Støre: Ikke sikker på at regjeringen vil ha ilandføring av olje i Finnmark.

Stortinget og regjeringen må aktivt følge opp at industrien oppfyller det som ligger i det store oljeskatteforliket, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre føler seg ikke sikker på at regjeringen følger opp oljeterminalen på Veidnes.

– Hvis det ikke er aktivitet, mister vi jobber, folk mister inntekt, og lokalsamfunn blir rammet. Hvis det ikke er aktivitet i industrien, kan vi heller ikke stille krav til den. Det er det vi skal gjøre når vi skal møte klimautfordringene, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

På den halvårlige pressekonferansen på restaurant Blå ved Akerselva oppsummerte han de siste månedene. Han understreket Aps rolle i å få på plass den enorme skattepakken til oljeindustrien. Og han advarte regjeringen mot å være for passiv i oppfølgingen av pakken.

2013 skålte oljetopper og politikere i champagne i Finnmark fordi Statoil (i dag Equinor) sa de ville ilandføre oljen på Veidnes i Nordkapp, men i 2019 sa selskapet at det ikke ble lønnsomt. Det ble heftig kritisert nordpå, der folk følte seg lurt.

– Hva slags garantier fikk du den siste helgen i arbeidet med oljeforliket om klima og for eksempel ilandføring av oljen fra Johan Castberg til en terminal på Veidnes?

– Når det gjelder oljeterminal, så har vi fått den saken igjen opp dagsorden, sier Støre.

Forliket mellom Ap, Frp og regjeringspartiene sier at det skal arbeides for en slik løsning.

Les også

Ap-tillitsvalgte: Dette må Støre gjøre for å vinne skjebnevalget

– Foreløpig føler jeg meg ikke trygg på at regjeringspartiene og Frp faktisk mener det de har sagt, nemlig at en slik ilandføring bør komme. Vi har kommet et skritt nærmere å få det til med denne pakken, sier han.

Kravene må følges opp

Ap har understreket at avtalen også inneholder miljøkrav til olje- og gassnæringen.

Støre sier at det i avtalen ligger klare politiske forventninger om utslippskutt på sokkelen, elektrifisering og en skattereform som gjør det mer attraktivt å investere i havvind og miljøprosjekter.

– Så er det opptil Stortinget og de som sitter i Olje- og energidepartementet, hvilke krav de stiller til nye prosjekter. Det vil si krav om teknologiutvikling, utslippskutt og lokale ringvirkninger. Jeg er ikke tvil om at dersom Ap kommer i regjering, vil vi bruke den muligheten til å sette disse kravene ut i livet, forsikrer han.

Les også

Aftenposten mener: Lag ikke fest for Finnmark på sviktende grunnlag

Støre viste på pressekonferansen til at det ble stilt klare politiske krav til industrien i oljealderens begynnelse, men den gangen var verktøyet helstatlig.

– Mangler dere ikke verktøyet?

– Vi må finne løsninger som er tilpasset vår tid. Jeg går ikke med på at det ikke er mulig å være mer aktiv i et samspill med industrien i å stille krav, sier Støre. Ap må finne nye innganger for å skape ringvirkninger, mener han.

Ringvirkninger, ringvirkninger

Ap-lederen viser til at det i oljealderens begynnelse var store ringvirkninger på sørvestlandet. Han har litt vondt av Nord-Norge, for da oljeaktiviteten kom til denne landsdelen, hadde kravet om å skape ringvirkninger nærmest opphørt.

– Men vil denne oljeskattepakken være en suksess dersom oppdragene går til utenlandsk industri?

– Jeg forventer at det kommer tunge oppdrag til Norge. Og vi skal ha en evaluering av effekten på sysselsetting og aktivitet i Norge etter kort tid. Den forventningen om oppdrag til norske bedrifter er helt klar og tydelig, avslutter Støre.