Politikk

Søreide advarte om svekket forsvarsevne

I et hemmelig regjeringsnotat som Klassekampen har lest, advarer forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) om lavere forsvarsevne hvis ikke budsjettene blir økt med 206 milliarder kroner de neste 20 årene.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skrøt av langtidsplanen for Forsvaret da den ble lagt frem - til tross for at den økonomiske rammen er langt lavere enn hva hun selv mener er et minimum dersom ikke forsvarsevnen skal svekkes betydelig.
 • NTB

Summen er 41 milliarder kroner høyere enn de 165 milliarder kronene som foreslås i langtidsplanen for Forsvaret, som nå er til behandling i Stortinget.

I notatet til sine regjeringskolleger skal Søreide, ifølge Klassekampen , blant annet ha skrevet følgende: «Den økonomiske situasjonen er svært alvorlig, og enda verre enn vi la til grunn i opposisjon».

Les også

Forsvaret skal bli bedre - men først på 2020-tallet

Hæren særlig utsatt

Videre advarer forsvarsministeren om betydelig svekket forsvarsevne dersom regjeringen ikke finner rom for en opprusting på 206 milliarder kroner over de neste 20 årene.

«[Dersom] det må legges til grunn en lavere forsvarsramme enn hva denne anbefalingen krever, tar regjeringen et strategisk veivalg. Det vil ikke lenger være mulig å beholde bredden i Forsvaret og det blir nødvendig å nedlegge hele kapasiteter», skriver Søreide.

Det heter også at «Hæren vil være spesielt utsatt», dersom budsjettene ikke øker.

Les også

Skal Norge ha en hær? | Per Anders Madsen

I dag kaller Søreide den endelige langtidsplanen for «en historisk styrking» – til tross for at den økonomiske rammen nå er 41 milliarder kroner lavere enn hva hun selv mente var et minimum i februar, skriver Klassekampen.

Lekkasje før landsmøte

Tidligere denne måneden avslørte VG at flere Høyre-politikere fikk tilsendt hemmelige regjeringsnotater om langtidsplanen få timer før partiets landsmøte skulle behandle en uttalelse om forsvarspolitikken.

Avsenderen var trolig en konstruert epostadresse som verken Politiets sikkerhetstjeneste (PST) eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal ha klart å spore, ifølge VGs opplysninger.

Les også

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide: Kan komme til å trosse forsvarssjefens råd

Regjeringsnotater er saksforberedende dokumenter for beslutninger som regjeringen skal fatte.

Dokumentene er underlagt de strengeste sikkerhetsregler, og det er straffbart å lekke et regjeringsnotat.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide forsøkte å overbevise regjeringskollegene, med statsminister Erna Solberg i spissen, om at Norges forsvarsevne vil bli betydelig svekket dersom ikke budsjettene økes med 206 milliarder kroner de neste 20 årene. Den økonomiske rammen på den endelige langtidsplanen ble 41 milliarder kroner mindre.

Det er ikke kjent om regjeringsnotatet Klassekampen omtaler mandag, er en ny lekkasje eller om det inngikk i de totalt fem epostene som 9. april ble sendt til Høyres fylkesledere og andre landsmøtedeltakere med et engasjement i forsvarsdebatten.

Les også

Kronikk: Langtidsplanen gir ikke et bærekraftig forsvar | Jens B. Jahren

– Spekulasjoner

I en epost til Klassekampen avslår Søreide å kommentere innholdet i det lekkede regjeringsnotatet.

«Påstander og spekulasjoner rundt langtidsplanen for Forsvaret er ikke noe nytt for denne langtidsplanen. Jeg har ikke kommentert spekulasjoner før og vil heller ikke gjøre det nå», skriver hun.

Les også

Slik vil Regjeringen ha fremtidens forsvar

Lederen i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), sa til NTB søndag at det vil bli krevende å få til et bredt politisk flertall når langtidsplanen for Forsvaret skal vedtas senere i høst.

Hennes hovedinnvending er at planen omfatter to tredeler av Forsvaret, nemlig sjø og luft, mens Hæren – ifølge Huitfeldt – settes på hold.

Les også

 1. Varsler nye slag om nedleggelser i Forsvaret

 2. Arbeiderpartiet, KrF, SV og Sp om Forsvaret: Vi har ikke bestemt oss

 3. Aftenposten mener: Forsvarets kampkraft må økes

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Forsvaret
 2. Regjeringen
 3. Ine Marie Eriksen Søreide
 4. Høyre (H)
 5. Anniken Huitfeldt
 6. Erna Solberg
 7. Hæren