Ap-ordfører: Usmakelig Facebook-innlegg av Hadia Tajik

Ap-ordfører Ole Haugen på Hitra mener nestleder Hadia Tajiks Facebook-innlegg mot Trond Giske før jul er «usmakelig». Han åpner for at et ekstraordinært landsmøte bør vurdere begge nestlederne.

De to nestlederne i Ap, Hadia Tajik og Trond Giske får begge kritikk fra flere av Aps ordførere som Aftenposten har snakket med.

Aftenposten har kontaktet 175 Ap-ordførere og spurt om de tror at Trond Giske kommer tilbake som nestleder, om hva han bør gjøre nå og om deres syn på Hadia Tajiks handlemåte. Mange har svart ingen kommentar. 22 har svart på spørsmålene, blant dem ti ordførere fra Trøndelag.

– Jeg er forsiktig med å gi råd. Giske kjenner best innholdet i beskyldningene mot ham, sier Ole Haugen fra Hitra.

 Ordfører Ole Haugen fra Hitra kritiserer Hadia Tajik for å sparke en som ligger nede.

– Hvis beskyldningene er som mediene har fremstilt, kan det synes som om det er klokest å fratre inntil videre. Det vil si inntil landsmøtet eller et ekstraordinært landsmøte.

– Ønsker du ekstraordinært landsmøte?

– Ja, jeg synes vi har en nestleder nummer to som det også er grunn til å stille spørsmål ved. Jeg synes Hadia Tajik har brutt en viktig regel om ikke å trå på en som ligger nede.

– Jeg tenker spesielt på Facebook-kommentaren, hvor hun henger på tittelen «jurist». Da spør jeg meg om hvem hun tror hun er. Er hun som jurist bedre til å bedømme saken og Giske enn en hvilken som helst annen tillitsvalgt?

– Jeg skjønner at hun bruker «menneske» og «nestleder». Men at hun hengte på «jurist» synes jeg er usmakelig. Hun opphøyer seg selv til å være noe mer enn oss andre, sier Haugen.

Han synes i likhet med svært mange av ordførerne at det haster med en avklaring.

– Vi er i en helt håpløs situasjon. Jeg ber innstendig om at ledelsen bringer saken raskt til avgjørelse. Det er umulig å drive politikk slik situasjonen er nå, sier Ole Haugen.

Aftenposten har forelagt Haugens sitater for Hadia Tajik.

-Hadia Tajik har ingen kommentarer til dette, sier hennes rådgiver, Snorre Wikstrøm.

Handlet mot Støres opplegg

«For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist». Det skrev Tajik på Facebook 22. desember etter at varslerne hadde kontaktet henne. I sentralstyret 2. januar leste hun i tillegg høyt fra to varslinger på tross av at Støre hadde lagt opp til at de ikke skulle behandle de enkelte sakene.

Kirsti Johanne Welander ordfører i Oppdal.

Stenseng: Ordførerne er kjernetroppene

Før valget inngikk partisekretær Kjersti Stenseng en avtale med alle partiets 205 ordførere om deres viktige rolle i valgkampen. Hun sa til Aftenposten i september at ordførerne var Aps viktigste politikere.

Flere andre Ap-ordførere fra Giskes hjemfylke Sør-Trøndelag er også kritisk til Tajiks opptreden.

Kirsti Johanne Welander fra Oppdal har «ikke nok innsikt i saken til å uttale seg om Giske». Når det gjelder Tajiks høytlesning, sier hun:

– Dersom det var etter avtale med møteleder, så var det greit. Dersom det ikke var det, synes jeg det ikke var greit.

John Lernes i Snillfjord «synes det er alvorlig vanskelig for meg å si hva Giske bør gjøre».

– Hadia Tajik velger å opptre i forhold til varslerne. Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det akkurat slik. Det hadde vært greit om begge, som kjenner til begge sider av sakene, hadde deltatt, sier Lernes.

