Troms og Finnmark Høyre varsler kamp mot Oslo Høyre om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja

Oslo Høyre har vedtatt at de vil verne havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå varsler Troms og Finnmark Høyre kamp fram mot landsmøtet.

Saida Begum leder resolusjonskomiteen i Oslo Høyre.

Oslo Høyre det første fylkeslaget i partiet som har vedtatt å verne havområdet mot konsekvensutredning og oljeutvinning.

Vedtaket var en del av en miljøresolusjon som ble fattet enstemmig på Oslo Høyres årsmøte lørdag.

– Vi håper nå at de andre Høyre-fylkene i landet vil være med oss på dette standpunktet når vi kommer til Høyres landsmøte i mars, sier Saida Begum, leder i resolusjonskomiteen.

Vedtaket er del av en større miljøresolusjon. Her er partiet også positive til utbygging av vindkraft til havs og på land. De ønsker også miljøregnskap for cruiseskip og vil elektrifisere alle oljefelt innen 2030.

Varsler kamp

Samme helg som Oslo Høyre er samlet til årsmøte, har også Troms og Finnmark Høyre årsmøte.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) fra Troms sier at vedtaket i Oslo blir dårlig mottatt i partiets nordligste fylkeslag, og han varsler kamp inn mot landsmøtet. Han hadde heller ønsket politisk støtte til videre vekst og muligheter i landsdelen.

– Vi som bor langs kysten, liker dårlig at man sitter i Oslo og vedtar vern i nord. Det går godt mange steder i landsdelen, men ikke over alt. Da trenger vi heller støtte for å ta i bruk mulighetene som kan gi videre vekst og optimisme i nord, sier Gudmundsen.

Bru stemte for konsekvensutredning

Høyres nye olje- og energiminister, Tina Bru, sier til NRK at hun synes det er bra med debatt i partiet, men at dette ikke er et vedtak som vil endre noe i dagens politikk.

– Høyres primærpolitikk i dag er at vi ønsker en konsekvensutredning av dette området, og det er det programmet vi gikk til valg på i 2017. Jeg forholder meg som statsråd til den politiske plattformen, og dette er ikke et aktuelt spørsmål i denne perioden, sier Bru.

Statsråden sier at hun stemte for å konsekvensutrede LoVeSe sist det ble behandlet i partiet.

– Jeg synes vedtaket om å konsekvensutrede området var godt. Men partiet skal få ha debatt, så får vi se om landsmøtet mener noe annet når vi kommer dit neste år, sier hun.