SMK-ansatt siktet for ulovlig bruk av regjeringsbolig i over to år

Statsministerens kontor har anmeldt en tidligere ansatt på grunn av mistanke om bruk av en pendlerbolig uten lov. Saken kom opp i forbindelse med Aftenpostens avsløringer.

Regjeringen disponerer en rekke leiligheter i Oslo, blant annet her på Gimle terrasse på Frogner.

En tidligere ansatt ved Statsministerens kontor (SMK) blir etterforsket for uberettiget vinning. Politiet har siktet mannen for grov økonomisk utroskap. Det var VG som første meldte om saken.

Statsministerens kontor (SMK) anmeldte selv forholdet etter Aftenpostens avsløringer om politikernes pendlerboliger. SMK kontaktet politiet da de fattet mistanke om at det var begått lovbrudd.

Oslo-politiet bekrefter siktelsen overfor Aftenposten.

– Vi etterforsker en tidligere ansatt ved Statsministerens kontor for økonomisk utroskap. Det skjer etter en anmeldelse fra Statsministerens kontor, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

Ifølge ham kom anmeldelsen for «noen uker siden».

– Hvordan ble forholdet som førte til anmeldelsen oppdaget?

– Vi ønsker ikke å gå i detalj om sakens innhold av hensyn til etterforskningen. Men jeg kan si at vedkommende har vært samarbeidsvillig, sier Skjold.

Advokat John Christian Elden.

Elden: – Vanskelig familiesituasjon

Advokat John Christian Elden bekrefter at han bistår en tidligere ansatt på SMK som har benyttet en pendlerleilighet uten at han hadde fått tillatelse til det av SMK.

– Min klient erkjenner de faktiske forholdene. Så blir det opp til påtalemyndigheten å ta stilling til om dette forholdet er straffbart, sier Elden til Aftenposten.

– Hvis det skulle bli snakk om en tiltale her, så blir dette derfor mest sannsynlig avgjort ved en tilståelsesdom.

Siktede var i avhør hos Oslo-politiet onsdag.

Elden ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, utover å si at hans klient har stått i en vanskelig familiesituasjon og at vedkommende er langt nede akkurat nå.

Sluttet med umiddelbar virkning

Statsministerens kontor disponerer en rekke leiligheter i Oslo sentrum. Statsråder, politiske rådgivere og statssekretærer kan søke om pendlerbolig hvis de er bosatt mer enn 40 kilometer unna.

De ansatte ved SMK har imidlertid ikke krav på pendlerbolig. Mannen som nå er siktet, var administrativt ansatt der.

Siktede valgte selv å si opp jobben og sluttet nylig med umiddelbar virkning.

Seksjonsleder Rune Skjold i Oslo-politiet ønsker ikke å svare på om siktede har leid ut leiligheten eller disponert den selv. Men han understreker at det legges til grunn at mannen har «hatt et økonomisk utbytte av handlingen».

Politiet håper å kunne ferdigstille etterforskningen innen jul.

– Vi regner med å kunne sluttføre når vi finner ut hvor stort beløp det dreier seg om, sier Skjold.

– Hvor lenge skal dette ha pågått?

– Jeg vil ikke gå i detaljer, men det dreier seg om noen år tilbake i tid.

Skjold opplyser at politiet har sikret seg digitale spor, men vil ikke si mer om hva slags spor dette er. Ei heller fra hvilke plattformer eller hvilket utstyr det er hentet fra.

Rune Skjold leder Seksjon for etterforskning av finans og spesiallovgivning i Oslo-politiet.

Hadde en ledende stilling

Etter det Aftenposten kjenner til, har den tidligere SMK-ansatte selv bodd i leiligheten. Også andre familiemedlemmer har bodd der i perioder.

Den siktede hadde en ledende stilling på SMK og var sentral i tildelingen av pendlerleiligheter til statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i de ulike departementene. Han hadde derfor god oversikt over hvilke leiligher SMK disponerte og hvilke som sto tomme.

Etter det Aftenposten kjenner til, skal forholdet som er omtalt i siktelsen ha pågått i drøye to år, frem til mars i år. Den ansatte skal ikke ha betalt noen form for leie i denne perioden.

SMK eier ikke pendlerboligene selv, men leier dem av Statsbygg og andre leverandører.

Siden mars i år skal den siktede ha betalt leie for leiligheten direkte til leverandøren. Da sluttet SMK å få fakturaer for den aktuelle leiligheten.

– SMK har aldri inngått noen leieavtale med siktede og har heller aldri tillatt at vedkommende kunne bo i den aktuelle leiligheten, sier kommuniksjonssjef Anne Kristin Hjukse.

Vedkommende eier også en annen bolig, som familien har bodd i tidligere. Denne boligen skal ikke ha vært utleid mens mannen ulovlig skal ha disponert en regjeringsbolig.

På bakgrunn av markedsprisen for utleie av den aktuelle leiligheten, har Aftenposten beregnet at siktede kan ha hatt en økonomisk gevinst på ca. 650.000 kroner for å disponere SMK-leiligheten. Beløpet står for Aftenpostens regning og er ikke bekreftet av Oslo-politiet.

Oppdaget da SMK jobbet med innsynskrav fra Aftenposten

SMK opplyser til Aftenposten at de oppdaget at den ansatte på SMK bodde i leiligheten da de jobbet med et innsynskrav fra Aftenposten.

«Under dette arbeidet fikk vi mistanke om at vedkommende hadde leid og bodd i en pendlerleilighet for politikere – uten tillatelse. Statsministerens kontor kontaktet da politiet, som startet sin etterforskning», skriver kommunikasjonsrådgiver Anne Nordskog i en e-post.

SMK anmeldte ham i begynnelsen av september. Den ansatte valgte da å si opp sin stilling og fratrådte umiddelbart.

På spørsmål om hvordan saken kunne oppstå, skriver SMK følgende:

«Dette vil vi gå grundig inn i. Generelt mener vi at SMK har gode kontrollrutiner. Det har Riksrevisjonen bekreftet gjentatte ganger. Men når en tidligere ansatt ved SMK er siktet for grov økonomisk utroskap, er det mye som tyder på at kontrollrutinene ikke har vært gode nok. Vi går derfor nå grundig inn i denne saken og ser på rutinene våre. Vi har også varslet Riksrevisjonen om denne saken, og vil ha dialog med dem fremover.»

Politiet opplyser at man etterforsker siktede for uberettiget vinning etter straffelovens paragraf 391, jamfør 390.

Paragraf 391 omhandler grov økonomisk utroskap og har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

Paragraf 390 lyder slik: «Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år».

Det er etter det Aftenposten kjenner til, ingen andre siktede i saken.

Aftenposten retter:

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at den ansatte fra mars 2021 inngikk et ordinært leieforhold med SMK. Det riktige er at han leide leiligheten direkte fra SMKs leverandør. Aftenposten beklager feilen. Artikkelen er endret 30. september klokken 11.15.