Politikk

Dette er de tøffe kravene miljøbevegelsen stiller til Venstre

JELØY (Aftenposten): Stans ny rullebane på Gardermoen. Vern minimum Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet. Dette er to av flere krav Venstre ifølge miljøbevegelsen må få gjennomslag for i regjeringsforhandlingene.

Miljøbevegelsen har store forventninger til at Venstre skal dreie Regjeringen i en grønnere retning. Varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er et minimumskrav, ifølge demonstrantene fra Natur og Ungdom.
 • Stine Barstad
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

«Trine Skei Grande, ta klimaansvar for landet.»

Det var ordlyden på plakatene Natur og Ungdom-demonstrantene bar da politikere i Venstre, Høyre og Frp kom til Jeløy tirsdag for å starte forhandlingene om en utvidelse av Erna Solbergs regjering.

Miljøorganisasjonene stiller tøffe krav til Venstre-leder Trine Skei Grande, som nå satser på å bringe partiet til regjeringsbordet.

«Solberg II: Da vi styrte landet ut av oljetåken», sto det på banneret de hutrende ungdommene holdt opp i morgentåken utenfor Hotel Jeløy Radio.

Høyeste ønske: Varig vern av Lofoten

Varig vern av sårbare områder som Lofoten, Vesterålen, Senja, iskanten og Mørebankene står høyt på listen til alle organisasjonene Aftenposten har vært i kontakt med. Også Barentshavet bør skjermes for oljevirksomhet, mener de.

– Miljøseirene fra forrige samarbeidsavtale må være bunnlinjen, inkludert Lofoten, Møreblokkene, iskanten og de andre sårbare områdene, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Han mener Venstre nå må sikre varig vern av disse områdene, som i forrige forhandlingsrunde kun fikk vern ut stortingsperioden.

– Enhver regjering må gjøre det bedre enn den forrige, sier han.

Leder Ingrid Skjolvær i Natur og Ungdom mener varig vern av de mest sårbare områdene må være minimumskravet.

– Vi mener Regjeringen må sette en stopper for tildeling av alle nye oljelisenser, sier hun.

Det siste står ikke i Venstres program, men partiet vedtok overraskende på sitt siste landsmøte at det vil stoppe videre arbeid med 24. konsesjonsrunde, der Regjeringen i fjor vår utlyste nesten 100 nye oljeblokker i Barentshavet.

Sikre naturmangfold og ulv

Både Greenpeace, Naturvernforbundet og WWF er også opptatt av at Naturmangfoldsloven må ligge fast, og at den må vektlegges sterkere slik at flere truede arter får bedre vern.

WWF har i vinter gått til sak mot Regjeringen fordi de mener beslutningen om å tillate felling av 42 ulv strider mot nettopp Naturmangfoldsloven. Det er stort press fra ulvemotstandere på Stortinget, inkludert i Høyre, for å endre loven. Mange ønsker lavere terskel for å felle flere ulv som oppleves som plagsomme for lokalbefolkningen.

Organisasjonen ber også Venstre om å sikre en milliard kroner årlig til vern av norsk skog.

 • Helgesen tillater felling av to hele ulveflokker. Nå blir det ulvehyl

Stopp ny rullebane på Gardermoen

Flere av organisasjonene ber også Venstre sørge for at den planlagte utbyggingen av ny rullebane på Gardermoen og Flesland blir stoppet.

Miljøorganisasjonen Zero ber Venstre kjempe for tiltak som løfter nye nullutslippsløsninger i transportsektoren. Utbygging av et nettverk av hydrogenstasjoner og flere ladestasjoner til elbiler står høyt på listen.

Organisasjonen ber også Venstre sikre at nullutslippskjøretøy skal ha minst halv pris i bomstasjoner, på ferger og for parkering.

Trine Skei Grande og Ola Elvestuen ankom litt etter skjemaet til forhandlingene på Jeløy Radio, fordi toget til Moss var forsinket. Men de tok seg likevel tid til å ta en kort prat med Natur og Ungdom før de forsvant inn i radiotausheten.

