Politikk

Senterpartiet snur: Vil gi innsyn i detaljer om egen pengebruk på Stortinget

Totalt seks stortingsgrupper vil nå vise frem sine regnskapsdetaljer, men Ap, Høyre og Frp vil enn så lenge fortsette med hemmelighold.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier at partiet nå vil gi offentligheten innsyn i langt flere detaljer om hvordan stortingsgruppen bruker offentlige penger.
  • Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder

Det var i november i fjor at Aftenposten omtalte hvordan de fleste stortingsgruppene valgte å hemmeligholde detaljer om hvordan de bruker offentlige penger de bevilger seg.

Først ønsket ikke Ap, Høyre, Frp, Sp og Venstre å vise frem regnskapsdetaljene som de krever at andre offentlig finansierte skal være åpne om. Senere snudde Venstre, og nå varsler Senterpartiet at offentligheten skal få se hvordan de disponerer skattebetalernes penger for 2018 og fremover.

Det innebærer en historisk utvikling i åpenhetspraksisen rundt partigruppenes pengebruk: Senterpartiet blir nå det sjette partiet på Stortinget som åpner sine regnskapsdetaljer for offentlig innsyn.

– Fullt innsyn

– Vi har nå vedtatt nye retningslinjer for åpenhet i Senterpartiets stortingsgruppe. Vi kommer nå til å gi innsyn i langt mer enn før, med unntak av det som er personvernsensitivt og strategisk sårbart. Vi vil legge til grunn føringene i offentlighetsloven og forvaltningsloven. Dette innebærer at vi i utgangspunktet vil gi fullt innsyn i velferdsutgifter, gaver, honorarer, lønn og andre utgifter, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Stortingsgruppen fikk overført 72 millioner kroner fra 2013 til 2017, og er den fjerde største mottageren etter Ap, Høyre og Frp.

  • Bakgrunn: Stortingspartier hemmeligholder hvordan de bruker penger de bevilger til seg selv

Høyre på gli, men vil ikke love endring

Høyres Michael Tetzschner sier det er grunn til å tro at Høyres stortingsgruppe vil innføre en «mer imøtekommende» offentlighetspraksis.

– Hvordan vil det skje?

– Ved at vi legger til rette for større grad av innsyn, kun begrenset av personvern og det som kan gi innsyn i strategiske disponeringer. Representantene må allerede svare for hver enkelt regning de kommer med. Det er derfor ikke store tilpasninger som må gjøres, sier han.

Høyres Michael Tetzschner vil åpne opp partigruppens regnskapsdetaljer.

– Når kan dette tre i kraft?

– Vi har diskusjoner om dette nå, så det vil gruppeleder og sekretariatsledelsen redegjøre nærmere for senere.

Men Høyres parlamentariske nestleder Svein Harberg avviser at partigruppen foreløpig har konkrete planer om å gå bort fra praksisen med hemmelighold, og sier at de enn så lenge forholder seg til dagens regelverk.

Han viser til at Stortingets presidentskap har besluttet en full gjennomgang av praksisen for offentlige tilskudd til partigruppene. Her skal også offentlighetens rett til innsyn vurderes. Dette arbeidet er ventet å pågå gjennom 2019.

– Vi vil avvente den utredningen som presidentskapet gjennomfører nå, og har full tillit til den, sier Harberg.

Tetzschner vil ikke svare på om han synes det var riktig av Høyre å nekte innsyn i fjor høst, men gir uttrykk for at manglende åpenhet har uheldige konsekvenser

– Ingen er tjent med mytedannelser om at gruppemidlene blir brukt på useriøse formål, sier han.

Vil ikke vise gammel moro

De 862 millioner kronene som de siste fem årene er bevilget fra Stortinget til partigruppene skal brukes på «stortingsrelevant arbeid».

Regnskapsdetaljene som ble lagt frem av SV, KrF, MDG, Rødt og Venstre viste blant annet hvordan det ble brukt offentlige penger på bursdagsfester, store alkoholregninger, golfsimulator, barnevakt og vinsmaking.

Både Arnstad og Tetzschner gir uttrykk for at de, i motsetning til de fem minste partiene, ikke ønsker å vise frem materiale som ligger tilbake i tid.

– De nye innsynsreglene hos oss vil gjelde fra avlagt regnskap for 2018, sier Arnstad.

– Det rimelige er at vi innfører en ny praksis som virker fremover. Det er ikke naturlig å drive med arkeologi, sier Tetzschner.

Stemte ned MDG-forslag om åpenhet

Stortinget behandlet torsdag et forslag fra MDG om at stortingsgruppene skulle underlegges samme krav til åpenhet som gjelder andre deler av offentlig finansiert virksomhet. Dette forslaget fikk ikke flertall, og Arnstad var blant dem som fra talerstolen argumenterte imot.

– Hvorfor stemte dere ned MDGs forslag om full åpenhet, når dere nå selv vil praktisere mer åpenhet?

– MDG legger til grunn at det ikke er noen åpenhet i dag, og det mener vi er feil: Det har vært åpenhet rundt de overbyggende regnskapspostene, men ikke bilag. MDG konkluderer før presidentskapet har fått gjennomført utredningen de har besluttet, og det synes jeg blir feil, sier Arnstad.

Hun understreker at deres stortingsrepresentanter selv dekker de såkalte velferdsutgiftene. Arnstad understreker også at «hun har respekt for» at andre partigrupper lander på andre konklusjoner enn de Senterpartiets har vedtatt.

Ap vil diskutere endringer

Arbeiderpartiets sekretariatsleder Snorre Wickstrøm viser også til presidentskapets varslede gjennomgang.

– I den sammenheng er det naturlig at også vi diskuterer om det skal gjøres endringer her, opplyser han.

I 2013 feiret partigruppen sine avgående stortingsrepresentanter på fasjonable Hotel Continental i Oslo. Året etterpå var det sommerfest på takterrassen til Grims Grenka i Oslo. Hvor mye offentlige midler som gikk med på disse festene, holdes hemmelig.

Representanter og ansatte i Aps stortingsgruppe har betalt 500 kroner i en årlig egenandel til sosiale arrangementer. Wikstrøm opplyser at partigruppen ikke lenger dekker utgifter til alkohol, og at de fra og med i år vil skru opp representantenes egenbetaling til 5100 kroner.

Frp står på fortsatt hemmelighold

Fremskrittspartiets sekretariatsleder Per Kristian Solbak sier til Aftenposten at deres praksis blir stående enn så lenge, og viser også til presidentskapets utredning.

– Vi vil avvente dette arbeidet og gjør ingen endringer nå, sier Solbak.

Som Aftenposten tidligere har omtalt, er Frp partigruppen som har brukt mest penger på fest og moro – hele 57 ganger mer enn det statsansatte får bruke.

Enn så lenge vil skattebetalerne ikke få innsyn i hva slags fester de har betalt for og hva de kostet.

Les mer om

  1. Stortingsregnskapene
  2. Stortinget
  3. Offentlig innsyn