Grunneier varsler motstand mot NVEs vindkraftrapport

Grunneier varsler motstand. Turistforeningen frykter irreversible konsekvenser. Reaksjonene mot NVEs vindkraftrapport er sterke på Østlandet.

Utsikten fra Styggemann, en del av Skrimfjellene, mot Stølevann. Området i midten er ekskludert da det er vernet. Men i områdene på høyre og venstre side kan det bli satt opp vindmøller.

13 områder i landet er pekt ut som særlig aktuelle for vindkraft-utbygging. Et av områdene NVE fremhever, er i grenseområdet mellom Buskerud, Vestfold og Telemark. Halvor Waal er grunneier og eier flere hytter på sørsiden av Skrimfjellet i Buskerud. På spørsmål om hvorvidt hans hytter kan være rammet av NVEs planer, må han sjekke kartet.

Han klikker og zoomer, og oppdager at eiendommen hans er innenfor feltet.

Kort tid etter er vurderingen hans klar:

– Finn en annen plass å sette dem opp.

I kartet nedenfor kan man klikke seg inn på områdene NVE mener er egnet for utbygging av vindkraft.

Hytteverdien kan synke

Det er en overrasket Waal som nå får bekreftet at vindmøller etter hvert kan dukke opp i nærheten av hyttene hans.

– Jeg hadde aldri trodd at de skulle vurdere å sette opp vindmøller så nære bygda, sier han.

Waal bekymrer seg særlig over hvordan NVEs analyse av området kan påvirke hyttenes verdi.

– Hele området blir jo mindre attraktivt, så jeg roper ikke hurra for dette.

I NVEs rapport om vindkraft på land blir det poengtert at vindkraftverk kan ha en innvirkning på eiendomspriser ved «salg av boliger eller hytter som er eksponert for støy, skyggekast og visuelle virkninger».

Waals hytter ligger lavt i terrenget, omringet av fjelltopper. Vindmøller i hyttehagen er sånn sett ikke aktuelt, men turområdet hans vil bli preget av maskineri som reiser seg 100–150 meter i høyden.

– På Skrimfjellet er det jo enda verre, med over 700 hytter og masse turterreng, sier han, og legger til at han tror naboer og lokalsamfunnet vil reagerer på lik linje med ham selv.

– Jeg regner med at det vil bli motstand herfra.

I dette bildet ser vi Stølevann på venstre side. Området til høyre regnes nå som aktuelt for vindkraftvirksomhet. Hvittingfoss og Oslofjorden skimtes i bakgrunnen.
Les også

Vindmølleparken i Norge er et krafttak for Tyskland

Frykter naturområder blir til industriområder

Også hos Den Norske Turistforening (DNT) er skepsisen sterk.

– Vi er for det grønne skiftet. Men det er alternativer til vindkraft før vi omgjør store deler av Norge til industriområder, sier styreleder Per Hanasand i DNT.

Foreningen er «fortsatt bekymret for omfanget» etter NVEs presentasjon av egnede områder for utbygging av vindkraft.

– Det er gitt 100 konsesjoner før denne planen legges frem. 35 er under utbygging. Det er gitt konsesjon til 65 nye før vi kommer til denne planen, sier han.

– Når vi vet konfliktnivået rundt de 35 første prosjektene, kan vi ane nivået det kommer til å bli. Vi vil sikre naturverninteresser og sørge for at naturmangfoldet blir tatt vare på. Skal vi bruke natur til noe annet formål, så krever det en god grunn. Her er vi i tvil om grunnen er god nok, sier Hanasand.

Les også

Kamp mot vindmøller | Trine Eilertsen

– Kan ikke legge naturen tilbake

Han avviser uttalelser fra utbyggingstilhengere om at det «bare er å ta ned vindmøllene igjen».

– Det går ikke an. Du kan ikke legge naturen tilbake som du kan i flatere land. Vi snakker om Norgeshistorien største arealinngrep, sier Hanasand, og illustrerer dimensjonene slik:

Det krever i gjennomsnitt 800 meter vei for å få inn en turbin. Hver turbin krever en halv fotballbane i areal.

– Tiltakene er irreversible. Vi har tid til å vente på alternativene, sier han.

– Men klimakrisen og behovet for ren kraft øker?

– Vi skjønner behovet for det grønne skiftet. Men der er alternativer før vi bygger ut landet vårt med vindmøller: Enøk-tiltak, oppgradering av gammel vannkraft, havvind er på vei ned i pris og solenergi kommer, svarer han.