Natursteinsmur og innredning bidro alene med kostnadssprekk på over 50 millioner kroner

Stortingets egen oversikt gir et innblikk i hvordan Stortingets byggeprosjekt kunne sprekke med ytterligere en halv milliard kroner.

Kontorbygningen bak stillaset er Prinsens gate 26. Bare innredningen her alene har bidratt til en kostnadssprekk på 50 millioner de siste to årene, viser en gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt.

Stortingspresident Olemic Thommessens la frem en presentasjon onsdag, som gir et detaljert innblikk i hvordan den nye kostnadssprekken på en halv milliard kroner fordeler seg:

  • Nærmere 100 millioner kroner er knyttet til økning i behov for bærekonstruksjoner og mengden stål og betong.
  • 25 millioner dreier seg om omlegging av rør i Rådhusgata, slik Aftenposten fortalte på mandag.
  • Nærmere 50 millioner kroner er ekstrakostnader til innredning av kontorbygningen i Prinsens gate 26.
  • Fem millioner kroner er kostnadsøkning på en natursteinsmur som bygges i tilknytning til den 250 meter lang innkjøringstunnelen.
  • Rundt 95 millioner kroner oppgis å være honorar til prosjekteringsselskapet Multiconsult.
Dette bildet fra Stortingets presentasjon viser hvordan det er tenkt at kontorlokalene i Prinsens gate 26 er ment å se ut. Kostnadene for innredningen her alene har økt med rundt 50 millioner kroner.

Videre oppgis økte kostnader til tømrerarbeid, elektriske anlegg og vann/avløp og sikkerhetskonstruksjoner som medvirkende årsak til at prosjektet nå sprekker med ytterligere en halv milliard.

I presentasjonen kommer det frem at kontorbygget i Prinsens gate 26 skal tas i bruk i 2019. Opprinnelig var det meningen at det skulle være klart til stortingsvalget i 2017.

Hadde møte med stortingstopper onsdag

Onsdag morgen presenterte Thommessen tallene bak den nye kostnadsoverskridelsen i Stortingets byggeprosjekt for finanskomiteen og partienes parlamentariske medlemmer.

Den siste kostnadssprekken i prosjektet er på en halv milliard kroner. Prosjektet ligger nå an til å koste 2,3 milliarder kroner, mot opprinnelig 1,1 milliarder i 2014.

Da hadde prosjektet allerede økt voldsomt i omfang fra et renoveringsprosjekt med anslått kostnadsramme på 70 millioner.

Stortingspresident Olemic Thommessen møtte pressen onsdag morgen.

Fortsatt «stor risiko» i prosjektet

I presentasjonen stilles spørsmålet «Hvorfor ble det ikke oppdaget tidligere?» om den katastrofale økonomiske utviklingen i prosjektet. Her pekes det på svakheter i rapporteringen oppover i systemet og manglende evne til å avdekke hva som har gjort prosjektet dyrere.

Et sentralt spørsmål er om prosjektet kan bli enda dyrere enn de 2,3 milliardene som nå ligger på bordet.

I presentasjonen heter det at det fortsatt er stor risiko i prosjektet, og at svakhetene i prosjektet «fortsatt vil gi store negative ringvirkninger».

Blant annet pekes det på at det er usikkerhet rundt hvor mye materiale som må brukes, noe som har bidratt til den siste kostnadssprekken.

I presentasjonen understrekes det likevel at det er et sentralt mål å unngå at kostnadene økter ytterligere.