Politikk

- Schengen-avtalen har spilt fallitt for lenge siden

  • Geir Salvesen
Migranter møter politi på den serbisk-ungarske grensen. Schengenavtalen er ikke utformet for en slik massiv flyktningesituasjon vi nå ser, mener statssekretær Jøran Kallmyr (frp). Han vil ha bedre registrering og bedre bedre byrdefordeling mellom EU/Schengen-landene. Mange land i Øst-Europa bør ta flere, mener han.
  • Ingen tvil om at den politikken EU har på migrasjonsfeltet i dag ikke fungerer, sier NUPI-sjef Ulf Sverdrup. Frps Harald Tom Nesvik vil ha innstramninger i Schengen-praksis.

Schengenavtalen om det passløse Europa og Dublinavtalen om tilbakesending av asylsøkere er under enormt press. Flere i regjeringspartiet Frp tar nå til orde for å stramme inn og eventuelt reforhandle Schengen-avtalen.

Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Frp og medlem i utenriks— og forsvarskomiteen på Stortinget, mener Schengenlandene bør stramme inn og tette smutthullene. Det gjelder for eksempel Italia der mange ikke blir registrert og raskt begir seg på reise nordover.

- Bør det bli grensekontroll i Schengen?

— Partnerne i Schengen må sette seg ned og gå igjennom dette. Hele Schengen-samarbeidet beror jo på en god, ytre grensekontroll. De bevegelsene vi ser innenfor Schengen, viser helt åpenbart at det ikke fungerer etter intensjonen. Man trenger ikke rare fantasien for å se at dette ikke vil holde så lenge.

Partifelle og Frp-nestleder Per Sandberg vil styrke Schengen på enkelte områder og vurdere nye betalingsmodeller.

— Vi kunne vri EØS-midler som vi betaler til EU, over mot yttergrensekontroll. Det er greit å signalisere at når Frontex og Schengen svikter, bør Norge si fra. Avtalen var jo kontroll med yttergrensene, for å få fri flyt innenfor. Ikke fri flyt utenfra og inn.

Sp: Norge må jobbe for mer grensekontroll

— Vi mener at Schengen-avtalen har spilt fallitt for lenge siden. Endringer av Schengen-samarbeidet vil tvinge seg frem, og Norge må være en aktiv pådriver i å gjøre endringer, sier justispolitisk talskvinne i Senterpartiet Jenny Klinge.

Senterpartiet vil melde Norge ut av Schengen-samarbeidet, og gjeninnføre passkontrollen ved grensen.

- Årsaken til det er ikke at vi skal stenge folk som trenger hjelp og beskyttelse ute fra Europa. Årsaken var at den frie flyten av mennesker også innebar en fri flyt av kriminelle, og det ønsker vi å stoppe, sier Klinge.

Senterpartiet står relativt alene om sitt Schengen-syn blant norske politiske partier.

— Vi erkjenner at vi ikke har noe flertall for Schengen-utmelding. Men vi mener Norge må være en pådriver for at de enkelte landene må kunne ha mer grensekontroll, og også at kontrollen av Schengens yttergrenser må styrkes, sier Klinge.

Hun er usikker på hva slags konsekvenser det ville hatt for Norges forhold til flyktningestrømmene dersom vi hadde meldt oss ut av Schengen.

— Vi ønsker å ta imot de som trenger hjelp, men vi ønsker en kontrollert innvandring til Norge. Hvis man ikke vet hvem som kommer, eller at de i det hele tatt kommer, blir ikke innvandringen kontrollert, sier Klinge.

- Må få hot spots for registrering

Regjeringen mener at Schengen-landene må få på plass en bedre registrering av asylsøkere. Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet sier dette om situasjonen:

— Vi må få på plass bedre registrering av nye asylsøkere. Det er helt avgjørende. Det må opprettes "hot spots" i Hellas og Italia hvor alle som kommer dit blir registrert og tatt hånd om med mat, vann og medisin. De som ikke skal ha opphold i Europa, må returneres. Da vil også markedet for menneskesmuglere forsvinne. Det er en ond spiral vi nå er inne i, sier han.

Forstå Dublin-avtalen:

Les også

5 spørsmål og svar om Dublin-avtalen og migrantkrisen i Europa

EU-møte

I helgen gikk den britiske, franske og tyske innenriksministeren inn for spesialmottak nettopp i Hellas og Italia med utvidet registrering for å skille mellom flyktninger og økonomiske immigranter.

— Schengen var jo ikke utformet for en slik massiv flyktningsituasjon, sier Kallmyr. Han mener det bør bli en bedre byrdefordeling mellom EU/Schengen-landene. Mange land i Øst-Europa bør ta flere, sier han.

Ulf Sverdrup, direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, sier at reisefriheten uten papirer og den frie bevegelsen av personer nå er satt under veldig stort press.

- Har Schengen-avtalen spilt fallitt?

— Håndhevelsen av Schengen fungerer neppe etter intensjonene, men ser man større på det er alle enige om at det er til alles beste at Europa har koordinerte responser.

LES OGSÅ:

Les også

– Migrasjonen vil fortsette i en omfattende skala i mange år fremover

— Ingen grunn til å stoppe retur

Statssekretær Kallmyr sier at Norge nå får 12.000 asylsøkere i året, hvorav de fleste har krysset Schengen andre steder først.

— Når så mange kommer til Norge uten å ha vært registrert, blir det rart hvis Norge ikke skal returnere folk etter Dublin-avtalen. 72 personer ble i fjor returnert til Polen. Vi ser ingen grunn til at det skal stoppe. De har mange flere innbyggere og tar i mot færre enn Norge, sier han.

Statsminister Erna Solberg vil fortsette å tvangsreturnere syriske flyktninger til deres første ankomstland i Europa. Direkte smålig, mener generalsekretær Ann-Magritt Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

— Hvorfor skal Erna Solberg være en mindre statskvinne på dette området enn Angela Merkel? sier Austenå til NTB.

Tysklands statsminister sa nylig at Tyskland stanser Dublin-returer for flyktninger fra Syria.

Les også

  1. Store kontraster i Europas vilje til å hjelpe

  2. EU-land ber om møte om flyktningkrisen

  3. Østerrike skjerper grensekontrollen - milelange køer

Les mer om

  1. Politikk