Politikk

FN advart om norsk asylinstruks

Norge bryter sine internasjonale forpliktelser og gjør det i praksis umulig å søke asyl fra et såkalt trygt tredjeland, mener Helsingforskomiteen, NOAS og Amnesty.

UDI chartret før jul fly for å sende asylsøkere som var kommet over Storskog i Finnmark til mottak sør i landet.
  • Ntb
  • Mats Rønning

I et brev til FNs høykommissær for flyktninger advarer organisasjonene om følgene av et skjerpet norsk regelverk.

— Praksisen er for kategorisk. Norge går for langt i å forutsette at Russland er et trygt tredjeland, sier assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i Den norske Helsingforskomité til NTB.

Bakgrunnen for brevet er asylinstruksen som justisminister Anders Anundsen (Frp) presenterte i november. Instruksen kom i stand som følge av Stortingets hastige endring av utlendingslovens artikkel 32.

— Stortingsvedtaket forutsetter at den norske praksisen er i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Det er den ikke, sier Ekeløve-Slydal.

Få også med deg intervjuet med Norges nye innvandringsminister:

Les også

- Det er klart jeg er bekymret for mine egne barns fremtid

Behandling

I brevet ber organisasjonene om at FNs høykommissær for flyktninger vurderer den norske praksisen og tar opp problemene som påpekes med norske myndigheter.

Kopi er sendt til innvandrings— og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og øvrige partiledere på Stortinget.

— Det russiske asylsystemet er ikke godt nok til at vi kan forutsette at alle som returneres får beskyttelse hvis de trenger det, sier Ekeløve-Slydal.

Han er kjent med at det også innad i Utlendingsdirektoratet finnes dem som mener at den norske praksisen er et brudd på folkeretten. NTB har omtalt en internt debattinnlegg fra en UDI-ansatt som anfører nettopp dette.

— Jeg kjenner til den interne debatten og har selv sett den aktuelle bekymringsmeldingen. Det er ingen tvil om at uroen enkelte i UDI gir uttrykk for, er parallell med det vi påpeker i brevet til UNHCR, sier han.

Avviser

SVs Karin Andersen ber de seks partiene på Stortinget som står bak den aktuelle lovendringen, om å snu.

— Det hjelper ikke å vedta som prinsipp at endringene skal være i tråd med folkeretten, når konsekvensen av de konkrete endringene ikke er det, sier hun til NTB.

SV-representanten viser til det interne UDI-innlegget, som konkluderer med at folkeretten brytes.

— Ettersom det ikke gjøres unntak for korte opphold, som for eksempel kortvarige turistvisum, vil dette i praksis si at det ikke er mulig å søke beskyttelse i Norge. Asylsøkere har heller ingen klagemulighet, påpeker saksbehandleren.

UDI-sjef Frode Forfang mener instruksen er innenfor de menneskerettslige forpliktelsene som Norge har, et syn han deler med regjeringen.

— Vi forholder oss til de internasjonale forpliktelsene som vi har. Det er et absolutt vern mot å sende personer tilbake til forfølgelse, og det gjør vi heller ikke, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet til NRK.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Migrantkrisen i Europa