Stortinget stemte ned forslaget på Carl I. Hagen

Stortinget vedtok med 85 mot 17 stemmer ikke å votere over Frps forslag om Carl I. Hagen til Nobelkomiteen.

Carl I. Hagen har forstått at slaget er tapt.

– Noe av det morsomste jeg har vært med på, sier Hagen ironisk, sekunder etter at avstemningen var over, og drømmen om en plass i Nobelkomiteen er knust.

– Det har jeg sett i øynene i flere dager. Jeg synes det er trist og leit at jeg er så omstridt, sier han.

Han mener Stortinget har brutt egne regler og opptrådt ulogisk.

Stortingspresident Olemic Thommessen ledet selv avstemningen. Han fulgte flertallets vilje, og la opp til en voteringsorden som gjorde at Frp ikke fikk adgang til å stemme over Carl I. Hagen på en fast plass på Frps kvote.

I debatten tidligere i morges beskrev Rødt-leder Bjørnar Moxnes Hagen som «spektakulært uegnet» til en plass i Nobelkomiteen.

Det var alle partier unntatt Frp, om enn med ulik ordlyd, enig i.

Carl I. Hagen fulgte selv debatten og avstemningen fra diplomatlosjen.

Allerede før debatten i morges skjønte han at slaget var tapt.

– Makten rår, sier Hagen til Aftenposten.

Han mener at flertallet bryter forretningsorden og hindrer at forslaget på ham kommer opp til votering.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier at partiet vil finne en ny- og valgbar- kandidat før neste møte i Nobelkomiteen i mars.

Det ble ingen dramatisk debatt da Stortinget i morges behandlet valgene til Nobelkomiteen.

Etter at Frp fikk nedstemt forslaget om Hagen på fast plass i komiteen, stilte de ham opp mot Aps Berit Reiss-Andersen.

Hun fikk 86 stemmer, Hagen fikk 16 og Fredrik Heffermehl fikk 1 stemme. Dermed er punktum satt for den flere uker lange striden.

Stortinget gikk til valg i dag formiddag.

Stortingets visepresident Eva Kristin Hansen (A) satte møtet i Stortinget klokken 09. I diplomatlosjen satt Carl I. Hagen, og første sak var innstillingen fra valgkomiteen om nye medlemmer til Nobelkomiteen.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi tok opp forslaget på Carl I. Hagen. Han ønsket at det skulle voteres over dette separat og gjennom en skriftlig avstemning.

Thommessen presenterte saken

Stortingets president Olemic Thommessen, som leder valgkomiteen i Stortinget, la frem innstillingen. Han understreket at det var viktig at Nobelkomiteen er uavhengig av Regjeringen og Stortinget. Og viste til flertallets forslag, som samlet støtte fra nesten hele Stortinget.

Foreslo kritiker

Moxnes og Rødt foreslo Fredrik Heffermehl til medlem av komiteen, satt opp mot Carl I. Hagen.

Heffermehl er kjent som en langvarig kritiker av Nobelkomiteens ulike pristildelinger, som han mener ikke ivaretar det som står i Alfreds Nobels testamentet. Moksnes pekte også på dette arbeidet som grunn for forslaget.

Thommessen viste i sin begrunnelse for å stanse Carl I. Hagens kandidatur til det vedtaket som Stortinget gjorde tirsdag. Her heter det:

1. Stortingsrepresentanter og vararepresentanter kan ikke velges til medlemmer av Nobelkomiteen.

2. Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. Utredningen bør foreligge i løpet av 2018.

I Stortinget sa Thommessen at presidentskapet vil vurdere om folk med lederverv i internasjonale organisasjoner kan sitte i Nobelkomiteen. Den vurderingen skal skje i samarbeid med partigruppene.

Ingen andre tok ordet i debatten.

Slik blir vedtaket

Senere i formiddag skal det voteres, og etter flertallets innstilling blir vedtaket som følger:

  • Som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2023 velges Berit Reiss-Andersen.

Og til den ledige plassen etter Kaci Kullmann Five, som døde i februar 2017, foreslår komiteen:

  • Som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018–31.12 desember 2020 velges Anne Enger.

Som tre nye varamedlemmer, som velges for tre år, foreslås Kristin Clemet (H), Inger Skjelsbæk (SV) og Sofie Høgestøl (V).

Dette betyr at Clemet vil møte inntil Frp fremmer en kandidat som ikke er medlem eller vararepresentant til Stortinget.