La Oljefondet selge olje – og investere i grønn infrastruktur

Norges Bank anbefalte nylig at Oljefondet skal selge aksjene i olje- og gasselskaper for å redusere Norges oljeavhengighet. Flere av organisasjonene ber Venstre sørge for at denne anbefalingen blir fulgt.

Både Zero, WWF og Framtiden i våre hender vil dessuten at en ny blågrønn regjering følger Norges Banks råd om å tillate Oljefondet å investere i fornybar infrastruktur.

Dette står også høyt på ønskelisten til Venstre fra miljøbevegelsen:

 • Skjerpe klimamålene i tråd med Paris-avtalen.
 • Reformere «oljeskatten» (fjern skatteordninger som stimulerer til leting etter olje og gass på norsk sokkel).
 • Avvikle miljøfiendtlige subsidier i skogbruket.
 • Realisere tre fullskala anlegg for CO₂-fangst og lagring innen 2022. Dette er et viktig krav særlig fra Bellona og Zero.
 • Doble energibistanden til utviklingsland.
 • Jobbe for et omfattende grønt skatteskifte som bør vises allerede i statsbudsjettet for 2019.
 • Sørge for solide omstillingstiltak for dem som må finne seg jobber utenfor oljesektoren.
 • Sikre penger til internasjonale satsinger mot plastforsøpling av havet.
 • Ta Olje- og energidepartementet vekk fra Frp.
 • Sjekk hva Venstre uttalte om det norske petroleumsskattesystemet i valgkampen. Partiet varslet da at dette ville bli et tema i regjeringsforhandlingene. Kravene kan bety slutten for ordninger der staten refunderer selskapenes leteutgifter.

Anbefaler Venstre å gå inn

Venstre og Frp er motpoler i flere av sakene som gjelder miljø og klima, så det er på dette området noen av de tøffeste kampene i forhandlingene kommer til å utkjempes. Men organisasjonene håper partiene blir enige, og at Venstre går inn i Regjeringen.

– Den siste perioden har Solberg-regjeringen systematisk brutt miljøråd og bygget ned norsk miljøforvaltning. De miljøseirene de leverte, kom i stor grad takket være press fra Venstre. Så det er nok ikke noen tvil om at en regjering med Venstre vil være bedre for miljøet enn en regjering uten dem, sier Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

– Fra et miljøperspektiv har vi nå en ganske sterk opposisjon. At Venstre velger å gå fra samarbeid og inn i regjering, kan bli effektivt om de spiller kortene riktig. I flere saker vil det handle om å vippe Høyre over på rett side, sier fagsjef Runa Haug Khoury i Bellona.

Også Truls Gulowsen i Greenpeace mener Venstre gjør best nytte for seg ved å gå inn i regjering. Men ikke for enhver pris:

– Jeg mener Venstre bør gå inn, men om de får en dårlig avtale, bør de heller felle Regjeringen, sier han.

Også Framtiden i våre hender ønsker Venstre inn i regjering, aller helst med Trine Skei Grande som olje- og energiminister.

– Det er et særlig behov for en mer helhetlig forståelse for energipolitikk og sårbarheten i norsk økonomi, en det som utvises fra olje- og energiministeren i dag. Da vil Grande være en ideell kandidat, sier leder Anja Bakken Riise.

Natur og Ungdom om Venstre: Satt i en kjip situasjon

Ingrid Skjolvær i Natur og Ungdom er usikker på om det tjener miljøet med Venstre i eller utenfor Regjeringen, og erkjenner at presset på Venstre er stort.

– Vi har høye forventninger, men jeg synes også at Venstre blir satt en litt kjip situasjon, for det må også være Høyre og Frps ansvar å føre en ansvarlig klimapolitikk. Det kan ikke bare være Venstres ansvar å skulle dra det i havn, sier hun.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Klima
 2. Natur og Ungdom
 3. Trine Skei Grande
 4. Venstre (V)
 5. WWF
 6. Greenpeace
 7. Naturvernforbundet