Stortinget lei av at ordførere og fylkesordførere tjener hundretusener mer

Stortinget har sett seg lei på at fylkesordførere og ordførere tjener mange hundre tusen kroner mer enn dem. Nå skal et ekspertutvalg finne ut hvordan lønnsgapet kan tettes.

Stor jubel da byrådserklæringen for Oslo ble klar i 2015. Fra venstre: Ordfører Marianne Borgen (SV), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd Lan Marie Berg (MDG). Nå tjener de 40 prosent mer enn stortingsrepresentantene.

Mens stortingsrepresentanter tjener 988.000 kroner, har Oslos ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen 1,4 millioner i lønn – 43 prosent høyere enn nasjonalforsamlingens medlemmer.

Det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om å kikke nærmere på ulikhetene og vedta prinsipper som kan bremse den lokalpolitiske lønnsgaloppen.

18. juni oppnevnte Stortingets presidentskap et ekspertutvalg ledet av makroøkonom Ådne Cappelen, tidligere forskningsdirektør i SSB og leder av Teknisk Beregningsutvalg (TBU).

Innen årsskiftet skal utvalget «utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer. Utvalget skal også evaluere ordningen med Stortingets lønnskommisjon».

Samtidig vedtok Stortinget å fryse egen lønn inntil ekspertutredningen foreligger.

Limi: – Nivået i Oslo er for høyt

– Det er betenkelig at byråder i Oslo er helt oppe på statsrådsnivå. Det er et for høyt. Det er ingen ting som tilsier at de skal ligge så mye over i lønn i forhold til stortingsrepresentanter som sitter i nasjonalforsamlingen, sier Frps finanspolitiker Hans Andreas Limi, som er medlem i Cappelen-utvalget.

Før Stortinget fattet vedtaket om lønnsutvalget, hadde Rødt, MDG, SV, Sp og Ap fremmet ulike forslag om alt fra kutt, frys og tak på både politiker- og statlige lederlønninger.

– Det har vært en lønnsgalopp i kommuner og fylker, og den vil fortsette hvis vi ikke får på plass felles regler, sier SVs Karin Andersen.

– Politikere kan ikke leve i en helt annen verden enn folk flest. Alle snakker om moderasjon, bla, bla, men tallene viser det motsatte. Man sammenligner seg hele tiden opp over, og ikke til folk flest, sier hun.

– Målet er ikke å øke stortingsrepresentantenes lønn, sier Frps Hans Andreas Limi.

Økende ulikhet i Norge

I innstillingen til vedtaket vises det til en «dramatisk økning i inntektsulikhet over hele verden siden 1980-tallet. Norge er blant landene i verden med lavest ulikhet, men også her viser trenden at ulikheten er økende».

Siden 1996 har en uavhengig lønnskommisjon årlig foreslått nivå og tillegg til stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer, og som deretter vedtas av Stortinget. Kommunene og fylkeskommunene bevilger egne lønninger på fritt grunnlag som en del av det kommunale selvstyret.

Fra 1. mai 2019 er stortingsrepresentantenes lønn på 987.997 kroner.

At stortingsrepresentantene vil bikke milliongrensen ved neste lønnsjustering, bidrar også til at flere har fått behov for å områ seg.

Kjedelige saker som milliardsprekk i byggingen av stortingsgarasjen og fusk med reiseregninger, har også skapt et noe uheldig inntrykk av kompetanse og hederlighet blant de folkevalgte på Løvebakken.

Ifølge Kommunenes Sentralforbund (KS) er gjennomsnittlig godtgjøring til ordførere (unntatt Oslo) i 24 kommuner med mer enn 35.000 innbyggere 1.176.336 kroner.

– Vi vil ha slutt på pekeleken der man peker på dem som tjener mer for å begrunne egen lønnsøkning, sier Aps Masud Gharahkhani.

– Vil ha slutt på pekeleken

Aps Masud Gharahkhani sier at partiet la opp til et større oppgjør med lederlønnsutviklingen på toppnivå.

– Vi ønsket en kommisjon som skulle gjennomgå lønn og godtgjørelser for ledere i staten, i statseide selskaper og selskaper der staten er majoritetseier, samt lønnen til politikere på nasjonalt og lokalt nivå. Og se disse i sammenheng, fordi det er en sammenheng.

– Vi vil ha slutt på pekeleken på toppen, der man peker på dem som tjener mer for å begrunne egen lønnsøkning. Resultatet blir en lønnsgalopp som gjør at eliten stikker ifra, og ulikheten øker, skriver han i en SMS.

Stortingspresident Tone W. Trøen er svært tilbakeholden med å uttale seg om lønnsnivået:

– Stortinget har fattet et vedtak som ber presidentskapet nedsette et utvalg. Jeg kan ikke gå nærmere inn i vurderingene som ligger bak Stortingets vedtak, sier hun.

– Betyr det at man skal se på ordførernes lønninger at stortingslønnen er for lav?

– Jeg kan ikke forskuttere utvalgets arbeid. Presidentskapets oppgave er å effektuere stortingsvedtaket, sier hun.

Trondheim kommune har vedtatt at ordfører Rita Ottervik (Ap) skal tjene 118 prosent av stortingsrepresentantenes lønn.

Politikernes lønnshierarki

I dag er det politiske lønnshierarkiet i Norge slik:

Stortingspresident Tone W. Trøen og statsminister Erna Solberg:

1. 735. 682 kroner.

Regjeringsmedlemmene: 1. 410.073 kroner

Oslo, ordfører Marianne Borgen (SV): 1.410.073 kroner Byrådsleder Raymond Johansen (Ap): 1.410.073 kroner

Stavanger, ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap): 1.310.000 kroner

Oslos byrådsmedlemmer: 1.269.066 kroner

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp), Vestland: 1.239.563 kroner

Trondheim, ordfører Rita Ottervik (Ap): 1.165.836 kroner

(Trondheim kommune har vedtatt at ordføreren skal ha 118 prosent av stortingsrepresentantenes lønn)

Stavangers varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp): 1.135.600 kroner

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap), Viken: 1.128. 059 kroner

Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap), Viken: 1.128.058 kroner

Bergen, ordfører Marte Mjøs Persen (Ap): 1 054 500 kroner

Stortingsrepresentanter: 987 997 kroner

– Det er veldig store forskjeller. Lønnsnivåene reflekterer ikke størrelse på region eller ansvarsområde. Det er litt for vilkårlig, og grunn til å se om vi kan lage et regelverk uten disse store forskjellene, sier Hans Andreas Limi.