Politikk

- Tiden for de store, kostbare velferdsreformene er forbi

Torbjørn Røe Isaksen (H) mener de gamle løsningene med velferdsreformer som omfatter alle, med penger til alle og enhver, er moden for historiens skraphaug.

OPT__04A3596_doc6p6btkxvhnm1igs3l118_doc6p6u0ghffrc1idcby117-5VC7OjM9LT.jpg
  • Robert Gjerde
    Journalist

— Vi kan ikke lenger tro at gode intensjoner og penger skal løse alt, sier kunnskapsministeren, som også skal meisle ut Høyres nye partiprogram for 2017–2021.

OPT_Hyres_landsmote_doc6p6cevqfu6u124qezy_doc6p6w8d2c0x01ed071zy-INaTvmyXuf.jpg

Isaksen er en av svært få som nevnes som ny partileder den dagen statsminister Erna Solberg forlater sjefsstolen i Høyre.

Nå bekler han den viktige posten som leder av Høyres programkomité, og i dag åpner regjeringspartiet sitt landsmøte på Gardermoen. Der innleder den tidligere Unge Høyre-lederen den politiske debatten med følgende hovedpoeng:

— Vi kan ikke fortsette å bevilge oss stadig nye velferdsordninger på stadig nye områder i de neste ti årene, slik vi har gjort de foregående ti årene. Det regnestykket går ikke opp, sier han.

Torbjørn Røe Isaksen

— Vi vil få en betydelig mindre olje- og gassektor, samtidig som vi skal gjennom et grønt skifte. Og det samtidig som det Astrid Nøklebye Heiberg kaller eldre-tsunamien vil slå inn for fullt. Det handler om å trygge velferden på sikt.

Husker du denne?

Les også

Da Røe Isaksen var Duracell-kanin på Høyres landsmøte

Han sier ikke at det nødvendigvis er helt slutt på nye velferdsreformer, men de kan ikke utformes for alle. De må være målrettede og treffe dem som trenger det mest.

Vil målrette offentlig sektor

Det må tas politisk grep for omstilling. Samtidig må folk omstille seg, morgendagen blir ikke lik gårsdagen. Det ligger samtidig en utfordring i at forventningene til hva det offentlige skal levere vil fortsette å stige, påpeker han.

— Vil mine foreldre, som nå snart er pensjonister, være fornøyd med samme standard på sykehjemmet som min bestemor hadde for tjue år siden? Svaret på det er nei. De forventer mer, de har betalt inn skatt over et langt liv, sier han.

Torbjørn Røe Isaksen

— Midt i dette øker arbeidsledighet. De nye arbeidsplassene kan ikke skapes i offentlig sektor, først og fremst. Vi er nødt til å prioritere mye hardere, og si nei til flere gode tiltak slik at offentlig sektor ikke vokser helt ut av proporsjoner og skviser ut privat sektor, sier Isaksen, og legger til:

— Derfor sier jeg at jeg tror tiden for de nye, store velferdsreformene for alle er forbi. Vi må tilbake til hva som er de viktigste tingene det offentlig skal drive med.

Les også

Husker du da Røe Isaksen ville gjøre Høyre til det nye Arbeidspartiet i 2012?

Han sier det preger diskusjonen som nå går i partiet, og trekker frem debatten om barnetrygd:

— Barnetrygden har stått fjellstøtt i Høyre i alle år. Nå er den en av de tydeligste diskusjonene i partiet: Skal barnetrygden være for alle, eller skal den målrettes? Et annet eksempel: Flere partier vil ha skolemåltid for alle, som vi vet vil koste store beløp hvis det skal skattefinansieres. Men vi bør diskutere om det kan være aktuelt på skoler der vi vet det er behov. Skolefritidsordningen og barnehage er andre eksempler der vi kan målrette tiltak mot dem som trenger det mest.

Partiet skal diskutere alt dette, men følgende må ligge i bunn, mener Isaksen:

— Hvis vi skal ha nye kostbare reformer så må finansieringen skje gjennom omfordeling. Vi kan ikke regne med nye, friske penger. Hvis man for eksempel vil avskaffe foreldrebetaling i barnehagen, så mener jeg det er en forutsetning at det må finansieres gjennom eksempelvis å ta barnetrygden.

Mindre skattelette og økte avgifter?

Samtidig mener han at partiet må ut av komfortsonen. Han har allerede snakket i Klassekampen om at det ikke kan være automatikk i at Høyre går til valg på det samme skattelettenivået.

— Vi må se kritisk på alle deler av vår politikk, og se om de løsningene vi har i dag står seg også i den neste fireårsperioden – og de neste ti årene, sier han.

Torbjørn Røe Isaksen

Økte avgifter og øremerking er en annen tanke han mener partifellene bør venne seg til. Programkomiteen har sendt ut noen spørsmål i partiorganisasjonen for å stimulere til nettopp det. Ett av spørsmålene er om det grønne skiftet innebærer at drivstoff skal være dyrere. Et underutvalg har foreslått miljødifferensiering i bomringen. Et annet spørsmål er avgift på usunn mat.

Så mye penger bruker staten i dag på barnefamiliene.

Les også

Barnefamiliene får 90 milliarder i året. Brukes de riktig?

Prisen på drivstoff opp

— Høyre er generelt ikke glad i hverken avgifter eller detaljstyring. Men i Storbritannia har den konservative regjeringen nettopp økt sukkeravgiften, og øremerket pengene til idrett og aktivitet for barn og ungdom. Og skal Høyre si: Vi er villige til å øke avgiften på usunn mat og drikke? Ikke for å få inn mer penger, men for at det skal gå til konkrete tiltak til barn og unge, for eksempel fysisk aktivitet i skolen. Øker vi avgiften på usunn mat og drikke, skal det ikke være for å bruke til kulturhus eller veier.

Leste du denne?

Les også

Milliardregning venter om asylbarna ikke får god skolegang

— Hvordan skal du få partiet med på økte avgifter og øremerking?

— Høyre vil ikke ha et høyere skatte- og avgiftsnivå, det er åpenbart. Det betyr ikke at enkelte avgifter ikke kan gå opp. Drivstoffavgiftene er et eksempel. Det viktige spørsmålet blir jo hvordan vi skal få Frp med på det.

Ap og reformer

- Tiden er over for universelle velferdsreformer, sier du. Får du med deg Arbeiderpartiet på det?

— Ap i posisjon er på sitt beste et parti som forstår at du er nødt til å reformere og endre. Ap under Stoltenberg var slik.

Jonas Gahr Støre

Om Støres Ap vil være slik, er vanskelig å si. De fleste store reformer som denne regjeringen har satt i gang, har Ap enten blitt dratt med etter håret, eller sagt nei til. Det beste eksempelet er kommunereformen. Altså, tenk, da: Det står i Aps program. Likevel er de ikke for det.

Interessert i politikk? Hør ukens politiske podkast, Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les også

  1. Røe Isaksen varsler strengere tilsyn med private

  2. Overrumplet av skolevedtak

  3. Slik blir Røe Isaksens nye Skole-Norge

  4. Slik vil Høyre-prinsen reformere partiets politikk

Les mer om

  1. Politikk