Sandberg fikk tildelt lånetelefon før Kina-tur. Tok likevel med tjenestetelefonen.

I de skriftlige svarene til Stortinget kommer det frem flere nye saker. Det viser seg at også andre i regjeringsapparatet har brukt tjenestetelefon i land som betraktes som risikoområder.

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister i dag. Før de sendte han svar på spørsmål om sin mobilbruk i Iran og Kina.

Dette kommer frem i brev til Stortinget. De nye tilfellene gjelder samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensens statssekretær Petter Kvinge Tvedt .

SVs Torgeir Knag Fylkesnes, som først stilte spørsmål rundt sikkerheten ved Iran-reisen, mener svarene avføder nye spørsmål:

- Det her viser at Sandberg ikke var ett unntak. Han var ett eksempel på en elendig og dårlig sikkerhetskultur i Regjeringen, sier Knag Fylkesnes.

Ut fra hvor mange reiser regjeringens politiske mannskap har hatt til høyrisikoland, mener SV-eren at antallet tilfeller sikkerhetsbrudd er ganske stort.

– Mange spørsmål reiser seg: Hva har skjedd med tjenestetelefonene etter at det er avdekket brudd på sikkerhetsreglene? Ble de umiddelbart inndratt og gjennomgått, eller er de fortsatt i drift.

– Og er de ulike rutinene som ulike departement har godkjent av PST? SV vil ta initiativ til at Kontrollkomiteen begynner undersøkelser og stiller nye spørsmål, sier Knag Fylkesnes.

- Sandberg må ikke bli en syndebukk som gjør at Solberg går fri. Denne saken er ikke over, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Fiskeriminister Per Sandberg og statsminister Erna Solberg er blitt stilt en rekke spørsmål fra stortingsrepresentanter i opposisjonen etter Sandbergs omstridte Iran-reise.

Ap-representant Terje Aasland har blant annet spurt om statsministeren kan forsikre at «sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister».

Sandberg svarer selv i et skriftlig svar til Stortinget.

Han svarer ikke direkte på spørsmålet, men skriver at det ikke fantes gradert informasjon på hans tjenestetelefon.

Han erkjenner at han ikke fulgte rådene fra sikkerhetstjenesten på en ferietur til Iran.

«Jeg handlet ikke i tråd med disse da jeg tok med meg den ordinære tjenestetelefonen til Iran. Dette har jeg erkjent og tatt lærdom av. Ved mine tidligere reiser til Iran, Russland og Kina har jeg fått utdelt, og tatt med, lånetelefon», skriver han.

Tok med tjenestetelefon til Kina

Det kommer imidlertid frem at han på en tjenestereise til Kina i mai i år, også tok med sin egen tjenestetelefon, i strid med reglene.

«Dette var feil. Jeg fulgte heller ikke rutinen for varsling av medbrakt tjenestetelefon til eget departement. Hverken jeg eller andre i departementet som i løpet av reisen fikk kjennskap til at telefonen var med, rapporterte til sikkerhetsansvarlige i departementet slik departementets retningslinjer tilsier. Jeg har benyttet samme tjenestetelefon i perioden fra Kina-reisen til og med feriereisen til Iran», skriver Sandberg.

Fiskeriministeren, som gikk av i dag, skriver at han siden juni i år har hatt tilgang til departementets saksbehandlingssystem via tjenestetelefonen. Men han understreker at han ikke har hatt tilgang til dette på tidligere reiser og at den ikke gir tilgang til informasjon som er gradert etter sikkerhetsloven.

Det er først og fremst Sandbergs ferietur til Iran, som ikke ble varslet til Statsministernes kontor, som har skapt trøbbel for Frp-politikeren. Om denne skriver Sandberg at embetsverket hans mot slutten av hans ferietur «ble oppmerksom på at jeg hadde med tjenestetelefon på reisen». Den ble «tatt hånd om» da han kom tilbake 31. juli og overlevert til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 2. august.

– Jeg vil understreke at det er mitt eget ansvar å rette meg etter PSTs trusselvurdering og råd, og departementets egne sikkerhetsrutiner, skriver Sandberg.

