Politikk

Avvikling, innstramming og egen lønnsøkning preget Stortinget før sommerferien

De folkevalgte hadde to hektiske uker før Stortinget tok en 12 uker lang sommerferie. Her er noen av sakene som landets øverste folkevalgte tok stilling til.

Siv Jensens influensa førte til at Erna Solberg selv forsvarte revidert nasjonalbudsjett i siste vårsesjon på Stortinget før ferien. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

 • Hanne Brønmo
  Journalist

1. Flere veiprosjekter med bompengefinansiering

Det statlige veiselskapet Nye Veier skal bygge ut tre veistrekninger til firefelts motorvei som samlet har en økonomisk ramme på over 40 milliarder kroner. Alle skal delvis finansieres ved bruk av bompenger:

Flere hundre av de 1000 milliarder kronene til vei og kollektivprosjekter i Nasjonal transportplan skal kreves inn som bompenger, noe som har ført til bompengeraseri over hele landet.

Det har også gitt utslag på meningsmålingene, hvor Frp går tilbake og bompengepartiet går frem.

2. Revidert nasjonalbudsjett for 2019

Til tross for en sykmeldt finansminister ble revidert nasjonalbudsjett vedtatt i Stortinget fredag.

Finansminister Siv Jensen fikk kritikk for å bruke oljepenger som om «landet skulle vært i krise» da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i mai, som hun selv forklarte med høyere utgifter og lavere skatter enn ventet.

Les også

Slik forklarer Siv Jensen den økte oljepengebruken

3. 31.500 kroner i lønnsøkning til stortingspolitikerne

De folkevalgte har vedtatt en lønnsøkning til seg selv på 3,2 prosent i inneværende år, som medfører en ny årslønn for stortingsrepresentantene på 987.997 kroner. Ikke alle partier er like fornøyde med det.

Les også

Stortingets presidentskap vil gi egne politikere 31.500 kroner i lønnsøkning

4. Styrer en større andel av midlene til norske kommuner

En lavere vekst i kommuneøkonomien skal bedre kvaliteten på tjenestene, ifølge kommunal- og moderniseringsminister Monika Mæland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kommuneproposisjonen for 2020 varsler de økonomiske rammene for kommunene. Regjeringen legger opp til at kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på 1,4 milliarder kroner i 2020. Det er en vekst på mellom 0,3 og 0,5 prosent, noe som er mindre enn den ventede prisveksten.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland argumenterer for at den lave veksten gir muligheter både til økt effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene.

Det vil også bli en reduksjon i fylkeskommunenes inntekter på mellom 100 og 200 millioner kroner.

5. Ønsker ikke å hente alle foreldreløse IS-barn til Norge

I følge PST er det rundt 40 norske barn i Syria. Foto: Baderkhan Ahmad / TT NYHETSBYRÅN

Til tross for at Erna Solberg tidligere har åpnet for å hente foreldreløse barn til Norge, fikk ikke SVs forslag om å gi alle norske barn av foreldre med IS-tilknytning mulighet til å komme til Norge flertall.

Les også

Aftenposten fant søstrene fra Bærum i live i Syria. Passet på fem foreldreløse norske søsken.

6. Kvinnefotball på åpne kanaler

Regjeringspartene har sikret flertall for forslaget om at fotball-VM og -EM for kvinner skal vises på åpne kanaler. Endringene medfører at fotball-VM og fotball-EM for kvinner skal anses som begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning og er sikret vederlagsfri visning på TV.

Listen over vederlagsfrie visninger omfatter blant annet sommer-OL, vinter-OL, EM og VM i håndball for kvinner, VM på ski og VM og EM i fotball for menn.

Les også

Svenskene raser mot navnet «kvinne-VM». Det norske landslaget møter debatten med et skuldertrekk.

Une Bastholm under behandlingen av ny klimaavtale mellom Norge i EU i Stortinget i juni. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

7. Ønsker seg klimapress fra EU

Med unntak av Senterpartiet gikk alle partier inn for en ny klimaavtale mellom Norge og EU hvor de blant annet samarbeider om klimakutt.

– Norge trenger press fra EU i klimapolitikken, og vi mener Norge må kutte mer enn hva EU pålegger oss, sier MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm.

8. Avvikler pelsdyrnæringen, men vet ikke kostnaden

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

En gradvis avvikling av pelsdyrnæringen ble vedtatt i Stortinget med 101 mot 68 stemmer. Motstanden fra blant andre Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk på de økonomiske konsekvensene for pelsdyrbøndene. Pelsnæringen har selv anslått at avvikling vil koste minst 2,3 milliarder kroner, et høyere anslag enn det regjeringen selv har levert.

– Jeg synes det er dypt tragisk, og jeg synes det var tungt at stortingsflertallet var villig til å vedta noe sånt mot en hel næring, sier Næringskomiteens Geir Pollestad (Sp) til Nationen.

Forudet mot pelsdyrhold var en av Venstres viktigste seire under regjeringsforhandlingene på Granavolden, men likevel sliter partiet med regjeringsprosjektet: Stor frustrasjon i Venstre: Mange i vårt parti kunne tenke seg å si: «Morna, Jensen».

9. Omdiskutert endring i abortloven

Stortingets vedtak innebærer at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i en nemnd. Dette er den første endringen av norsk abortlov på 40 år.

Voteringsoversikten viser at alle regjeringspartienes representanter stemte for innstrammingen, i tillegg til 17 av 19 Sp-representanter, skriver Dagbladet.

Den varslede abortinnstrammingen har utløst sterke reaksjoner hos mange kvinner i Norge.

Les også

Stortinget i natt: Flertallet vedtok historisk innstramming i abortloven og avvikling av pelsdyrnæringen

10. Avvikler NRK-lisensen

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om et nytt mediestøtteråd, avvikling av NRK-lisensen og å innføre fireårige styringssignal for NRK og den direkte mediestøtten. Mediestøtterådet får i oppgave å fordele midler mellom de ulike tilskuddsordningene.

Stortinget vedtok også de øvrige av regjeringens forslag i mediestøttemeldingen, i tråd med det flertallet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget innstilte på i forrige uke. Det innebærer blant annet at det skal innføres fireårig styringssignal både for NRK og den direkte mediestøtten, og at NRK skal finansieres over statsbudsjettet i stedet for via lisens.

 1. Les også

  Full sal når Stortinget avgjør abort og pelsdyr

Les mer om

 1. Bompenger
 2. Lønn
 3. E6
 4. Revidert nasjonalbudsjett
 5. Oljepenger
 6. Siv Jensen
 7. Skolemat