Politikk

Ap-ordførere varsler kommuneopprør på Arbeiderpartiets landsmøte

Rasende Ap-ordførere kan ødelegge Støres landsmøtefest.

Ap-ordfører Helge Sandåker i Marnadal kommune. Foto: Martinsen, Jarle

  • Robert Gjerde
    Journalist

Mange Ap-ordførere er sinte og frustrert over at Jonas Gahr Støre og Ap-ledelsen vil reversere tvangssammenslåinger.

Flere vil slåss mot beslutningen og vil ha avstemning om saken på Aps landsmøte.

– For meg handler dette om å bygge landet, noe Arbeiderpartiet alltid har vært opptatt av. Utspillet om reversering av tvangsvedtak vitner ikke om at Ap står på denne stolte tradisjonen, sier ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap).

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal og flere andre Ap-ordførere mener Ap-ledelsen ikke alene kan avgjøre at tvangssammenslåinger skal reverseres. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Ålesund-ordføreren ble overrasket over Ap-ledelsens utspill i forrige uke om at alle kommuner som blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje, skal kunne få omgjort vedtaket – hvis Ap får regjeringsmakt.

Dramatisk beslutning

Aurdal mener Ap-ledelsens beslutning om reversering er så dramatisk at partiets øverste organ, landsmøtet, på Youngstorget i slutten av april, må behandle saken.

– Jeg er ikke redd for diskusjoner. Det bør ikke andre være heller. Jeg er mer redd hvis det blir lagt lokk på en slik diskusjon, sier Aurdal.

  • Så du denne? Flertall for tvang overfor et fåtall kommuner

Vil ha storkommune på Sunnmøre

Den profilerte Ålesund-ordføreren har ivret for storkommune på Sunnmøre med ni nabokommuner, men må foreløpig nøye seg med at bare Skodje, Ørskog og Sandøy går sammen med storbyen i Nye Ålesund.

Aftenposten har tidligere skrevet at Haram, som er en inneklemt kommune mellom Sandøy og resten av Nye Ålesund, er høyaktuell for tvangssammenslåing når Stortinget denne våren fatter vedtak i kommunereformen.

Men Haram, som vil stå alene, kan altså få omgjort et tvangsvedtak – hvis Ap vinner valget.

– Hvis Haram anker et slikt vedtak så oppstår det en veldig spesiell situasjon, sier Aurdal.

– Jeg håper Haram i så tilfelle tenker seg nøye om, og gjør nye vurderinger. Hvis hovedoppgaven er å sikre gode tjenester for alle, overalt, må man innse at mange kommuner rett og slett er for små til å klare det alene.

– En helt håpløs situasjon

Sandøy-ordfører Oddvar Myklebust (Ap), som må reise gjennom Haram for å komme til kommunesentret i Nye Ålesund, sier det vil oppstå «en helt håpløs situasjon» hvis Stortinget slår Haram sammen med Nye Ålesund – og «ett lite år senere reverserer beslutningen».

– Alt arbeidet vi har lagt ned vil da være forgjeves. Og vi må begynne på nytt igjen, sier Myklebust.

– Jeg tror ikke de vet hva de snakker, sier Sandøy, og tenker på egen partiledelse.

Og Harams Sp-ordfører Vebjørn Krogsæter sier et tvangsvedtak i Stortinget kan bli anket hvis det blir en Ap/Sp-regjering.

Sp-ordfører Vebjørn Krogsæter Foto: Haram kommune

– Det er ikke usannsynlig. Men kommunestyret må ta endelig stilling til det, sier Krogsæter.

– Dette kan ikke Ap-ledelsen avgjøre alene

Ap-ordfører på Sørlandet, Helge Sandåker, mener Ap-ledelsens reverseringsutspill er så provoserende at landsmøtet behandle det.

– Dette er ikke noe som ledelsen kan avgjøre alene. Det er helt åpenbart at landsmøtet vil mene noe om dette, sier ordføreren i Marnardal.

Marnardal har sagt ja til å gå sammen med Mandal og Lindesnes, til Nye Lindesnes kommune. Konstellasjonen er ett av mange eksempler der to av tre kommuner er enige, men der én kommune – i dette tilfellet Lindesnes – sier nei. Får Lindesnes stå alene, ryker også en fusjon av Mandal og Marnardal, fordi lille Marnardal frykter å bli slukt av Mandal.

Tilsvarende er det rett øst for Marnardal, med planlagte Nye Kristiansand kommune, bestående Kristiansand, Songdalen og Søgne. De to førstnevnte sier ja, Søgne sier nei. Får Søgne stå alene, ryker også en løsning med bare Songdalen og Kristiansand.

– Går på seriøsiteten løs

Begge eksemplene synes å ligne på unntakstilfellene der Stortinget har åpnet for å bruke tvang, slik det fremgår i en fellesmerknad i juni 2014 fra Ap, Høyre, Frp, Venstre og KrF:

«Unntak fra frivillighetsprinsippet (er aktuelt) i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn».

