Dødt løp for Hareide i «vippestaten» Telemark

Tre av seks Telemark-delegater vil samarbeide med Ap og Sp. Tre vil gå inn for å samarbeide med Solberg-regjeringen.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold fikk med seg fylkespartiet sitt og støtter KrF-leder Knut Arild Hareides linje. Her fra det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Oppland, tirsdag. Onsdag var han på plass i hjemfylket Telemark.
  • Alf Ole Ask

Det var hele 78 delegater med stemmerett på det ekstraordinære årsmøtet, noe som skal være rekord for KrF i Telemark.

42 sa at de vil innlede samarbeid med Ap og Sp, mens 35 vil forhandle om å gå inn i Solberg-regjeringen. En stemte blankt.

Forskjellen var ikke større enn at Telemark, i den endelige voteringen på landsmøtet om valg av regjeringsalternativ, vil levere like mange delegater til hver side. Det vil si tre for de røde og tre for de blå.

Telemark er det eneste fylke utenfor partiets kjerneområder i sør og vest, der KrF er representert på Stortinget. Og stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold innledet til debatten på et møte som varte i vel fire timer.

Hele tre innledere

Det var tre innledere på årsmøtet, nemlig Bekkevold som argumenterte for Hareides linje. Nestleder Olaug Bollestad som argumenterte for å søke seg mot Solberg-regjeringen og nestleder i stortingsgruppen Hans Fredrik Grøvan som ønsker at partiet skal fortsette som nå – et uavhengig opposisjonsparti.

Grøvan argumenterte med at dersom KrF gikk inn i en mindretallsregjering med Ap og Sp, ville det styrke SVs innflytelse. Han mente at de da vil overta den rollen som KrF har i Stortinget i dag.

– Vi kan bare opprettholde løfte til velgerne med hverken å gå i regjering med FrP eller skifte side og gå i regjering med Ap, sa han.

20 stemte for hans linje, mens 58 stemte imot. Deretter ble det votert om hvilket regjeringsalternativ som vil være best for KrF.

Må representere alle

Fylkesleder Erik Næs opplyste før møtet at Telemark KrF vil sørge for at de seks delegatene de skal velge til landsmøtet 2. november, representerer fylkeslagets ulike syn.

– Det er viktig at begge sider blir hørt. Her kommer noen til å bli glad og noen til å bli skuffet. De som blir skuffet, vil uansett være en stor del av partiet, de må også bli ivaretatt, understreket han.

Partiveteranen og tidligere statsråd Solveig Sollie var blant dem som mente at en nå måtte stille seg bak Hareide og understreket at KrF har lovet at man ikke skal regjere med FrP.

Samarbeider lokalt med Ap

Ap og Kristelig Folkeparti styrer denne perioden både Telemark fylke og Skien, som er den største kommunen i Telemark.

Det er ingen fylkesårsmøter torsdag, men fredag er det Agder KrF som skal velge 16 representanter. Her kommer Hareide til å tape stort, spørsmålet er bare hvor stort mindretallet blir.

Lørdag er det seks fylkeslag som skal velge utsendinger. Deriblant tunge KrF-fylker som Møre og Romsdal og Hordaland. I tillegg også det nye Trøndelag.

Vinner trolig Trøndelag

Trønder-Avisas rundspørring tirsdag viser at minst 50 av maksimalt 97 delegater på fylkesårsmøtet støtter Hareide. 13 delegater varsler at de ikke støtter Hareide, og av disse vil tre at KrF skal fortsette utenfor regjering, mens ti vil samarbeide med borgerlig side.

Trøndelag holder sitt ekstraordinære fylkesårsmøte lørdag og skal sende totalt 13 delegater til KrFs landsmøte 2. november, hvor samarbeidsspørsmålet skal avgjøres.

I Nordland varsler fylkesleder Ingelin Noresjø at hun har gjort helomvending i spørsmålet om hvilken retning partiet bør ta. Hun har gått fra høyre til venstre, skriver VG.