Politikk

Høie advarer: Mangler 15.000 sykepleiere i 2030 uten nye tiltak

Helseminister Bent Høie ber om råd og hjelp. – Usolidarisk å hente helsearbeidere fra andre land som har samme behov som oss, sier han.

Helseminister Bent Høie ber brukerorganisasjonene om råd om hvordan få flere sykepleiere til å jobbe mer og lengre.
 • Thomas Spence

Onsdag samler Høie brukerorganisasjonene til «kickoffmøte» i arbeidet med ny nasjonal helse- og sykehusplan.

Her vil statsråden beskrive en av de største utfordringene fremover: Behovet for helsepersonell, og særlig sykepleiere.

Befolkningsvekst, høyere levealder og økende etterspørsel etter helsetjenester, gjør at behovet er stort:

– Vi må være villig til å tenke nytt og annerledes, sier Høie.

 • Les også: Behovet for sykepleiere kan dobles innen 2040

Vil halvere strømmen sykepleiere som forlater yrket

Fremskrivinger av dagens bilde, utført av Helse Vest, avdekker en mangel på 15.000 sykepleiere i 2030. Nå ønsker statsråden innspill, og legger noen mulige løsninger på bordet:

– Hvis alle sykepleiere jobber 90 prosent av full stilling i stedet for 69 prosent i dag, hvis vi får halvert strømmen av sykepleiere som går over i andre bransjer, og hvis vi klarer å øke den gjennomsnittlige pensjonsalderen fra 64 til 67 år, så vil behovet være dekket, forteller han.

Han peker også på at det ikke er bærekraftig å tilby så mange deltidsstillinger som i dag.

– Vi må få frem en heltidskultur, vi må gjøre det attraktivt å jobbe i helsevesenet og vi må få folk til å stå lengre i jobb, sier Høie.

Er Regjeringen villig til å stimulere til yrket, og til å stå i yrket, med økonomisk virkemidler?

– Vi har gjort en del endringer med pensjon, og ny teknologi gjør at det er mindre tungt å løfte enn tidligere. Når sykepleierforbundet spør medlemmene hva som skal til for at de ikke skal slutte, er svarene:

 • Gode kolleger og overkommelig arbeidsmengde.
 • God ledelse
 • Faglig utvikling

– Usolidarisk å hente utenlandske sykepleiere

– Betyr det at dere ikke har noen økonomiske gulrøtter?

– Mye av det vi gjør koster penger. Lønn er definert som et forhandlingsspørsmål mellom partene, og som jeg ikke mener noe om, svarer han.

– Vil arbeidsinnvandring kunne bidra til å dekke behovet?

– Før opplevde vi at svenske sykepleiere kom til Norge. Men nå er strømmen i ferd med å snu. Vi kan uansett ikke ha et helsevesen som er avhengig av en stor skare helsearbeidere fra andre land.

– Det er usolidarisk å hente helsekompetanse fra andre land som har minst samme behov for tjenestene som oss, slutter Høie.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Bent Høie
 2. Arbeidsliv
 3. Helse
 4. Norsk Sykepleierforbund
 5. Helsetjenesten
 6. Helsepolitikk