– Ikke diskvalifiserende å flørte

Ogne Undertun fra Bjugn sier det er «krevende at man skal svare ut fra hvordan Giske er behandlet i mediene, ikke ut fra kjennskap til saken».

– Ut fra måten han er fremstilt i mediene, er det vanskelig å se at han kan komme tilbake. Men ut fra oversikten i VG, håper jeg for Guds skyld at det finnes verre varsler.

– Det er ikke diskvalifiserende for en nestleder i partiet å flørte med noen som ikke vil bli flørtet med. Det er heller ikke ulovlig å finne ut telefonnummeret til noen du liker. Jeg vet ikke om dette er noe som gjør det opplagt at han er uegnet som nestleder i partiet, sier han.

– Hvis Giske vet at dette er dratt ut av kontekst, så synes jeg han skal kjempe for sin politiske fremtid. Men han må gå i seg selv og vurdere om han har gjort noe som burde gi ham grunn til å trekke seg, sier han.

Ordføreren i Rennebu: – Begge sider skal tas alvorlig

John E. Høvik fra Osen vil ikke uttale seg om Giske, men om Tajik:

– Hvis det som er kommet frem i mediene er sant om hennes utspill i sentralstyremøtet, så er dette ikke heldig for saken, sier han.

Ola Øie fra Rennebu:

– Jeg er på tynn is om jeg skal uttale meg om sakene. Det har vært et utrolig mediekjør, men jeg vet veldig lite om de tingene som har kommet inn. Jeg må gå ut fra at det er alvorlige ting, men vet veldig lite om innholdet i saken.

– Varsler skal tas veldig alvorlig, og det burde vært tatt internt først hvor alle parter ble hørt, og så kommunisert ut. Tajik burde ikke gått ut på Facebook. En sak har to sider, og begge sider skal tas alvorlig, sier Øie.

Skjalg Åkerøy i Grong synes ikke noe om Tajiks opplesning.

– I en slik prosess trenger vi ikke noe som forkludre det i den ene eller den andre retningen. Men når det nå er skjedd, får en ta det med seg, sier han.

Ordfører Amund Hellesø.

Vikna-ordføreren: Meget vanskelig å komme tilbake for Giske

Amund Hellesø i Vikna tror at det blir meget vanskelig for Trond Giske å komme tilbake som nestleder.

– Men det er viktig at dette er en ordentlig prosess hvor man tar hensyn til varslerne, men også den rettssikkerheten som Trond Giske skal ha.

Han synes ikke det var bra at Tajik avvek fra opplegget og siterte fra varslene.

– Man bør ha respekt for at det er to sider i en slik sak, sier Hellesø.

Ordfører Bjørn Iversen, Verdal.

– Virker svært illojalt, men kan ha hatt grunner

Vibeke Stjern i Åfjord «håper at partiet får nytte av Giskes gode kunnskaper også i fremtiden». Om Tajiks handlemåte, sier Stjern:

– Jeg tror hun er overbevist om at det var riktig av henne å gjøre det. Da aksepterer jeg det.

Bjørn Iversen i Verdal kjenner ikke saken godt nok til å si om Giske kan komme tilbake. Han er skeptisk til Tajiks opplesning og understreker at en bør følge det opplegget som var lagt i en så alvorlig sak.

Ordfører Marianne Bremnes

Marianne Bremnes i Harstad sier det kan være mange grunner til at Tajik gjorde som hun gjorde.

– Det virker svært illojalt, men hun kan også hatt sterke legitime grunner for å gå på tvers av partileder Gahr Støres ønsker. Dette vet jeg ingenting om, sier hun.

Bremnes sier «at Trond er en fantastisk politiker, men han har en vei gå med sine holdninger».

– Det er greit at han nå er ute av ledelsen, og jeg har mine tvil om han kommer tilbake som politiker på topplanet i partiet. Dette er en krisesituasjon for partiet vårt, det er fortvilet, rett og slett. Folk på grasrota er også fortvilet over eget parti. Men nå må vi rydde opp skikkelig og få vekk en eventuell ukultur i partiet, sier hun.