Politikk

Slik blir det nye 2014-budsjettet

Regjeringen og sentrum er enige om å øke aviftene på miljøforurensende aktivitet. Studentene raser over at de ikke får økt studiestøtte.

De fire borgerlige partiene presenterte fredag formiddag det nye budsjettet for 2014. KrF og Venstre har fått gjennomslag for å flytte 2,2 milliarder kroner. Jan T. Espedal espedal@ap.no

 • Karen Tjernshaugen
 • Solveig Ruud
 • Lars Molteberg Glomnes
 • Marie Melgård

Høyre, Frp, Venstre og KrF er enige om en budsjettavtale. De fire borgerlige partiene presenterer avtalen på en pressekonferanse i vandrehaller på Stortinget klokken 10.30.

Her kan du lese hele budsjettforliket .

— Et godt budsjett er blitt enda bedre, sier Høyres Nikolai Astrup, før de fire partiene signerer avtalen.

— Jeg vil gi en takk til Høyre og Frp for en god samarbeidsånd, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

— I løpet av fire dager med budsjettfirhandlinger her på stortinget har vi fått mer gjennomslag i budsjettet enn vi har fått de siste åtte årene, legger han til.

Ifølge TV 2 falt de fleste brikkene på plass torsdag kveld, etter at Frps parlamentariske Nesvik og fungerende parlamentariske leder i Høyre, Nikolai Astrup, fikk de nødvendige fullmaktene fra finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H).

KrF-leder Knut Arild Hareide og Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup. Solum, Stian Lysberg

Ikke 11 måneders studiestøtte

KrF og Venstre har ikke fått gjennomslag for å øke studiestøtten fra 10 til 11 måneder, men det ligger inne en formulering om at man skal utrede opptrapping av studiestøtten i fremtiden.

— Vi mener heltidsstudenten nå dør, selv om KrF og Venstre kjenner både diagnosen og kuren, sier Ola Magnussen Rydje, leder i Norsk Studentorganisasjon, til Aftenposten.

— Norske studenter opplever en reprise fra 2009. Regjeringen gjentar nå det de kalt et "kunststykke" fra de rødgrønne, nemlig at de forhandler bort en sak der det er klart flertall i stortinget, sier Rydje.

De rødgrønne partiene foreslo å øke studiestøtten fra 10 til 11 måneder i sitt forslag ti 2014-budsjett, men dette punktet ble strøket da Solberg-regjeringen overtok. Utvidelsen ville kostet nær 600 millioner kroner i året.

Både Venstre og KrF har tatt til orde for å fjerne kuttet, men dette har ikke fått gjennomslag i budsjettforhandlingene.

— Det er synd at norske studenter er blant dem som skal finansiere regjeringens store skattekutt. Dette er lite fremtidsrettet når vi vet at vi må gi folk muligheten til å studere mer og jobbe mindre ved siden av, sier Martin Henriksen, som sitter i utdanningskomiteen for Ap.

Grønne avgifter

Venstre har fått gjennomslag for en vridning av skattesystemet i grønnere retning, ved at skatter og avgifter på miljøforurensende aktivitet øker med om lag én milliard kroner i forhold til hva Høyre og Frp hadde lagt opp til i sitt budsjettforslag.

Dette innebærer blant annet at el-avgiften øker og økt fyringsavgift.

Økningen i avgiften på fyringsolje blir på 52 øre mens el-avgiften øker med 0,56 øre per kWh.

Den nye avtalen innebærer også en skatteskjerpelse for de med lang reisevei til jobb, ettersom bunnbeløpet i reisefradraget økes til 15.000 kroner.

Til sammen summerer disse "grønne" skatte- og avgiftsskjerpelsene til rundt én milliard kroner.

De borgerlige partiene legger også opp til å spare penger ved å redusere kjøp av CO2-kvoter med 200 millioner kroner.

Den såkalte CO2-kompensasjonsordningen, som Høyre og Frp ville kutte, blir nå gjeninnført. Dette fører til jubel i industrien.

Mer til jernbane

Regjeringen og sentrum vil gi 750 millioner kroner til vedlikehold på jernbane. Dette er 750 millioner mer enn hva de rødgrønne ga, og 650 millioner kroner mer enn hva de blåblå la i sitt budsjett.

— Dette er en historisk satsning på jernbane, sier Venstres Abid Raja.

Regjeringen vil også ha muntlig forpliktende vedtak på flere strekninger - dvs hvilke strekninger som skal prioriteres.

I tillegg vil man sikre en helhetlig urbygging av intercity - det betyr at man ikke skal dele opp utbyggingen i flere etapper.

Syria-flyktninger

Knut Arild Hareide (KrF) har for sin del fått gjennomslag for en styrking av 2014-budsjettets sosiale profil, med vekt på tiltak for de aller svakeste både i Norge og internasjonalt.

Aftenposten har fått bekreftet at sentrum får en viktig seier ved at kuttet i bistandsbudsjettet strykes, slik at det fortsatt skal settes av én prosent av bruttonasjonalproduktet til bistand.

Det ligger an til at de rødgrønnes forslag om å ta i mot 1000 flyktninger fra Syria kuttes til 500, slik de blå la opp til i sitt budsjett. Det kan imidlertid bli aktuelt å ta imot flere flykntinger fra Syria blant de ordinære kvoteflyktningene.

Øker kontantstøtten

Aftenposten har tidligere skrevet at kontantstøtten ser ut til å øke med en 1000-lapp i måneden for de som i dag har en støtte på 5000 kroner i måneden. Denne ordningen kommer som en kompensasjon for at de rødrønnes forslag om å sette av penger til innføring av to barnehageopptak i året strykes.

Også engangsstønaden økes med 1000 kroner i måneden, noe som har vært en viktig sak for KrF.

Når det gjelder pressestøtten, har sentrum fått gjennomslag for å reversere hele kuttet på 26,5 millioner som de blå partiene hadde lagt opp til.

Sentrum har også fått økt antallet stipendiatstillinger på universitetene med 100, noe som koster 31 millioner kroner.

Flytter på 2,2 milliarder

Venstre og KrF har klart å flytte på rundt 2,2 milliarder kroner i budsjettet som Høyre og Frp arvet fra de rødgrønne.

Les også

Skjerpet kamp om Oslo-budsjettet

De to sentrumspartiene skal i utgangspunktet ha hatt et ønske om å gjøre endringer for til sammen 6 milliarder kroner, forteller kilder til Aftenposten. Dette ble av regjeringspartiene oppfattet som "helt urealistisk".

Regjeringspartiene foreslo forrige fredag omdisponeringer på fem milliarder kroner og en økning i bruken av oljepenger på fire milliarder kroner.

Arveavgiften fjernes

Hovedprofilen i skattepolitikken ligger fast, noe som betyr at arveavgiften fjernes og at den generelle skatteprosenten på lønnsinntekt settes ned fra 28 til 27 prosent.

Derimot beholdes skatteklasse 2, men fradraget blir langt mindre enn det har vært, slik Aftenposten skrev i går..

 1. Les også

  Høst 2012: Skar vekk 18 mill. Høst 2013: Plusset på 2,7 mill.

 2. Les også

  Sentrum sikrer én prosent til bistand

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Fem forklaringer på hvorfor kompromisser mellom H/Frp-regjeringen og sentrum blir kostbare

 2. DEBATT

  Venstre bedriver ansvarsfraskrivelse om budsjettet | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 3. POLITIKK

  Forvirret om mulig budsjettkaos? Vi guider deg gjennom budsjettflokene

 4. POLITIKK

  Her er 11 budsjettforslag som KrF og Venstre vil vrake

 5. POLITIKK

  Senterpartiet alene om avgiftskutt på rødgrønn side

 6. POLITIKK

  «Hvis politikk er å prioritere, vil Solberg-regjeringen trolig gå inn i historiebøkene som den svakeste noensinne»