SVs landsstyre krever ikke kampfly-dissens

SVs landsstyre fremmer ikke krav om at partiet tar dissens i kampflysaken. Samtidig bes det om at Norge presser flyprodusenten Lockheed Martin i klasevåpenspørsmålet.

SVs landsstyre er skuffet over valget av Joint Strike Fighter, men krever ikke dissens.

Les også:

Les også

Reikvam: - SV bør gå ut av regjeringen

Det opplyser partileder og finansminister Kristin Halvorsen til NTB.

Landsstyret i SV er skuffet over resultatene av prosessen så langt, og valg av svenske kampfly ville gitt større muligheter for en nyorientering av norsk forsvars— og sikkerhetspolitikk, heter det i en uttalelse.

Ikke ut av regjering

– Det ble ikke fremmet forslag om at SV skal ut av regjering eller at det tas dissens i saken, sier Halvorsen til NTB søndag kveld.

Landsstyret ber imidlertid om at offentligheten gis bedre innsyn i prosessen rundt valg av det amerikanske F-35 Lightning II, det såkalte Joint Strike Fighter (JSF), og at det kommer en nærmere begrunnelse for de faglige konklusjoner.

«Det er problematisk om ikke offentligheten får god mulighet for en reell debatt om flyvalget», står det i vedtaket fra landsstyret, som understreker partiets standpunkt om at Norge ikke skal delta i offensive krigsoperasjoner i utlandet.

– Unngå overskridelser

I den videre prosessen ønsker også partiet at overskridelser og nye forsvarsskandaler må forhindres, og at de nødvendige prisgarantier er på plass før beslutning om kjøp. SV krever også at Norge har full kontroll over egne kampfly i framtida.

Dessuten vektlegges videre arbeid med nordisk forsvarssamarbeid.

Press mot klasevåpenprodusent

I forhold til produsenten Lockheed Martin krever landsstyret et arbeid fra norsk side for å presse selskapet til å avvikle produksjonen av klasevåpen.

– Selskapet er ekskludert fra Oljefondet. Men vi har strengere regler for hvilke selskaper vi investerer i enn for dem vi handler med. Dette er et kjent dilemma i forbindelse med de etiske retningslinjene. Men vi har likevel mulighet til å påvirke Lockheed Martin som kunde i forhold til hvilke våpen de lager, sier Kristin Halvorsen til NTB.

I tillegg må det arbeides for gode gjenkjøpsavtaler for norsk industri, krever SVs landsstyre.

Les også: