Ingen partier støtter Senterpartiets kutt i drivstoffavgiften

Senterpartiet står alene i Stortinget om foreslå lavere avgifter på diesel og bensin i neste års budsjett.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik (t.v.) og Marit Arnstad i forkant av pressekonferansen om Senterpartiets alternative budsjett.
  • Alf Ole Ask

I sitt alternative statsbudsjett som ble presentert mandag vil Sp bruke 935 millioner kroner på å senke avgiften på diesel med 35 øre og på bensin med 15 øre pr. liter i forhold til Regjeringens budsjett. Dermed overbyr Sp bilpartiet Frp, som har programfestet lavere drivstoffavgifter.

Solberg-regjeringen, der Frp, er med foreslo i oktober uendrede drivstoffavgifter neste år.

– Er du en diesel-populist, Trygve Slagsvold Vedum?

– Nei, dette er en linje vi har hatt over flere år. Grunnen til at Sp har den avgiftsprofilen vi har, er at dagens avgifter slår sosialt feil ut. 35 øre ned på dieselavgiften og 15 øre på bensin, slår marginalt ut på klima, men det er den fordelingsmessige effekten som er viktig, sier han.

– Viktig realpolitikk for mange rundt omkring i Norge

– Men senke diesel og bensinavgiftene er viktige politiske symboler. Dere plasserer dere nå sammen med Frp for å senke avgifter for bilbruk?

– Det er ikke bare symbol, men viktig realpolitikk for mange rundt omkring i Norge. Jeg mener at Venstre og Frp har glemt at Norge er mer enn bare storbyer. I distriktene er det ikke mulig å skifte til buss, trikk eller T-bane. Vi står på at den norske bilparken skal være fossilfri innen 2030. Vi mener at vårt klimaopplegg har mange gode grep som CO₂-fond for næringslivet. CO₂ binding i skog, er et annet tiltak.

Bryter et prinsipp?

– Men det å senke avgiftene på diesel og bensin, bryter ikke det med prinsippet om at forurenser skal betale?

– Vi må ha en avgiftspolitikk som er tilpasset det landet vi har.

– Det var ikke det jeg spurte om.

– Men vi har et høyt avgiftsnivå for drivstoff i Norge. Det vi gjør her er å videreføre det avgiftsnivået var under den rødgrønne regjeringen.

– Er ikke dette et rått velgerfrieri?

– Nei, det var store diskusjoner da vi satt i regjering også om avgiftsnivået. I regjering sørget vi for at det ikke ble de store avgiftshoppene, men bare prisjustering, sier Slagsvold Vedum.

Ap: Et politisk grep som er feil

Sps ønske om å kutte i diesel og bensinavgiftene har ikke funnet gehør i KrF. I deres alternative statsbudsjett finnes ikke noe slikt forslag. Tidligere sentrumskamerat Venstre har karakterisert Sps kutt i drivstoffavgiftene som populisme.

Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide sier at Ap ikke støtter en reduksjon av drivstoffavgiftene, og mener at det er feil vei å gå.

– Det er et politisk grep som er feil og bryter med prinsippet om at forurenser betaler. Vi deler Sps ambisjon om at det skal bo folk i hele Norge, men mener det er viktig heller å bruke ressursene på å gjøre det mulig å få til en overgang til nullutslippsbiler. Det betyr å bygge ut infrastruktur med ladestasjoner og strøm, sier Barth Eide som mener at en kan gjøre tiltak her for privatbiler, næringskjøretøy og i landbruket.