Politikk

Koronakrisen ga Norge rekordhøy arbeidsledighet. Nå åpner Venstre for å øke arbeidsinnvandringen.

Venstre bør jobbe for økt arbeidsinnvandring til Norge for å få økonomien på fote igjen. Det mener Guri Melby, som leder partiets programkomité.

Kunnskapsminister Guri Melby leder Venstres programkomité. Hun vil gjøre det tydeligere at Venstre er partiet for dem som liker globalisme.
  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Aftenposten treffer Guri Melby ved Akerselvas bredder. Bettingselskapet Unibet gir halvgode odds på at hun blir Venstres neste leder til høsten, selv om hun sier hun ikke har bestemt seg for om hun stiller. Men vi møter henne nå som leder av komiteen som skal foreslå politikken Venstre skal gå til valg på i 2021.

Så dette intervjuet handler ikke om hvordan hun vil gjenreise Venstre. Men om hvordan Venstre skal gjenreise den norske økonomien etter koronakrisen.

Bildet Melby ønsker å tegne opp er dette: Mens partier som Senterpartiet, Frp og Ap er blitt mer introverte, skal Venstre være partiet for dem som ønsker det motsatte: Mer internasjonalt samarbeid og handel. Mer migrasjon. Mer globalisme.

Melby selv vil på høstens landsmøte stemme for at partiet blir et ja-til-EU-parti.

Vil øke arbeidsinnvandringen

Koronakrisen ga Norge den høyeste arbeidsledigheten siden 1930-tallet.faller den igjen. Men den er fortsatt høy. Den siste statistikken fra Nav kom tirsdag 16. juni. Da var totalt 304.700 personer, eller 10,8 prosent av arbeidsstyrken, helt eller delvis ledige og registrert som arbeidssøkere hos Nav.

Et av flere punkter på Melbys liste er like fullt mer arbeidsinnvandring.

Melby mener den norske innvandringsdebatten er altfor defensiv og problemorientert. Hun viser blant annet til at Høyres Torbjørn Røe Isaksen har foreslått en egen handlingsregel for flyktninger. Melby etterlyser derfor «en mye mer progressiv politikk for å hente inn eksperter og folk som er dyktige innenfor sin profesjon», også fra land utenfor det frie arbeidsmarkedet i Europa. Dagens regler for dette må gjøres mindre byråkratiske og kronglete, mener hun.

– Hvorfor vil du øke konkurransen på arbeidsmarkedet nå?

– Vi trenger også arbeidskraft og folk som kan skape noe nytt og gi oss flere bein å stå på. Det vil skape arbeidsplasser, ikke ta arbeidsplasser fra folk, svarer Melby, som viser til at ledigheten faller raskt.

– Det er selvsagt en fare for at den biter seg fast på et høyere nivå enn der den var. Men mye av den arbeidsledigheten vi har nå, vil jo gå ned.

– Et mål for Venstre er at fagfolk fra oljeindustrien skal gå over til nye grønne jobber. Vil overgangen bli forstyrret dersom de møter konkurranse fra flere eksperter fra utlandet?

– Jeg tror ikke det. Jeg tror det er en feilslutning å tenke at hvis det blir flere, så konkurrerer man mot hverandre.

Les også

Historisk stor innvandring presset norskfødte ut av arbeidslivet.

– Noen jobber vil forsvinne

Tankegangen støttes av en analyse fra forskere fra Norges Bank, som i fjor fant at en økning i arbeidsinnvandringen bidrar til at det skapes så mange nye jobber at arbeidsledigheten faller, også for norskfødte.

Samme år fant forskere fra Frischsenteret at den historisk store innvandringen til Norge fra 1992 til 2016 bidro til å presse fattige norskfødte ut av arbeidslivet.

Ifølge det statlige Integreringsbarometeret 2020 som ble lagt frem forrige uke, har befolkningen blitt mindre positivt innstilt overfor arbeidsinnvandring de siste årene. Melby mener det henger sammen med at arbeidsmarkedet er blitt mer presset, at «man opplever at jobbene til nordmenn blir truet».

Ifølge barometeret er ingen mer positivt innstilt til økt arbeidsinnvandring enn Venstres velgere.

– Er det fordi den typiske Venstre-velgeren ikke opplever at deres jobb presses av arbeidsinnvandring, at du tør foreslå dette nå?

– Det kan hende. Men jeg tror at også vi som er for en mer global økonomi skal være ærlige på at enkelte jobber vil forsvinne. Men at det da er andre jobber vi vil få.

Etter intervjuet understreker Melby at dette ikke handler om Venstres velgere, men om hva som er best for norsk økonomi.

Vurderer å innføre nasjonal boligskatt

Melby foreslår også å gi yrkesaktive et nytt jobbskattefradrag for å få flere i jobb - altså skattelette til alle som jobber.

– For å kompensere for mindre skatt på arbeid, vil vi ha mer skatt på forurensende aktivitet, blant økt C02-aktiviet.

Koronapandemien og den økonomiske bråstoppen har gjort at alle partier må prioritere hardere før neste valg. Melby forteller at programkomiteen vurderer å gå inn for økt skatt på flere områder, som bolig, formue og arv. Det kan også komme nye kuttforslag:

– Vi er nødt til å se på bærekraften i velferdsordningene våre, sier Melby.

Ellers vil Melby utvide retten til å ta videregående skole til å gjelde hele livet, øke satsingen på grunnforskningen, digitalisere arbeidslivet og offentlig sektor enda mer, og satse tungt på grønn næringsutvikling.

Det siste beskriver hun som det motsatte av det Høyres Linda Hofstad Helleland sa til Aftenposten i april, da hun signaliserte at Høyre må sette arbeidsplasser foran miljøet i tiden fremover. Venstre ønsker å vri investeringene i næringslivet i grønn retning.

At Ap, Frp, Sp, Høyre, KrF og Venstre nylig ga åtte milliarder kroner i skattelette til oljeindustrien, svarer hun slik på:

– Jeg tør ikke tenke på hvordan den pakken hadde blitt uten et miljøparti i forhandlingsrommet.

Les også

  1. Mot EU-ja i Venstre

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Arbeidsinnvandring
  3. Norge
  4. Guri Melby
  5. Koronaviruset