– At mitt arbeiderparti nå vil reversere en reform Ap har vedtatt på Stortinget er merkelige greier. Dette går på seriøsiteten løs for partiet sier Sandåker.

– En ganske umulig situasjon

– En eventuell omgjøring vil ikke skje før i 2018. Først må det lages en proposisjon, som så skal behandles i Stortinget. Det vil bli en ganske umulig situasjon. Hvis Nye Lindnes blir vedtatt på Stortinget i vinter, vil vi starte en omfattende prosess. Det første vi vil gjøre er å ansatte en prosjektleder. Også flere andre vil bli ansatt. Og så skal disse sies opp, etter en omgjøring?

Frykter å bli vraket som delegat

De fleste fylkeslagene i Ap skal ha fylkesårsmøter i februar. Der velges det delegater til landsmøtet. Årsmøtene skal også vedta forslag til resolusjoner til landsmøtet.

Flere lokale Ap-topper sier til Aftenposten de ikke ønsker å uttale seg kritisk utad om Ap-ledelsens reverseringsutspill fordi det kan føre til at de ikke blir valgt som delegater.

Arbeiderpartiet har hele 201 ordførere. Inntil 70 av Ap-kommunene har vedtak om sammenslåinger. Men bare drøye 30 av disse har naboer som også har sagt ja.

Aftenposten har snakket med Ap-ordførere som har positive vedtak om sammenslåing, men som står uten partnere. Og med ordførere som har funnet seg partner(e), men der den nye konstellasjonen er høyst usikker.

Også støtte til Støre

Blant Ap-ordførere i kommuner som ikke har fattet ja-vedtak, er det imidlertid stor støtte til Støres linje. Det gjelder også blant ordførere som skal inn i en ny kommune, men der alt er avklart og på stell.

Etter Aftenpostens oppslag i forrige uke om Ap-ordførere som kritiserte Støre for manglende engasjement og skyv i vanskelige sammenslåingsprosesser, bestemte Ap-ordfører i Skiptvet, Svein Olav Agnalt, seg for å samle støtte til Støre. Han satte i gang en e-post-aksjon blant Aps ordførere.

Svein Olav Agnalt Foto: Skiptvet kommune

Ifølge Agnalt ga 141 Ap-ordførere, av i alt 201, støtte til Støres linje, også til reverseringsutspillet.

– Så da er det 60 ordfører som ikke støtter Støres håndtering?

– Jo, men tallet viser likevel at Ap-ledelsen har bred støtte for sin håndtering av reformen. Dessuten er det sikkert noen som ikke har rukket å svare.

– Fornuftig med ankemulighet

Agnalt mener det er logisk at kommuner får en «ankemulighet».

– Det er fornuftig å reversere. Regjeringen har endret prosessen underveis. Inntektssystemet er endret, fylkesmennene er misbrukt til å utøve utilbørlig press overfor kommunene. Det er ikke lenger snakk om reell valgfrihet.

– Er det også fornuftig med reversering der et flertall i en region vil være imot at et tvangsvedtak omgjøres?

– Jeg ser at det kan bli spesielt. Men det er ikke lenger reell frivillighet, og da mener jeg at slike tvangsvedtak kan snus.

Agnalt håper at landsmøtet i april ikke snur opp ned på Ap-ledelsens nye linje om reversering.

– Jeg mener en resolusjon som sier nei eller er kritisk til reversering, vil være problematisk ved et regjeringsskifte. Vi vet jo alle hva Sp mener om det. Så jeg tror ikke landsmøtet kommer til å gjøre det.

Støre vil ikke kommentere saken

Han henviser til partisekretær Kjersti Stenseng. Hun svarer ved å sende følgende e-post:

– Dersom et eventuelt tvangsvedtak skal omgjøres, så vil vi gjøre det kun om dem som er berørt ber om det. Initiativet ligger med andre ord ute i kommunene.

Kjersti Stenseng Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

– Landsmøtet er selvsagt suverene til å fremme forslag, men ordføreroppropet viser at det er bred tilslutning til frivillighetslinjen vi har stått på hele tiden og som landsmøtet i 2015 forsterket.

– Best mulig tjenester for innbyggerne i hver enkelt kommune er det viktigste for Arbeiderpartiet: det finnes ingen fasit i Oslo for hvordan dette håndteres best lokalt. Derfor har vi gitt full støtte til de kommuner som har ønsket sammenslåing. Vi har samtidig ikke lagt press på de kommuner som ikke ønsker å slå seg sammen.

– Stortinget har vedtatt frivillighetslinjen, det er beklagelig at Høyre og FrP ikke følger opp. Vi mener det også i neste stortingsperiode bør stimuleres til sammenslåinger der det er ønske og behov for det

Les mer om

  1. Kommunereform
  2. Regjeringen
  3. Arbeiderpartiet (Ap)
  4. Ålesund
  5. Stortinget