Ap og Sp vil invitere Listhaug med på å lage ny asylpolitikk

Trygve Slagsvold Vedum har fått inn i regjeringsplattformen at det skal legges opp til brede forlik i innvandrings- og asylpolitikken. Også Frp er invitert.

Ap og Sp skal søke brede forlik om asylpolitikken. De siste årene har det betydd høyresamarbeid.

Regjeringen vil søke flertall med SV først. I hvert fall på statsbudsjettet. Det var både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tydelige på da SV forlot regjeringssonderingene på Hurdal.

De tre partiene Støre ønsket å danne regjering med, har flertall i Stortinget. Men Støre & Co ikke gå til SV.

Valget ga regjeringen åtte mulige flertall. SV har derfor advart mot en mindretallsregjering som kjører slalåm i Stortinget og henter støtte fra begge sider i politikken. Regjeringen har åpnet for å søke til høyresiden i enkeltsaker. Men den planlegger ikke for det.

– Vi har ikke forberedt hverken slalåm, langrenn eller super-G, har Støre sagt.

Men på ett område har den nye regjeringen planlagt å søke flertall utover SV: i innvandringspolitikken.

Lene Vågslid (Ap) er leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Skal søke brede forlik

I Hurdalsplattformen står det nemlig at «det skal legges opp til brede forlik» i det som der omtales som norsk migrasjonspolitikk.

SV har stått utenfor asylforlikene i Stortinget siden den rødgrønne regjeringen gikk av i 2013.

I partiet til venstre for Ap blir formuleringen sett på som at Ap og Sp ønsker å fortsette som de har gjort de siste årene, altså at de to partiene vil søke mot høyre i innvandrings- og asylpolitikken.

Under flyktningkrisen i 2015 gikk alle partiene på Stortinget – bortsett fra SV og MDG – sammen om å stramme inn asylpolitikken. Rødt var ikke inne på Stortinget.

Asylforliket kom i stand etter initiativ fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Etter det Aftenposten får opplyst, er det på grunn av Sp plattformen fastslår at det skal legges opp til brede forlik. Men partiet ville gå lenger. Sp ønsket at det skulle stå at man skulle legge til grunn det flertallet som utgjorde asylforliket i 2015. Ap ville ikke det. I stedet ble det formuleringen om «brede forlik».

I Aftenposten i sommer nevnte også Sp-lederen innvandring som et område hvor det kunne bli aktuelt å finne sammen med høyresiden.

Så sent som i desember i fjor gikk Ap, Sp og Frp sammen om nye asylinnstramminger.

Heidi Greni (Sp) er andre nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Ap vil kjøre slalåm om innvandring

Stortingsrepresentant Lene Vågslid leder kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Aftenposten spør henne om Ap ser for seg å samarbeide til høyre i innvandringspolitikken. Hun svarer på e-post:

– Vi mener bredest mulig oppslutning er særlig viktig i innvandringspolitikken, fordi dette er et område som vi vet kan være potensielt splittende i samfunnet vårt. Dette har vi jo også dessverre mange eksempler på i andre land, hvor disse spørsmålene har bidratt til sterk polarisering.

Vågslid viser til at i Norge er det «god tradisjon for å søke bred enighet om dette», noe hun mener har tjent oss godt.

– I praksis betyr dette at vi ønsker å ha dialog med alle partiene på Stortinget om innvandringspolitikken, både til høyre og venstre for oss, og lytte til de ulike standpunktene.

Ap mener det gir det beste grunnlaget for brede, samlende løsninger.

– Hva dette vil bety i den enkelte sak, for hvilke partier som finner sammen og utgjør et flertall, må vi ta fra sak til sak, fortsetter hun.

Heidi Greni fra Sp er andre nestleder i samme komité. Hun viser til at Sp tok initiativ til asylforliket i 2015.

– Vi mener fortsatt det er fornuftig at vi har brede forlik og stor konsensus om landets innvandringspolitikk. Store svingninger vil skape uforutsigbarhet for innvandrere og befolkningen for øvrig. Det er ikke debatten eller noen andre tjent med.

Hun vil ikke ha noen større endringer i innvandringspolitikken og håper konsensusen fra asylforliket vil vedvare.

– Så er jo spørsmålet om Frp som opposisjonsparti vil være interessert i det. Det er opp til dem.

– Men invitasjonen står ved lag?

– Ja. Vi håper selvfølgelig at den enigheten vi har hatt, fortsetter. Det gir forutsigbarhet til alle parter.

Om utsiktene til samarbeid med partiene til venstre for Ap, sier hun:

– Vi håper flest mulig kan stille seg bak innvandringspolitikken. Men da må de ha en annen inngang til det, og det er vel lite som tyder på at Rødt, MDG og SV vil det.

SV vil stanse regjeringspartiene

SV vil forsøke å stanse at Sp og SV går til høyre i innvandringspolitikken. Målet er å binde regjeringen fast i statsbudsjettet. Regjeringen legger frem sitt forslag på mandag.

– Dessverre er det flere områder hvor vi er uenige med regjeringen, og vi hadde selvfølgelig ønsket en bedre politikk på flyktningområdet. Derfor er det bekymringsfullt om de nå velger å gå til høyresiden i disse sakene, sier stortingsrepresentant Grete Wold (SV).