Venstres fremste miljøpolitiker på Stortinget har forståelse for lenkegjeng-protest mot egen regjering.

Ketil Kjenseth (V), som leder Stortingets energi- og miljøkomité, sier han har stor forståelse og respekt for dem som nå vil delta i lenkegjeng mot gruvedrift i Kvalsund.

 -Det er ikke vår primærpolitikk. Det er noe vi aksepterte for å gå inn i regjering, sier Ketil Kjenseth om gruvedrift i Kvalsund.
  • Solveig Ruud

Venstre har programfestet totalforbud mot å lagre gruveavfall i norske fjorder. Men i regjering aksepterer partiet det miljøorganisasjoner nå kaller «et av de mest miljøfiendtlig industriprosjektene i norgeshistorien»: Gruvedrift i Kvalsund i Finnmark og lagring av avfallet i bunnen av Repparfjorden.

Gruvedriften møter også kraftig kritikk fra Sametinget, fordi den har konsekvenser for samisk reindrift.

Venstre i regjering sier ja, ungdomsleder lenker seg fast.

Lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark, er en av dem som uttaler at han vil «lenke seg fast for å forhindre denne miljøkatastrofen». Lenkegjenger – demonstranter som lenker seg sammen slik at anleggsmaskiner ikke kommer frem – er tidligere blitt brukt i et forsøk på å hindre utbygging av f.eks. Altaelva i Finnmark.

I regjeringsforhandlingene har Venstres nestleder og miljøvernminister Ola Elvestuen og partileder og kulturminister Trine Skei Grande kun fått gjennomslag for et nei til nye utslippstillatelser av gruveavfall til sjødeponi. Dermed måtte de nå akseptere Næringsdepartementets ja til selskapet Nussirs konsesjon til kobberutvinning i Kvalsund.

Kjenseth: Stor forståelse for lenkegjeng

Partiets fremste miljøpolitiker, Ketil Kjenseth, som leder Stortingets energi og miljøkomité på Stortinget, sier likevel følgende om dem som vil lenke seg sammen mot regjeringens politikk:

– Jeg har stor forståelse for det – og respekt for det.

Kjenseth understreker at beslutningen om gruvedriften var tatt av et flertall på Stortinget før partiet gikk inn i regjeringen i januar i fjor.

– Det ville blitt gjennomført uansett, og det er grenser for hvor mange saker et lite parti kan stoppe, sier han.

– Er det vanskelig for Venstre å ha en miljøvernminister som nå må forsvare beslutningen?

– Ja, det er ikke vår primærpolitikk. Det er noe vi aksepterte for å gå inn i regjering, sier han.

Sterke protester fra flere hold

Ungdomslederen i Venstre er altså en av dem som vil bruke sivil ulydighet i et forsøk på å stoppe gruvedriften.

– Nå må vi slutte med å dumpe flere millioner tonn med dritt i fjordene våre, sier han.

– Dette er ikke over ennå. Jeg har planer om å lenke meg fast for å forhindre denne miljøkatastrofen, sier Sondre Hansmark.

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen har akseptert sjødeponi i denne saken, men fått gjennomslag for at ikke skal gis nye utslippstillatelser til sjødeponi for gruveavfall i perioden.

Elvestuen i 2014: den viktigste naturvernsaken

Før Venstre gikk inn i regjeringen og før Ola Elvestuen ble partiets klima- og miljøvernminister, uttalte han at kampen mot sjødeponi av gruveavfall i Repparfjorden var partiets viktigste naturvernsak.

I mai 2015 uttalte han om en lignende sak, deponering av gruveavfall i Førdefjorden, at slik deponering førte til «utrolig dårlig» omtale av Norge i internasjonale medier.

– Det er nesten ingen land som bruker havet eller fjorder på den måten regjeringen her har åpnet for i Førdefjorden, fordi naturkonsekvensene er så enorme, påpekte han.

Venstre ønsker totalforbud mot sjødeponi

I partiets program for perioden 2017–2021 går Venstre inn for totalforbud mot å lagre gruveavfall i norske fjorder.

Partiet vil ifølge programmet arbeide for å «totalforby sjødeponi av gruveavgang, og avslutte eksisterende deponier.»

Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke en slik politikk. Høyre har f.eks. programfestet et ja til å «tillate sjødeponi med strenge krav til en sikker miljøovervåking.»

Reinfamilier vil ta saken til retten

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Sametingspresident Aili Keskitalo uttaler til NRK at gruvedriften til ta livet av fjorden og krenke grunnlaget for reindrift i området.

– Fra Sametinget sin side vil vi i første omgang klage dette vedtaket inn for Kongen i statsråd, sier hun.

Frps tidligere justisminister og stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen mener Sametinget har for mye makt i slike saker.

Syv reinfamilier i Finnmark lover ifølge NTB å kjempe mot gruven i Kvalsund. De mener regjeringen bryter både FN-konvensjoner og grunnloven, og vil ta saken til retten.

– Vi vil begjære vedtaket ugyldig. Syv reindriftsfamilier vil miste sitt livsgrunnlag. Det er en tragedie, sier advokat Anja Jonassen til NTB.