Politikk

Slik vil de forskjellige partiene endre skatten om de vinner valget

Skal skattene økes eller reduseres – og hvor mye? Vi gir deg oversikten over hvor partiene står.

Skatt blir et av temaene når partilederne møtes til valgkampens første debatt i Arendal mandag kveld. Bildet er tatt før kommunevalget i 2015.
 • Karen Tjernshaugen
  Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Høyre

Skattenivå: Høyre lover «moderate skattelettelser» i neste periode. Hva som ligger i dette er ikke spesifisert, men Erna Solberg har varslet at lettelsene de neste fire årene ikke vil bli like store som i forrige periode. De siste fire årene har Høyre/Frp-regjeringen redusert skatter og avgifter med netto 22,4 milliarder, regnet i 2017-kroner.

Hvor mye skal skattesystemet omfordele? Høyre sier ikke noe om at skattesystemet skal være omfordelende.

Formuesskatt: Høyre vil «redusere og fase ut» formuesskatten på arbeidende kapital. Partiet har som langsiktig mål at hele formuesskatten skal bort, men har ikke lovet at det skal skje i løpet av de neste fire årene.

Annet: Flypassasjeravgiften skal fjernes og «erstattes av en avgift med klar miljøeffekt». Avgiftene på fossile kjøretøyer og fossilt drivstoff skal gradvis økes. Skatteklasse 2 fjernes.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg vil ha «moderate skattelettelser».
 • Lurer du på hva du skal stemme? Prøv Aftenpostens valgomat her

Arbeiderpartiet

Skattenivå: Ap vil øke skattene med 15 milliarder kroner i løpet av perioden. Partiet har garantert at nivået ikke skal økes mer enn dette.

Hvor mye skal skattesystemet omfordele? Mer enn i dag. Ap lover at inntekter lavere enn 600.000 kroner skal få like høy eller omtrent like høy skatt som i dag, mens de som tjener mer, må regne med noe høyere skatt. Spesielt skal skatten økes for inntekter over én million.

Formuesskatt: Arbeiderpartiet ønsker å øke formuesskatten. I det alternative budsjettet for 2017 foreslår partiet at satsen skal økes fra 0,85 til 1,2 prosent. Ap stiller seg bak skatteforliket som ga rabatt for såkalt «arbeidende kapital».

Annet: Garanterer at arveavgiften ikke gjeninnføres. Vil fjerne muligheten for tollfri netthandel fra utlandet for varer inntil 350 kroner. Fagforeningsfradraget dobles.

Ap-leder Jonas Gahr Støre garanterer at skatter og avgifter ikke skal økes med mer enn 15 milliarder.

Fremskrittspartiet

Skattenivå: Frp vil redusere skatte- og avgiftsnivået. Spesifiserer ikke hvor mye, men om man summerer løftene i partiprogrammet for neste periode er summen klarert høyere enn de 22,4 milliardene som er kuttet i 2013–2017. Snakker i motsetning til Høyre ikke om at lettelsene skal være «moderate».

Hvor mye skal skattesystemet omfordele? Frp vil ha et flatere skattesystem der alle betaler samme prosentsats, samme hva de tjener. Dette skal kombineres med bunnfradrag. Et slikt system vil ha mindre utjevningseffekt mellom inntektsgrupper enn i dag, men skal gjøre det mer attraktivt å jobbe.

Formuesskatt: Frp vil avvikle formuesskatten.

Annet: Frp vil fjerne dokumentavgiften og flypassasjeravgiften, samt redusere avgiftene på bil, alkohol og tobakk. Grensen for tollfri import økes.

Frps Siv Jensen er partilederen som går lengst i å love skatte- og avgiftslette i neste periode.

Senterpartiet

Skattenivå: Senterpartiet vil øke skatter og avgifter, men har ikke tallfestet hvor mye. Nestleder Marit Arnstad har signalisert at partiet vil øke skattenivået mindre enn de 15 milliardene Ap legger opp til.

Hvor mye skal skattesystemet omfordele? Skattesystemet skal omfordele mer, ved at skatten øker på høye inntekter og reduseres på lave inntekter.

Formuesskatt: Sp vil øke formuesskatten, men mindre enn Ap. Ønsker økt bunnfradrag. Skattlegging av driftsmidler og aksjer – såkalt arbeidende kapital – skal reduseres videre.

Annet: Ønsker å fjerne tollfritaket opp til 350 kroner på varer kjøpt på nettet i utlandet. Vil ha en friere kommunal skatteprosent innenfor nasjonale rammer. Styrke pendlernes skattefradrag.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil øke skattene og avgiftene mindre enn Arbeiderpartiet tar til orde for.

