre endelige beslutninger.» Hun nevnte også blant annet at sikkerhet, åpenhet i bymiljø og å ta vare på kunsten i bygningene er noe av det som må tas hensyn til i vurderingen.
Dette er en plan som viser det anbefalte forslaget for hvordan fremtidens regjeringskvartal skal se ut.

Alternativene skulle være både med og uten riving av Høyblokka. — Det er gjort en byggteknisk vurdering av alle bygningene, og ingen er så skadet at de må rives, heller ikke høyblokka, minte statsråden om.

I høst skal utredningen kvalitetssikres før regjeringen bestemmer seg for hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut.

Av de fire andre alternativene går det ene på gjenbruk av dagens lokaler.Et annet handler om at lokalene blir mer konsentrerte. Et tredje inkluderer riving av S-blokk og R4, men bevaring av høyblokka. Det siste alternativet betyr blant annet at regjeringskvartalet vil bevege seg over Akersgata og at VG-bygget vil bli gjort om til regjeringsbygg.