Politikk

Stridssak i Ap: Skal kommunene få si nei til vindmøller?

Olje er ikke den eneste energisaken som splitter Aps landsmøte. Nå blåser det opp til strid om kommunenes rett til å avgjøre om det skal bygges vindmøller.

Aps ledelse får merke et vindengasjement i kommunene treffer landsmøtet, fra venstre Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Hadia Tajik.
  • Alf Ole Ask
    Journalist
  • Solveig Ruud
    Journalist

– De kan ikke sitte i et lukket rom på Stortinget eller andre steder og bestemme. Det er lokalbefolkningen som først og fremst er nødt til å ofre noe, sier Marte Mjøs Persen, leder i Vestland Ap og ordfører i Bergen, til Aftenposten.

Bergens-ordføreren fører an i et opprop i Ap som har til hensikt å sikre at kommunene får makt over hvor vindmølleparkene skal bygges. I en lang rekke kommuner i Norge er bygging av vindmøller meget omstridt. I et endringsforslag til det distriktspolitiske manifestet, som skal vedtas fredag, går Vestland Ap langt i å gi kommunene veto.

«Kriteria for å tillate vindkraftutbygging må inkludera aksept frå råka kommunar i tillegg til natur- og miljøfaglege vurderingar,» heter det i forslaget fra Vestland Ap.

Kommunene krever det

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner vil ha vetorett, slik at de kan sette en stopper for vindkraftutbygging i områder som berører dem. Spørsmålet er om de får Ap med på laget.

  • Les også: Her mener NVE det er best å legge nye vindkraftparker

Mjøs Persen er skeptisk til den nasjonale rammeplanen som NVE la frem denne uken. Her er 13 mulige områder for vindkraft pekt ut. Planen skal nå ut på høring.

– Men hvorfor har man ikke tatt kommunene mer direkte med i dette arbeidet før en bestemte seg for 13 områder, spør hun. Hun ønsker at man skal si nei til vindkraftprosjekter som er spesielt omstridt eller i naturmessig følsomme områder.

Vindmøller gjør inngrep i naturen, men hvem skal ha det siste ordet – kommunene eller staten?

Ap har sagt nei til veto

Da den store kommune- og fylkesreformen ble vedtatt, sa Ap nei til vetorett for kommunene i slike saker.

Partileder Jonas Gahr Støre sier at kommunene skal ha «et viktig ord med i laget når det bygges vindkraft på land.»

– Men veto tror jeg er å gå for langt, sier han.

– Men når vindkraft til havs er noen år unna, bør man ikke da vente med de mest kontroversielle prosjektene på land?

– Det er vurderinger som må gjøres. Vindkraft til havs vil være knyttet til sokkelen og eksport. Men vi har – og kommer til å ha – vindkraft på land, men beslutningene må fattes på en god måte med god involvering fra kommunene, sier Støre.

Vindkraft det nye LoVeSe?

I sin tale til landsmøte understreket Støre havvind som en viktig fremtidsnæring for norsk offshoreindustri. Det er det bred enighet om i landsmøtet.

Striden rundt vindkraft på land har Statkraft karakterisert som en sak som kan bli minst like opphetet som en annen sak på landsmøtet, nemlig ja eller nei til oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Aps to år gamle kompromiss står for fall, og folk helt opp i partiets øverste organ har endret oppfatning.

Oljestrid – hvem vinner?

– Det er bare å erkjenne at Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) ikke blir konsekvensutredet og åpnet for oljevirksomhet, men det betyr ikke at oljeindustrien skal avvikles, men utvikles, sier sentralstyremedlem i Ap Else-May Botten.

Nå mener hun tiden er inne for å erkjenne at det ikke blir oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe.) Saken er i realiteten død – fordi:

I Solberg-regjeringens plattform har KrF og Venstre fått stanset konsekvensutredningen. Botten viser til at Aps mulige regjeringspartnere står for det samme.

Ap-leder Støre understreket i sin tale at han står på partiets program, mens AUF-leder Ina Libak i sin tale mente tiden var inne for å snu og si nei til konsekvensutredning av oljevirksomhet i deler av LoVeSe.