Regjeringen splittet om skolegudstjenester

KrF-leder Knut Arild Hareide ber om en avklaring om det skal kreves aktiv påmelding til skolegudstjenester eller ikke.

  • Karen Tjernshaugen

Mens kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) ikke anbefaler aktiv påmelding, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og Utdanningsdirektoratet at det bør være aktiv påmelding, skriver Dagen.

Krav fra Human-etisk forbund

Aktiv påmelding har vært et av Human-etisk forbunds viktigste krav.

– En aktiv påmelding til religionsutøvelse i skoletida understreker hva som er skolens egen aktivitet til forskjell fra hva som tilbys fra eksterne aktører, sier pressesjef Jens Brun-Pedersen.

KrF-leder Knut Arild Hareide håper regjeringen ikke vil lande på et nasjonalt krav om aktiv påmelding til skolegudstjenester.
Les også

Vraker forslag om flere eksamener på 10. trinn - krever «verdiløft» for skolen

KrF: Behov for nasjonale retningslinjer

KrF-leder Knut Arild Hareide mener regjeringen bør avklare hva den mener.

– Vi ser ikke behovet for nasjonale retningslinjer der det blir aktiv påmelding. Vi er opptatt av at de som ønsker fritak, skal få det. Men vi kan ikke ha byråkratiske regler som hindrer deltakelse på skolegudstjenester, sier Knut Arild Hareide.