Han sier at han ikke reiste til noen risikoland da han fungerte som justisminister, etter at Sylvi Listhaug hadde gått av og før Tor Mikkel Wara overtok. I den perioden hadde han egen telefon fra Justisdepartementet.

To tilfeller med mobil i Hongkong og Russland

SVs representant Torgeir Knag Fylkesnes stilte statsminister Erna Solberg om andre fra politisk ledelse i regjeringsapparatet har tatt med seg mobiltelefon til høyrisikoland.

Det er justisminister Tor Mikkel Wara som svarer på spørsmålet. Han redegjør for reiser som er gjort etter 2015.

Han skriver blant annet at det har vært to tilfeller der noen fra den politiske ledelsen i departementene har tatt med seg sin ordinære tjenestetelefon til såkalte risikoland uten at de ble gjort en sikkerhetsvurdering på forhånd. Formålet med sikkerhetsvurderinger er for å sette inn eventuelle tiltak for å unngå at telefonene kan kompromitteres.

Det gjelder Siv Jensens statssekretær Petter Kvinge Tvedt (Frp), som var på privat reise i Hongkong og Macau og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), som hadde med sin telefon på en veiåpning på den norsk-russiske grensen.

Solvik-Olsen var også på russisk side.

– De få timene statsråden var i Russland, var mobiltelefonen bevisst satt i flymodus og i personlig varetekt under hele oppholder. Telefonene hadde ikke departementets saksbehandlingssystem installert, heter det i brevet fra Wara.

I brevet går Wara igjennom tilfeller der tjenestetelefon er blitt brukt i ulike land. Der viser det seg også at man også ved flere tilfeller har latt statssekretærer ta med egen tjenestetelefon til Kina og Iran etter en vurdring.

Det gjelder blant annet da statsministeren og statssekretærene Ingvild Stub og Sigbjørn Aanes var i Kina i 2017.

– Tjenestetelefoner ble medbrakt for bruk på reisen til og fra. Før ankomst til Kina ble telefonene slått av, samlet inn og det ble iverksatt tiltak for å sikre at telefonene ikke kunne kompromitteres. Prosedyren ble fastlagt etter at råd fra PST var innhentet. Telefonene ble ikke brukt i Kina, står det.

Frp-leder Siv Jensen mener at regjeringen tar sikkerhet på høyeste alvor.

– Regjeringen sier den er opptatt av sikkerhet. Men flere Frp-politikere har tatt med seg mobiltelefonen uten at det er gjort sikkerhetsvurderinger. Hvordan ser du på det som fremstår som et litt slumsete forhold til sikkerhet?

– Jeg mener at vi ikke har noe slumsete forhold til sikkerhet i det hele tatt. Vi tar sikkerhet og bereskap på det høyeste alvor. Og samtidig er dette gått veldig grundig gjennom fra Statsministerens kontor, sa Siv Jensen til Aftenposten mandag.

Ap reagerer på at Sandberg fikk svare selv

Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland er på ingen måte beroliget av svarene han fikk på spørsmålene sine.

Han reagerer spesielt på at statsminister Erna Solberg har latt Per Sandberg svare på spørsmålene, som var rettet til henne.

– Det er urovekkende at spørsmålene, som handler om vesentlige forhold om sikkerhet, blir besvart at statsråden det omhandler, og ikke statsministeren.

– Det vitner om at statsministeren ikke i tilstrekkelig grad tar alvoret inn over seg med tanke på de sikkerhetsbruddene som har vært, sier Aasland.

Han mener Sandbergs opplysninger om at han hadde med samme tjenestetelefon til Kina som han hadde med til Iran, uten at han eller noen rundt ham varslet om dette, er alvorlige.

– Det understreker det vi har vært vitne til hele tiden; en statsråd som overhodet ikke har tatt dette med sikkerhet på alvor, sier Aasland.

– Aftenposten får bekreftet at Sandberg går av i ekstraordinært statsråd i ettermiddag. Mener du det er en riktig avgjørelse av Sandberg?

– Jeg skal kommentere det etter at statsrådet har vært, sier Aasland.

Les også

Det er alltid en Sandberg-sak