Venstre

Skattenivå: Venstre sier i sitt program at de ønsker å beholde skatter og avgifter omtrent på dagens nivå. I sitt alternative budsjett for 2017 foreslår partiet at skattenivået reduseres med 2,5 milliarder.

Hvor mye skal skattesystemet omfordele? Venstres hovedtema er ikke omfordeling mellom inntektsgrupper, men et såkalt grønt skatteskifte. Partiet vil ha lavere skatt på inntekt og høyere avgift på miljøskadelig adferd og virksomhet.

Formuesskatt: Venstre vil redusere formuesskatten gjennom en gradvis økning av bunnfradraget. Aksjer skal verdsettes lavere enn i dag.

Annet: Vil utrede et jobbskattefradrag som skal gjøre det mer gunstig å være i arbeid. Vil øke ligningsverdien på sekundærbolig til 100 prosent. En rekke skattefradrag fjernes.

Venstre-leder Trine Skei Grande vil ha et grønt skatteskifte der det blir mindre skatt på arbeid men høyere miljøavgifter.

SV

Skattenivå: Skattene skal opp. SV har ikke tallfestet hvor mye, men partiet kritiserer Ap for at partiet bare vil øke skattene med 15 milliarder og ikke reversere alle skattereduksjonene regjeringen har gjennomført de siste fire årene.

Hvor mye skal skattesystemet omfordele? Inntektsskatten skal gjøres mer progressiv med høyere skatt på høye inntekter, og lavere skatt på lave inntekter.

Formuesskatt: Skal økes for høye formuer. Rabatten for aksjer og driftsmidler – såkalt «arbeidende kapital» – skal fjernes.

Annet: Arveavgiften skal gjeninnføres med et høyt bunnfradrag og nye trinn for ekstra stor arv. Bolig beskattes mer, vil innføre en særskatt på sekundærbolig. Utrede en avgift for utenlandske eiere av norske foretak som skal gjenspeile formuesskatten.

SV-leder Audun Lysbakken vil gjeninnføre arveavgiften og ha et skattesystem som omfordeler mer.

Kristelig Folkeparti

Skattenivå: KrF sier ikke konkret om skatte- og avgiftsnivået skal opp eller ned. Argumenterer for noen skattelettelser. I alternativt budsjett for 2017 økte KrF skattene og avgiftene med 8–9 milliarder sammenlignet med Regjeringens opplegg.

Hvor mye skal skattesystemet omfordele? KrF vil ha en mer omfordelende trinnskatt for personer.

Formuesskatt: KrF vil trappe ned og på sikt fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, men beholde skatten på private formuer.

Annet: KrF ønsker å vri skattene og avgiftene i grønnere retning. Vil ha økt skatt på sekundærbolig. Opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk. Muligheten for tollfri netthandel fra utlandet inntil 350 kroner fjernes.

KrF-leder Knut Arild Hareide foreslo økte skatter og avgifter i sitt alternative budsjett.

Miljøpartiet De Grønne

Skattenivå: MDG mener det er rom for en viss økning i det samlede skatte- og avgiftsnivået.

Hvor omfordelende skal skattesystemet være? Vil øke inntektsskatten mer progressiv slik at lave inntekter får mindre skatt, mens høye inntekter får økt skatt.

Formuesskatt: Vil øke bunnfradraget betydelig, samtidig som skattesatsen økes på de høyeste formuene.

Annet: Økte miljøavgifter. Fjerne merverdiavgiften på frukt, grønt, økologiske varer, gjenbruk, reparasjoner og kollektivtrafikk. Trappe ned rentefradraget på bolig.

MDGs to nasjonale talspersoner, Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson, mener skattene og avgiftene skal økes litt.

Rødt

Skattenivå: Skattene og avgiftene skal opp. Har ikke villet tallfeste hvor mye.

Hvor mye skal skattesystemet omfordele? Langt mer enn i dag. Folk med høye inntekter skal skatte mer, de med lave inntekter skal skatte mindre.

Formuesskatt: Skal økes. Bunnfradraget reduseres fra dagens 1.480.000 til 700.000 kroner. Satsen skal opp, og det innføres en progressiv beskatning der satsen øker jo høyere formuen er.

Annet: Verdsetting av sekundærbolig, næringseiendom og aksjeformue økes til 100 prosent. Selskapsskatten økes minst til nivået den var på før skattereformen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ha langt høyere skatt for folk med høy formue.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  SPORT
  Publisert:

  Den 49 år gamle rapperen er like godt trent som en fotballproff. Testresultatene er knapt til å tro.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5